Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Uw bezoek aan Amphia en COVID-19. Lees hier meer over de aangepaste zorg en maatregelen.
Lumbale spondylodese
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Lumbale spondylodese

U wordt binnenkort in het Amphia Ziekenhuis verwacht voor een operatie aan de wervelkolom. De orthopedisch chirurg zal deze operatie verrichten. Een lumbale spondylodese is een operatie aan de wervels waarbij twee of meerdere lendenwervels worden vastgezet. Deze operatie wordt toegepast bij vergroeiingen van de rug (scoliose), bij pijnklachten als gevolg van een instabiele wervel (spondylolisthesis) of een versleten tussenwervelschijf (discusdegeneratie) of een vernauwing van het ruggenmergkanaal (stenose).

Anatomie wervelkolom
De menselijke wervelkolom (ook wel ruggengraat genoemd) bestaat uit 33 of 34 wervels, met tussen elke twee wervels een tussenwervelschijf (zie figuur 1). Bij 99,9% van de mensen klopt dit. In uitzonderlijke gevallen komt ook wel eens een zesde lendenwervel voor. Van boven naar onderen bestaat de wervelkolom uit:

 • 7 nekwervels (cervicale wervelkolom)
 • 12 borstwervels (thoracale wervelkolom)
 • 5 lendenwervels (lumbale wervelkolom)
 • Het heiligbeen, een vergroeiing van 5 wervels (sacrum)
 • Het stuit- of staartbeentje, een vergroeiing van 4 of 5 wervels (coccygeus)


Figuur 1

Wervels
De naamgeving voor de individuele wervels wordt ook wel afgekort tot

 • C1-C7 voor de cervicale- of nekwervels.
 • T1-T12 of Th1-Th12 voor de thoracaleof borstwervels.
 • L1-L5 voor de lumbale- of lendenwervels.

Het midden van de lendenwervels bevindt zich 2 cm boven de bekkenkam. Door de vorm van de wervels en omdat ze boven elkaar zijn gepositioneerd, ontstaat er een hol kanaal dat door de wervelkolom loopt. Dit kanaal noemt men het wervelkanaal, hierbinnen bevindt zich het ruggenmerg. De wervels beschermen het ruggenmerg en dragen het gewicht.

Naarmate het te dragen gewicht groter wordt, worden ook de wervels groter en anders van vorm. De wervelkolom steunt op het bekken. De wervelkolom van de mens heeft een s- vorm. Door deze vorm worden schokken die ontstaan bij lopen of rennen geïsoleerd van de gevoelige hersenen. De krommingen in deze s- vorm worden aangeduid met de termen kyfose en lordose.
Een kyfose is een kromming met de bolle kant richting de achterzijde, zoals in de thoracale en de sacrale wervelkolom. Een lordose is een kromming met de bolle kant richting de voorzijde, zoals in de cervicale en de lumbale wervelkolom.

Tussenwervelschijven
De tussenwervelschijven bestaan uit een buitenste annulus fibrosus, welke het binnenste nucleus pulposus omringt. De annulus fibrosus is een bindweefselring die krachten op gelijke mate verdelen over de gehele schijf. De nucleus bestaat uit losse vezels in een mucoproteïne-gelei. De nucleus van de schijf gedraagt zich als een schokdemper die de impact van de dagelijkse activiteiten absorbeert en de twee wervellichamen gescheiden houdt.

De operatie
In een aantal gevallen is het verstijven van de wervelkolom noodzakelijk.
Bijvoorbeeld bij een vernauwing van het ruggenmergkanaal (-lumbale- stenose), een afgeleden wervel (spondylolisthesis), recidiverende HNP’s of een scoliose.
De chirurg bepaalt vooraf hoe hij de wervels benadert: via de rug, de buik of beide zijden. Via de rug heet de operatie een dorsale (lumbale) spondylodese, via de buik een ventrale spondylodese. De chirurg kan de operatie ook aan beide zijden tegelijk uitvoeren. Dat heet een circumferente spondylodese. In het Amphia Ziekenhuis wordt meestal gekozen om via de rugzijde de spondylodese uit te voeren (via de rug heet een dorsale lumbale spondylodese). Bij een lumbale spondylodese legt de chirurg bot langs de wervels en zet de wervels vast met fixatiemateriaal van titanium (zie figuur 4A en 4B).
Soms worden er ook via deze benadering één of twee cages geplaatst tussen de beide wervels. Een cage is een kooiconstructie van kunststof of titanium, gevuld met bot (zie figuur 5). Dat bot wordt uit uw bekkenkam gehaald, of uit het tijdens de operatie verwijderde bot uit de rug. Door het bot groeien de wervels in een aantal maanden tot een jaar aan elkaar vast.


Figuur 4A


Figuur 4B


Figuur 5

Verdoving
De operatie gebeurt altijd onder volledige narcose.

De opname
U wordt in principe opgenomen op de dag van de operatie. Soms moeten we u verzorgen terwijl u bezoek heeft. Of moeten verpleegkundigen bij de wisseling van hun diensten de informatie over u met elkaar bespreken. Dit doen ze het beste bij u aan het bed. In verband met de privacy en om zo min mogelijk gestoord te worden vragen ze dan of uw bezoek even wil wachten op de gang. We rekenen op uw begrip hiervoor.

