Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Chordotomie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Chordotomie

U bent verwezen naar de afdeling Pijngeneeskunde in verband met pijnklachten als gevolg van een tumor. De pijnklachten bevinden zich specifiek aan 1 lichaamszijde. De huidige pijnmedicatie helpt bij u onvoldoende of geven teveel bijwerkingen. Daarom heeft uw anesthesioloog pijnspecialist met u gesproken over een chordotomie.

In deze folder leest u meer over de voorbereiding, uitvoering en de resultaten van een chordotomie.

Wat is chordotomie?
Een chordotomie is een onderbreking van bepaalde gevoelszenuwbanen in het ruggenmerg. Deze banen ‘vervoeren’ pijnprikkels naar de hersenen.

De anesthesioloog pijnspecialist onderbreekt de pijnbanen met behulp van een radiofrequente stroom. Deze wordt toegediend via een naald. De warmte van de stroom verhit een deel van het ruggenmerg en voorkomt daarmee dat pijnsignalen doorkomen.

De behandeling vindt plaats aan de andere zijde dan waar de pijn wordt gevoeld dit komt omdat de pijnbanen in het ruggenmerg elkaar kruisen. 

De voorbereiding
Uw anesthesioloog pijnspecialist beoordeelt of u in aanmerking komt voor een chordotomie. Als u beiden achter de behandeling staat, wordt u aangemeld voor deze behandeling.

Komt u van thuis, dan neemt de afdeling Opname voorafgaand aan de behandeling contact met u op over de geplande datum, informatie over nuchter blijven, uw medicijnen en de afdeling waar u zich mag melden.

Belangrijk

 • Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.
 • Uw andere medicijnen mag u blijven gebruiken zoals u gewend bent. Dit geldt ook voor uw pijnmedicatie.

De opname
U wordt voor de behandeling opgenomen op de verpleegafdeling. Hier krijgt u een kort opnamegesprek. Vervolgens wordt u in een bed naar de operatiekamer gebracht. U draagt daarbij een operatiehesje.

Op de operatiekamer krijgt u een infuus om u medicijnen toe te kunnen dienen als dat nodig is.

De behandeling duurt ongeveer 30 - 45 minuten. De behandeling vindt plaats op de operatiekamer.

De uitvoering
Tijdens de behandeling ligt u op uw rug op de behandeltafel. Uw hoofd wordt met behulp van een pleister gefixeerd. Daarna wordt u in slaap gebracht door middel van sedatie (een roesje).

Vervolgens plaatst de anesthesioloog pijnspecialist een speciale naald onder het oor in de hals. Hij spuit contrastvloeistof in om de positie van de naald te controleren. Vervolgens wordt u wakker gemaakt en wordt door middel van stroompjes samen met u beoordeeld of u de stroompjes in het juiste pijngebied voelt, hierna wordt u weer dieper in slaap gebracht.
Tot slot volgt de warmtebehandeling. Daarmee worden de pijnbanen onderbroken.

Het resultaat
Het resultaat is een dag na de ingreep merkbaar. Soms zelfs al eerder. Afhankelijk van het effect zal de anesthesioloog pijnspecialist uw pijnmedicatie aanpassen. U blijft 1 nachtje ter observatie opgenomen in het ziekenhuis. Bent u gestopt met bloedverdunners, dan begint u weer op de avond van de behandeling. 

Na ongeveer een week wordt u gebeld om het effect van de behandeling met u door te spreken. Ook kan het zijn dat u terugverwezen wordt naar uw oorspronkelijke behandelaar, zoals internist of oncoloog. Als u nog in het ziekenhuis verblijft, bezoekt een van de verpleegkundig pijnconsulenten u op de afdeling om samen met u het effect te evalueren.

Bijwerkingen
De behandeling kan, ondanks onze zorgvuldige uitvoering, een aantal bijwerkingen en complicaties met zich meebrengen:

 • Er is een hele grote kans op forse hoofd- en nekpijn gedurende de eerste nacht.
 • Het kan zijn dat u last krijgt van napijn, als de verdoving is uitgewerkt. Deze napijn kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen. Zo nodig kan in overleg met uw anesthesioloog pijnspecialist of huisarts een andere pijnstiller worden voorgeschreven.
 • Na de behandeling verandert soms uw gevoel van warmte en koude aan een zijde van het lichaam. Dit komt omdat de geleiding van pijn, warmte en koude via dezelfde zenuwbanen verloopt
 • Verstoorde blaasfunctie. Dit komt in zeldzame gevallen voor, soms is het plaatsen van een tijdelijk blaaskatheter nodig.
 • Krachtsverlies aan de kant van de blokkade. Dit komt door een tijdelijke vochtophoping rond de behandelde plaats in het ruggenmerg. Dit gaat vaak vanzelf over.
 • Koorts in de eerste uren na de behandeling. Dit is een onschuldige bijwerking en geen teken van een infectie.
 • Allergische reactie op een van de gebruikte middelen. Tot 2 dagen na de behandeling kunt u dan last krijgen van jeuk, huiduitslag en mogelijke kortademigheid. Waarschuw in dit geval uw huisarts. Hij kan beoordelen welke behandeling noodzakelijk is.

Let op: Krijgt u (later dan een paar uur na de behandeling) koorts, waarschuw dan uw anesthesioloog pijnspecialist of huisarts.

Leefregels

 • Na een succesvolle behandeling is het mogelijk om uw pijnmedicatie af te bouwen. U heeft dan mogelijk ook minder last van bijwerkingen van deze medicijnen, zoals obstipatieklachten, sufheid enzovoort.
 • Aan de kant van de oorspronkelijke pijn is na de behandeling, naast het pijngevoel, ook het gevoel van warmte en koude soms blijvend anders. U dient daarom na de chordotomie voorzichtig te zijn met het vastpakken van hete of koude voorwerpen.
 • Het is verstandig om binnen- en buitenshuis op goede schoenen te lopen. U kunt namelijk met uw voet ergens in trappen zonder dat u pijn voelt.

Contact
De afdeling Pijngeneeskunde is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur. Vragen over uw pijnbehandeling kunt u stellen via het telefoonnummer (0162) 32 70 40.

Voor vragen over uw opname neemt u contact op met de Afdeling Opname, maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot 16.30 uur, telefoonnummer: (076) 595 30 84.

Bij acute problemen belt u de spoedeisende hulp (SEH), zij nemen dan contact op met de dienstdoende pijnanesthesioloog. 

Meer lezen over Pijngeneeskunde bij Amphia? 

Ga naar afdeling Pijngeneeskunde

Label