Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Druppelonderzoek met atropine druppels
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Druppelonderzoek met atropine druppels

Inleiding
Uw kind is door de orthoptist onderzocht. Nu vindt er nogmaals een onderzoek plaats om te kijken of er een brilafwijking is. Voor dit onderzoek moeten de ogen gedruppeld worden met atropine. Het vermogen van de ooglens om scherp te stellen voor dichtbij, de zogenaamde accommodatie (het boller maken van de lens), wordt hierdoor tijdelijk uitgeschakeld. Dit is nodig, omdat het boller worden van de lens, de brilwaarden kan beïnvloeden.

Werking van de druppels
Als de druppel goed ingewerkt is, is de pupil groot.

 • Uw kind kan hierdoor last hebben van scherp (zon)licht. Een zonnebril of zonneklep kan een goede oplossing zijn. De wijde pupil en dus de overgevoeligheid voor licht verdwijnt langzaam na het stoppen met druppelen, maar kan nog twee weken aanhouden. 
 • Het zien zal door de oogdruppels tijdelijk minder scherp worden. Houd rekening met de gevolgen van het wazig zien tijdens schoolactiviteiten en bij deelname aan het verkeer. Het wazig zien verbetert na het stoppen met druppelen. Binnen een week is het zicht weer normaal.

Hoe druppelt u de ogen?

 • Was voor het druppelen uw handen.
 • Het druppelen gaat het handigst als uw kind ligt en naar het plafond kijkt.
 • U houdt dan met één vinger het onderooglid naar beneden en laat één druppel op de onderste helft van het oog vallen.
 • Direct na het druppelen drukt u het traanpuntje even dicht (zover dit mogelijk is).
 • Denkt u er aan om uw handen te wassen na het druppelen.

Hoe beter de oogdruppels in het oog terechtkomen, hoe betrouwbaarder het onderzoek is. De druppels zijn niet pijnlijk. Uw kind kan er wel van schrikken.

Bij kleine kinderen is het soms erg moeilijk dit goed uit te voeren. Dan kunt u het druppelen als volgt doen:

 • Leg uw kind rustig op de bank of op bed. Laat het zachtjes de ogen dicht doen. Leg uit dat u een druppel op de buitenkant van het oog legt. Droog eventueel eerst de tranen.
 • U doet vervolgens een druppel in de neushoek van het ooglid. Daar ontstaat dan een klein 'druppelmeertje'.
 • Vervolgens masseert u zachtjes het onderooglid iets naar beneden, waardoor de druppel zich toch in de ooglidspleet kan verspreiden.

Op welke dagen moet gedruppeld worden?
Twee dagen voor het onderzoek begint u met druppelen in beide ogen.

Voorbeeld
Als uw kind op maandag moet komen voor het meten van de oogsterkte dan druppelt u:

 • op zaterdag twee keer ('s ochtends en 's avonds in beide ogen één druppel).
 • op zondag twee keer ('s ochtends en 's avonds in beide ogen één druppel).
 • op maandag, de dag van het onderzoek, één keer ('s morgens in beide ogen één druppel).

In totaal druppelt u in elk oog vijf druppels.

Hoe verloopt het onderzoek?
Het onderzoek voor het bepalen van de oogsterkte duurt ongeveer tien minuten. Het onderzoek is eenvoudig en pijnloos. Uw kind kan op schoot zitten bij één van de ouders. De onderzoeker (orthoptist of oogarts) houdt enkele glaasjes voor het oog of doet de meting met een apparaat. U ontvangt de uitslag direct na het onderzoek.

Belangrijk

 • Als uw kind koorts heeft, is het beter als u de ogen niet druppelt. Neem contact op met de polikliniek om een andere afspraak te maken.
 • Houd het flesje oogdruppels altijd buiten bereik van kinderen. De druppels zijn bij innemen zeer giftig!
 • Overgevoeligheid voor de druppels treedt zelden op. Als een kind toch overgevoelig is voor de druppels, dan kunnen de volgende reacties optreden: koorts, sufheid, braken, rode uitslag in het gezicht of op de armen, diarree, droge mond (veel willen drinken). Als één van deze symptomen optreedt, stop dan met druppelen en neem contact op met de huisarts.
 • Daarnaast vragen we om de polikliniek Oogheelkunde in te lichten dat uw kind vanwege overgevoeligheid niet alle oogdruppels heeft gekregen. De afspraak kan dan worden aangepast.
 • Na de laatste keer druppelen, kunt u het flesje het beste terugbrengen naar de apotheek, zodat een medewerker het veilig kan vernietigen.
 • Als uw kind een hartafwijking heeft, druppel dan niet en neem contact op met de polikliniek Oogheelkunde.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist van de polikliniek Oogheelkunde, te bereiken op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. T (076) 595 10 77

Meer lezen over oogheelkunde in Amphia?

Ga naar afdeling Oogheelkunde

Label