Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Heupkopdonatie Botbank
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Heupkopdonatie Botbank

Inleiding
Binnenkort wordt u in het Amphia Ziekenhuis opgenomen voor een totale heupvervanging. In deze folder willen wij uw aandacht vestigen op de mogelijkheid, het bij u te verwijderen beschadigde botweefsel, ter beschikking te stellen aan andere patiënten.

Bij de operatie die u zult ondergaan wordt een deel van uw heup verwijderd. Als het bij u verwijderde botweefsel voor uw eigen operatie niet nodig is, kan het gebruikt worden voor andere patiënten die botweefsel nodig hebben. In het geval dat u het botweefsel niet voor transplantatiedoeleinden ter beschikking wilt stellen, zal de arts het botweefsel vernietigen.

Waarom is donorbot noodzakelijk?
Bottransplantaties kunnen een uitkomst bieden bij problemen die ontstaan door ziekte, slijtage of een ongeval. Het kan dan noodzakelijk zijn om ziek of verloren gegaan botweefsel te vervangen door donorbotweefsel. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij de revisie van een totale heupprothese of een wervelkolomcorrectie.
Als het mogelijk is, zal de chirurg botweefsel van de patiënt zelf gebruiken. Als dat niet kan, gebruikt hij donorweefsel. Tijdens het genezingsproces wordt het getransplanteerde bot langzaam vervangen door nieuw bot, dat door het lichaam gevormd wordt.

Wie is een geschikte botdonor?
In principe kan iedereen botdonor zijn. Er zijn echter omstandigheden op het gebied van uw gezondheid die ertoe kunnen leiden dat donatie niet kan plaatsvinden. Dat is bijvoorbeeld het geval als u lijdt aan een ernstige vorm van reuma of suikerziekte, besmet bent met een virus of bacterie of als u een kwaadaardig gezwel hebt of heeft gehad.
Bij een transplantatie is het mogelijk dat ziektekiemen via het botweefsel van de donor naar de ontvanger worden overgebracht. Uiteraard is dat niet de bedoeling. Daarom zal altijd bloed worden afgenomen, dat getest wordt op een aantal ziekten, zoals geelzucht, syfilis en aids. Dit zijn dezelfde routinetesten als bij bloeddonoren worden gedaan. Als er bij deze testen afwijkingen worden gevonden, die van invloed kunnen zijn op uw gezondheid, dan wordt u daarvan persoonlijk op de hoogte gebracht. Er zal ook gevraagd worden of u een vragenlijst wilt invullen. De informatie die u hiermee geeft, wordt gebruikt als aanvulling op de testen. Al deze maatregelen worden genomen om de veiligheid van de ontvangende patiënten zoveel mogelijk zeker te stellen. Alle door u verstrekte gegevens worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld.

Hoe verloopt de procedure?
Voordat de operatie plaatsvindt, zal de arts of intakeverpleegkundige u vragen of u uw bot ter beschikking wilt stellen. Als dit inderdaad het geval is, zal de verpleegkundige op de afdeling samen met u de vragenlijst doorlopen om te beoordelen of uw bot geschikt is voor donatie. In deze vragenlijst komt een aantal zaken aan de orde: uw medische voorgeschiedenis, uw huidige gezondheidstoestand maar ook directe vragen naar mogelijke risico's voor besmettelijke ziektes zoals aids. Verder zal de arts of intakeverpleegkundige u vragen schriftelijke toestemming te geven voor de donatie en het bloedonderzoek. Tijdens dit gesprek zal ook worden uitgelegd hoe de procedure verder verloopt en is er tevens ruim aandacht voor uw vragen.

Er zal tweemaal bloed worden afgenomen voor de eerder genoemde testen. De eerste maal zal tijdens de operatie zijn. Zes maanden na de operatie zal er nogmaals bloed afgenomen worden. Deze tweede test wordt gedaan om er volledig zeker van te zijn dat u geen ziektekiemen bij u draagt. U ontvangt hiervoor een brief met het verzoek uw bloed te laten onderzoeken in het ziekenhuis.

Bij deze brief zit een bloedafnameformulier, met dit formulier kunt u zich melden bij de afdeling bloedafname.

De kosten van deze bloedonderzoeken zijn voor rekening van het ziekenhuis.

Al het botweefsel dat voor transplantatiedoeleinden wordt vrijgegeven voldoet aan strenge Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid. Pas nadat alle testen een goed resultaat hebben opgeleverd kan uw botweefsel ter beschikking worden gesteld aan andere patiënten. Tot die tijd wordt het bewaard bij de botbank in het Amphia Ziekenhuis. Hier kan uw botweefsel tot 5 jaar na uitname gebruikt worden voor andere patiënten.

Tenslotte
Als botweefseldonor draagt u bij aan het welzijn en herstel van andere patiënten. Zij zullen u daar zeer dankbaar voor zijn. Ze zullen echter nooit weten wie u bent; uw anonimiteit is gewaarborgd.

Vragen of wilt u een afspraak maken?
(076) 595 10 33
of orthopedischekliniek@amphia.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

Avondspreekuur
Naast de gebruikelijke spreekuren houden wij ook een avondspreekuur op dinsdagavond van 17.30 tot 20.30 uur.

Bezoekadres
Pasteurlaan 9
4901 DH Oosterhout

Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw behandelend arts.

Meer lezen over orthopedie bij Amphia?

Ga naar afdeling Orthopedie

Label