Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Chordotomie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Chordotomie

U bent verwezen naar de afdeling Pijngeneeskunde in verband met pijnklachten als gevolg van kanker. De pijnklachten bevinden zich specifiek aan een lichaamszijde. De huidige pijnmedicijnen helpen bij u onvoldoende of geven teveel bijwerkingen. Daarom heeft uw pijnspecialist met u gesproken over een chordotomie.

In deze folder leest u meer over de voorbereiding, uitvoering en de resultaten van een chordotomie.

Wat is chordotomie?
Een chordotomie is een onderbreking van bepaalde gevoelszenuwbanen in het ruggenmerg. Deze banen ‘vervoeren’ pijnprikkels naar de hersenen.

De pijnspecialist onderbreekt de pijnbanen met behulp van een radiofrequente stroom. Deze wordt toegediend via een naald. De warmte van de stroom verhit een deel van het ruggenmerg en voorkomt daarmee dat pijnsignalen doorkomen.

De pijnbanen in het ruggenmerg kruisen elkaar en daarom vindt de behandeling rechts plaats als u links pijn heeft en andersom.

De voorbereiding
Uw pijnspecialist beoordeelt of u in aanmerking komt voor een chordotomie. Als u beiden achter de behandeling staat, wordt u aangemeld voor deze behandeling.

Komt u van thuis, dan neemt de afdeling Opname voorafgaand aan de behandeling contact met u op over de geplande datum, informatie over nuchter blijven, uw medicijnen en de afdeling waar u zich mag melden.

Belangrijk

 • Gebruikt u bloedverdunners? Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.
 • Uw andere medicijnen mag u blijven gebruiken zoals u gewend bent. Dit geldt ook voor uw pijnmedicatie.

De opname
U wordt voor de behandeling opgenomen op de verpleegafdeling. Hier krijgt u een kort opnamegesprek. Vervolgens wordt u in een bed naar de operatiekamer gebracht. U draagt daarbij een operatiehesje.

Op de operatiekamer krijgt u een infuus om u medicijnen toe te kunnen dienen als dat nodig is.

De behandeling duurt ongeveer 30 - 45 minuten. De behandeling vindt plaats op de operatiekamer van de afdeling Pijngeneeskunde.

De uitvoering
Tijdens de behandeling ligt u op uw rug op de behandeltafel. Uw hoofd wordt met behulp van een band gefixeerd. U krijgt een plaatselijke verdoving.

Vervolgens plaatst de pijnspecialist een speciale naald onder het oor in de hals. Hij spuit contrastvloeistof in om de positie van de naald te controleren. Daarna wordt door middel van een tweede speciale naald stroompjes toegediend. Hiermee stelt de pijnspecialist de juiste plaats vast.
Tot slot volgt de warmtebehandeling. Daarmee worden de pijnbanen onderbroken.

Het resultaat
Het resultaat is een dag na de ingreep merkbaar. Soms zelfs al eerder. Afhankelijk van het effect zal de pijnspecialist uw pijnmedicatie aanpassen.

Na ongeveer een week komt u terug op de polikliniek of wordt u gebeld om het effect van de behandeling met u door te spreken. Ook kan het zijn dat u terugverwezen wordt naar uw oorspronkelijke behandelaar, zoals internist of oncoloog. Als u nog in het ziekenhuis verblijft, bezoekt een van de verpleegkundig pijnconsulenten u op de afdeling om samen met u het effect te evalueren.

Bijwerkingen
De behandeling kan, ondanks onze zorgvuldige uitvoering, een aantal bijwerkingen en complicaties met zich meebrengen:

 • Het kan zijn dat u last krijgt van napijn, als de verdoving is uitgewerkt. Deze napijn kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Zo nodig kan in overleg met uw pijnspecialist of huisarts een andere pijnstiller worden voorgeschreven.
 • Na de behandeling verandert uw gevoel van warmte en koude aan een zijde van het lichaam. Dit komt omdat de geleiding van pijn, warmte en koude via dezelfde zenuwbanen verloopt
 • Verstoorde blaasfunctie. U dient er rekening mee te houden dat u tijdelijk een blaaskatheter nodig heeft.
 • Krachtsverlies aan de kant van de blokkade. Dit komt door een tijdelijke vochtophoping rond de behandelde plaats in het ruggenmerg. Dit gaat vanzelf over.
 • Hoofd- en nekpijn. Deze klachten verdwijnen na een paar dagen weer vanzelf.
 • Koorts in de eerste uren na de behandeling. Dit is een onschuldige bijwerking.
 • Allergische reactie op een van de gebruikte middelen. Tot twee dagen na de behandeling kunt u dan last krijgen van jeuk, huiduitslag en mogelijke kortademigheid. Waarschuw in dit geval uw huisarts. Hij kan beoordelen welke behandeling noodzakelijk is.

Let op: Krijgt u (later dan een paar uur na de behandeling) koorts, waarschuw dan uw pijnspecialist of huisarts.

Leefregels

 • Na een succesvolle behandeling is het mogelijk om uw pijnmedicatie af te bouwen. U heeft dan mogelijk ook minder last van bijwerkingen van deze medicijnen, zoals obstipatieklachten, sufheid enzovoort.
 • Aan de kant van de oorspronkelijke pijn is na de behandeling, naast het pijngevoel, ook het gevoel van warmte en koude blijvend verdwenen. U dient daarom na de chordotomie voorzichtig te zijn met het vastpakken van hete of koude voorwerpen.
 • Het is verstandig om binnen- en buitenshuis op goede schoenen te lopen. U kunt namelijk met uw voet ergens in trappen zonder dat u pijn voelt.

Contact
De afdeling Pijngeneeskunde is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur. Vragen over uw pijnbehandeling kunt u stellen via het telefoonnummer [0162] 32 70 40.

Voor vragen over uw opname neemt u contact op met de Afdeling Opname, maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot 16.30 uur, telefoonnummer: [076] 595 30 84.

Meer lezen over Pijngeneeskunde bij Amphia? 

Ga naar afdeling Pijngeneeskunde

Label