Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Schildwachtklieronderzoek bij borstkanker
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Schildwachtklieronderzoek bij borstkanker

Inleiding
Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis verwacht voor een schildwachtklieronderzoek in verband met een kwaadaardige of verdacht kwaadaardige afwijking in uw borst. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. In deze folder kunt u lezen hoe dit onderzoek verloopt.

Wat is een schildwachtklieronderzoek?
Het doel van dit onderzoek is het opsporen van de eerste lymfeklier die via een lymfevat rechtstreeks in verbinding staat met het gezwel in de borst. Deze klier bevindt zich meestal in de oksel. Maar ze kunnen ook zitten bij het sleutelbeen of borstbeen. Soms gaat het om meer dan één lymfeklier. Een dergelijke lymfeklier wordt de schildwacht-lymfeklier of sentinel node genoemd.
Zo'n lymfeklier wordt als eerste aangetast wanneer kwaadaardige cellen zich verspreiden door de lymfebanen. Pas later worden ook de overige lymfeklieren aangetast. De gehele groep lymfeklieren in de oksel hoeft alleen operatief te worden verwijderd bij mensen met uitzaaiingen in deze schildwachtklier. Bij mensen zonder uitzaaiingen blijft de operatie beperkt tot de verwijdering van alleen deze schildwachtklier.

Wat betekent deze procedure voor u?
Op de dag vóór de operatie of op de dag ván de operatie wordt een kleine hoeveelheid van een licht radioactieve vloeistof d.m.v. een injectie onder de huid naast de tepel toegediend. Dit gebeurt op de afdeling nucleaire geneeskunde. Deze stof heeft geen bijwerkingen en voert door een lymfevat van het gezwel af naar de schildwachtklier. Door foto's te maken met een gammacamera kunnen we nagaan in welk gebied de schildwachtklier moet worden gezocht. De foto's worden ongeveer 3 uur na de injectie gemaakt. Het maken van de foto's duurt ongeveer 30 minuten. De plaats van de schildwachtklier wordt op de huid met een stift gemarkeerd.

Bij sommige patiënten lukt het overigens niet de schildwachtklier met deze techniek te vinden. Dit is met name het geval na eerdere borstoperaties. De schildwachtklier wordt vaak dezelfde dag op de operatiekamer door de chirurg verwijderd. Nadat u onder narcose bent gebracht wordt door sommige chirurgen ook nog een kleine hoeveelheid blauwe kleurstof (patent blue) in het gezwel in de borst gespoten. Ook deze kleurstof vloeit naar de schildwacht-lymfeklier. De klier kleurt nu blauw en is bovendien nog steeds een klein beetje radioactief. De chirurg kan de klier herkennen aan zijn blauwe kleur en aan de resterende radioactiviteit die kan worden opgespoord met een draagbaar meetapparaat. Deze procedure neemt ongeveer een half uur in beslag. Daarna wordt op de normale wijze borstamputatie of borstsparende operatie verricht. In een lab zal vervolgens worden onderzocht of de schildwachtklier kankercellen bevat.

Wie komt voor deze procedure in aanmerking?
In principe komt u in aanmerking voor de schildwachtklier procedure indien bij u borstkanker is vastgesteld na een combinatie van onderzoeken: lichamelijk onderzoek, mammografie en een punctie. Soms is de diagnose nog niet zeker, bijvoorbeeld wanneer er geen knobbeltje in de borst te voelen is dat wel op de mammografie wordt gezien.
Daarnaast kan de uitslag van de punctie twijfelachtig zijn. Ook als er dus nog twijfel bestaat óf er wel van kanker sprake is, dan kan de chirurg de schildwachtklier-procedure aan u voorstellen, in afwachting van nader weefselonderzoek dat tijdens de borstoperatie plaatsvindt.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Wat merkt u van het onderzoek?
De injectie met de licht radioactieve stof in de borst kan soms een beetje pijnlijk zijn. Het pijnlijke gevoel trekt in een kwartiertje weg.

Is het onderzoek gevaarlijk?
De radioactieve stralingsdosis is niet gevaarlijk en heeft geen bijwerkingen. De straling die wordt gebruikt is zeer gering. De hoeveelheid straling is vergelijkbaar met het maken van röntgenfoto’s. Ook de kleding die u draagt tijdens het onderzoek wordt niet radioactief.

Belangrijk

  • Blijft u na de toediening van de radioactieve stof op onze afdeling? Neem dan plaats in de 'wachtruimte voor patiënten ingespoten met radioactief materiaal'.
  • Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding? Meldt u dit dan bij het maken van de afspraak of aan de laborant vóór het onderzoek begint.

Reisverklaring
Gaat u binnen 3 dagen na het onderzoek een vliegreis maken? Meld dit bij de laborant. U krijgt dan een 'vliegbrief'. Met deze vliegbrief kunt u zonder problemen de douane passeren mochten de detectiepoortjes afgaan.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

Afdeling Nucleaire Geneeskunde
T (076) 595 30 16
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Meer lezen over nucleaire geneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Nucleaire Geneeskunde

Label