Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Ontslagbrief Orthopedie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Ontslagbrief Orthopedie

Geachte heer/mevrouw,
De specialist heeft aangegeven dat u het ziekenhuis mag verlaten. Om ervoor te zorgen dat u weet wat u de komende periode te wachten staat, heeft u verschillende informatie gekregen. In dit bericht geven wij u hierover uitleg. Op die manier weet u welk formulier waarvoor dient.

1. Afspraakbevestiging
In uw mail of patiëntportaal mijnAmphia vindt u de afspraken die voor u gemaakt zijn. Mogelijk staan hier ook eerder gemaakte afspraken op. Als de afspraak nog niet gemaakt is, krijgt u daar later bericht over.

2. Röntgenaanvraag
Als u in aanmerking komt voor een controlefoto, staat deze aanvraag vermeld in uw afspraakbevestiging.

3. Fysiomachtiging (Verwijzing/aanvraag fysiotherapie)
U kunt contact opnemen met een fysiotherapeut bij u in de buurt om uw revalidatietraject voort te zetten als u het ziekenhuis verlaat. De aanvraag die u meekrijgt gebruikt de desbetreffende fysiotherapeut om een behandelplan op te stellen. U dient zelf bij uw zorgverzekeraar na te gaan welke en hoeveel fysiotherapiebehandelingen u vergoed krijgt.

4. Fysio overdracht
U krijgt alleen een overdracht van de fysiotherapeut als dit nodig is. Deze overdracht mag u samen met de fysiomachtiging overhandigen aan uw fysiotherapeut thuis.

5. Oria rapport
Gaat u na u verblijf in het ziekenhuis revalideren in een verzorgingshuis, logeerkamer of andere plek? Dan ontvangt de desbetreffende organisatie graag een overzicht van uw actuele medicatie. Dit heet een oria rapport.

6. Recepten
Bent u bij ons in het ziekenhuis met medicatie gestart en moet u deze thuis ook nog innemen, dan krijgt u recepten mee. Voordat u met ontslag gaat wordt het oria rapport en recepten doorgefaxt naar de apotheek beneden in de centrale hal. Bij ontslag kunt u de medicatie bij deze Amphia apotheek ophalen. In de avonduren (na 18.00 uur) kunt u uw medicatie ophalen bij de dienstapotheek. Deze is te bereiken via de huisartsenpost in ons ziekenhuis.

7. Leefregels/Nazorginstructies
Tijdens het ontslaggesprek krijgt u veel informatie. Wij kunnen ons voorstellen dat u niet alles heeft onthouden. In deze papieren zijn alle algemene tips, adviezen en informatie over medicatie en wondverzorging samengevat.

8. Tromboseformulier
Indien uw bloedverdunners (acenoucoumarol/marcoumar) gebruikt, zorgen wij ervoor dat de trombosedienst op de hoogte is. Wij hebben het overzicht al gefaxt. Let op, dit is niet bij elke bloedverdunner van toepassing. Indien dit wel bij u van toepassing is, heeft de verpleegkundige dit bij het ontslaggesprek met u besproken.

9. Labformulier
Soms is het nodig om voor een controleafspraak bloed te laten prikken. Mocht dit bij u het geval zijn, dan krijgt u bij uw papieren een lab formulier mee. Wij verzoeken u ongeveer één uur voor uw controleafspraak bloed te laten prikken in het ziekenhuis.

10. Verpleegkundige overdracht
Gaat u na uw verblijf in het ziekenhuis naar huis met thuiszorg, revalideren in een verzorgingshuis, logeerkamer of andere plek? Dan ontvangt de desbetreffende organisatie graag een verpleegkundige overdracht. U mag dit overzicht afgeven op de plek waar u gaat revalideren.

11. Wondinstructies
Indien u het ziekenhuis verlaat met een wond (droog of lekkend) kunt u op het instructieformulier zien hoe u deze thuis kunt verzorgen en wat u hiervoor nodig heeft. Gaat u naar huis na een nieuwe heupof knieoperatie, dan kunt u in de nazorginstructies teruglezen hoe u de wond moet verzorgen. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor het leveren van verbandmateriaal.

12. Uitvoeringsverzoek/MSVT formulier
Gaat u naar huis met een wond die dagelijks verzorgd moet worden, of de thuiszorg zorgt voor het geven van anti trombose spuitjes, dan ontvangt de desbetreffende thuiszorgorganisatie hier graag een uitvoeringsverzoek/MSVT formulier voor. Deze mag u aan hen afgeven wanneer ze de eerste keer langskomen.

13. Medische overdracht
Gaat u na uw verblijf in het ziekenhuis revalideren in een verzorgingshuis, logeerkamer of andere plek? Dan ontvangt de desbetreffende organisatie graag een medische overdracht. U mag dit overzicht afgeven op de plek waar u gaat revalideren.

14. Formulier bellen na ontslag
Op dit formulier staat aangegeven wanneer u, en bij welke klachten, u welk telefoonnummer moet bellen.

15. Vervoer
U regelt zelf het vervoer vanuit het ziekenhuis naar eigen woning/ instelling. Mocht u vragen hebben met betrekking tot het regelen van vervoer of heeft u hulp nodig, dan kunt u altijd overleggen met de verpleegkundigen op de afdeling naar de mogelijkheden.

Meer lezen over orthopedie bij Amphia?

Ga naar afdeling Orthopedie

Label