Gebruikt u bloedverdunners?
Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/ zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.

De wond
De wond wordt onderhuids gehecht met oplosbare hechtingen. Deze hoeven niet verwijderd te worden. Het kan zijn dat er hechtingsknoopjes zichtbaar zijn, deze zullen er vanzelf af vallen.

Ontslag
U gaat de 3e dag na de operatie 's ochtends naar huis.

Weer thuis
U mag de eerste week niet baden en zwemmen. Droog houden van de wond bevordert een goede wondgenezing, dus kunt u beter ook geen afsluitende pleister op de wondjes gebruiken.

 • Soms krijgt u een lumbaal corset mee naar huis. Dit wordt gemaakt op de gipskamer na de operatie of heeft u reeds in uw bezit (uw eigen corset).
 • Een goede pijnbestrijding is belangrijk voor het genezingsproces. U kunt hiervoor paracetamol, movicox en pantozol gebruiken. De recepten voor de medicijnen krijgt u tijdens uw opname in het ziekenhuis. Als dit onvoldoende helpt, neemt u dan contact op met de polikliniek Orthopedie.

Poliklinische controle
Ongeveer 2 weken na de ingreep wordt u gebeld door de verpleegkundig specialist orthopedie om uw herstel en wondgenezing te bespreken. Ongeveer 6 weken na de ingreep komt u voor controle bij de verpleegkundig specialist orthopedie en/of orthopeed op de polikliniek. Voorafgaand aan deze afspraak laat u dezelfde dag ook een röntgenfoto maken. Al tijdens uw opname worden deze afspraken voor u gemaakt. Na drie maanden en ruim één jaar volgen controles bij de verpleegkundig specialist orthopedie.

Vóór en na de operatie wordt u gevraagd om vragenlijsten digitaal in te vullen. Met behulp van uw antwoorden kunnen we het verloop van uw behandeling volgen. Daarnaast kunnen we de antwoorden van vóór en na de operatie met elkaar vergelijken. Op deze manier kunnen we de kwaliteit van de behandeling in de toekomst mogelijk nog meer verbeteren.

Fysiotherapie na de operatie
De eerste zes weken na de operatie is het belangrijk om veel te liggen. Dit wisselt u af met lopen. Wij adviseren om in deze periode nog niet te veel en te lang te zitten. Doe dit maximaal vijf keer per dag en maximaal een halfuur per keer. U kunt ervoor kiezen om een fysiotherapeut in te schakelen om u te coachen en te adviseren in uw thuissituatie. U mag milde oefeningen uitvoeren.

Als u voldoende heeft aan de uitleg en instructies van de fysiotherapeut in het ziekenhuis, kunt u er ook voor kiezen om later te starten met fysiotherapie. Na zes weken mag u uw activiteiten geleidelijk aan uitbreiden. Daarnaast mag u starten met oefentherapie bij de fysiotherapeut. Tijdens uw controle op de polikliniek krijgt u hier uitleg over.

Complicaties
Operaties aan de rugwervels zijn complex. Meestal verloopt de ingreep zonder problemen.
Zoals bij elke grote operatieve ingreep zijn ook aan de spondylodese risico's verbonden. De meest voorkomende complicaties zijn:

 • (Tijdelijk) zenuwletsel;
 • Lekkage van hersenvocht;
 • Wondontsteking (verhoogde kans bij rokers).

Wat betekent dit voor mijn leven?

De eerste zes weken na de operatie is het belangrijk om veel te liggen. Dit wisselt u af met lopen. Wij adviseren om in deze periode nog niet te veel en te lang te zitten. Doe dit maximaal vijf keer per dag en maximaal een halfuur per keer. U kunt ervoor kiezen om een fysiotherapeut in te schakelen om u te coachen en te adviseren in uw thuissituatie. U mag milde oefeningen uitvoeren. Als u voldoende heeft aan de uitleg en instructies van de fysiotherapeut in het ziekenhuis, kunt u er ook voor kiezen om later te starten met fysiotherapie. Na zes weken mag u uw activiteiten geleidelijk aan uitbreiden. Daarnaast mag u starten met oefentherapie bij de fysiotherapeut. Tijdens uw controle op de polikliniek krijgt u hier uitleg over.

Lifestyle tips

Om de kans op complicaties te verminderen, raden wij u sterk aan om in de weken voor en na de operatie niet te roken. Roken vertraagt de genezing van de wond en het bot. Door te stoppen met roken, vergroot u dus de kans op een voorspoedig herstel.

Vragen?

Heeft u na uw bezoek aan de specialist nog vragen, neem dan contact op met ons tijdens kantooruren:

 • Polikliniek Orthopedie
  Locatie Molengracht en Pasteurlaan
  T: (076) 595 30 80

Heeft u na uw operatie of opname nog vragen, neem dan contact op met de afdeling waar u gelegen heeft. Voor niet dringende vragen mail naar: vsorthopedie@amphia.nl (Verpleegkundig specialist Orthopedie)

Meer lezen over orthopedie bij Amphia?

Ga naar afdeling Orthopedie