Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Netvliesloslating
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Netvliesloslating

Netvliesloslating komt jaarlijks ongeveer bij 1 op de 10.000 mensen voor. U heeft een verhoogd risico op netvliesloslating op hogere leeftijd. Ook na een staaroperatie, bij bijziendheid van meer dan—5D, bij een verhoogd familiair risico op netvliesloslating of na een klap op het oog of een ongeval is de kans op netvliesloslating aanwezig. Als een netvliesloslating niet wordt behandeld, kan het leiden tot slechtziendheid of blindheid.

Oorzaken
Netvliesloslating wordt veroorzaakt door één of meer scheurtjes in het netvlies. Deze scheurtjes ontstaan door veranderingen in het glasachtig lichaam. Het glasachtig lichaam of glasvocht is een gelei-achtige stof in het oog. Dit glasachtig lichaam zit op enkele plaatsen vast aan de binnenbekleding van het oog: het netvlies. Als in de loop van het leven het glasachtig lichaam krimpt en dit proces te snel verloopt, dan kunnen op de aanhechtingsplaatsen gaatjes of scheurtjes in het netvlies ontstaan. Op de plek van het gaatje kan vocht onder het netvlies komen, waardoor het netvlies los komt te liggen. Dit heet een netvliesloslating.

Verschijnselen
Voortekenen van een netvliesloslating zijn het zien van lichtflitsen en donkere zwevende deeltjes. Dit duidt op veranderingen van het glasachtig lichaam en glasvochtloslating, met het risico van het ontstaan van scheurtjes in het netvlies. Bij een netvliesloslating wordt een zwarte vlek gezien op de plaats waar het netvlies los ligt. Bij het groter worden van de netvliesloslating wordt de zwarte vlek ook groter, tot uiteindelijk een volledige uitval van het gezichtsveld bij een volledige netvliesloslating. Soms ontstaat er een bloeding in het oog door de netvliesscheuring.

Onderzoek
Aan de buitenkant van het oog is niet te zien of er sprake is van netvliesloslating. Om te kunnen beoordelen of er scheurtjes in uw netvlies zitten, verwijdt de oogarts uw pupil met behulp van druppels om zo het hele netvlies goed te kunnen bekijken. Als er sprake is van glasvochtbloeding kan met echoapparatuur worden vastgesteld of het netvlies van zijn plaats is.

Behandeling
Netvliesloslating kan op verschillende manieren worden behandeld:

Laserbehandeling
Als de gaatjes in het netvlies niet te groot zijn en het netvlies niet of nauwelijks is losgelaten, dan kan verergering worden voorkomen door onmiddellijke behandeling met een laser. Het gaatje wordt dan afgegrendeld en door de littekentjes die ontstaan, kleeft het netvlies vast aan de onderliggende lagen van het oog. Hierdoor kan er geen vocht onder het netvlies komen. De behandeling gebeurt poliklinisch en is vrijwel pijnloos. Als er wel veel vocht onder het netvlies is gekomen, dan heeft een laserbehandeling geen effect.

Uitwendige operatie
Bij een uitwendige operatie wordt rondom het oog een siliconenbandje (cerclage en plombe) aangebracht. Hierdoor wordt het gaatje in het netvlies van buitenaf dichtgedrukt. Vaak wordt er gebruik gemaakt van een gas- of luchtbel in het oog om het gaatje aan de binnenkant dicht te drukken.

Inwendige operatie
Het glasvocht kan vastzitten aan het netvlies en het netvlies verder lostrekken. Dan kan een operatie nodig zijn om het glasvocht te verwijderen. Om het netvlies daarna stevig op zijn plaats te drukken wordt soms gas, siliconenolie of een ander middel in het oog achtergelaten. Of dit nodig is en voor welk middel dan gekozen wordt, is afhankelijk van de grootte en de locatie van de (dreigende) loslating.

Afhankelijk van uw conditie, het soort operatie en de beoordeling van uw oogarts, wordt de operatie onder plaatselijke of algehele verdoving uitgevoerd. Na de operatie gebruikt u enige tijd oogdruppels. Soms verandert ook de sterkte van uw bril of contactlenzen.

Resultaat
In 90% van de gevallen lukt het om het netvlies na één of meer operaties weer op zijn plaats te krijgen.

Een van de belangrijkste redenen waarom het netvlies niet op zijn plaats blijft liggen, is de vorming van littekenweefsel. Hoe goed het gezichtsvermogen uiteindelijk zal zijn, hangt af van de conditie van het netvlies voor de operatie.

Voor de operatieve behandeling van een netvliesloslating wordt u doorgestuurd naar een ander ziekenhuis.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist van de polikliniek Oogheelkunde, te bereiken op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. T (076) 595 10 77

Meer lezen over oogheelkunde in Amphia?

Ga naar afdeling Oogheelkunde

Label