Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Splanchnicus (of coeliacus)
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Splanchnicus (of coeliacus)

U bent verwezen naar de afdeling Pijngeneeskunde in verband met pijnklachten in uw bovenbuik. Deze klachten worden veroorzaakt door ontstekingen of tumoren van een of meer organen. De anesthesioloog pijnspecialist heeft met u gesproken over een behandeling van de nervus splanchnicus of plexus coeliacus. Het doel van deze behandelingen is het verminderen van pijn in de bovenbuik, uitstralend naar de rug door het stuk maken van enkele zenuwen.

In deze folder leest u meer over de voorbereiding, uitvoering en de resultaten van een behandeling van de nervus splanchnicus of plexus coeliacus.

Wat is een splanchnicusblok?
Een behandeling van de plexus splanchnicus (of coeliacus) kan zinvol zijn bij pijnklachten van organen in de bovenbuik door een tumor, zoals de alvleesklier, de maag en de lever of bij een alvleesklierontsteking.

De plexus splanchnicus (of coeliacus) is een zenuwnetwerk in de bovenbuik, aan de voorzijde van de wervelkolom. Dit netwerk speelt een rol bij pijnklachten vanuit de ingewanden. Dit zenuwnetwerk kan uw anesthesioloog pijnspecialist behandelen. Dit doet de anesthesioloog pijnspecialist door het inspuiten van medicijnen of het verwarmen van de zenuwen, waardoor zij stuk gaan. Hoe lang de behandeling pijnstillend werkt, is bij iedereen verschillend. Dat is moeilijk te voorspellen. Meestal in de orde van grootte van maanden. Wanneer de oorzaak van de pijn echter een tumor is die groeit, dan kan het zijn dat de pijn eerder terugkomt. Ook herstelt het lichaam de zenuwvoorziening in dat gebied waar eerst de zenuwen stuk waren. Een herhaling van de behandeling, is eventueel mogelijk.

Uw anesthesioloog pijnspecialist beoordeelt of u in aanmerking komt voor een behandeling van plexus splanchnicus (of coeliacus). Als u beiden achter de gekozen behandeling staat, wordt u aangemeld voor deze behandeling. Als u vanuit thuis komt, dan neemt de afdeling Opname voorafgaand aan de ingreep contact met u op over: de geplande datum, informatie over nuchter blijven, uw medicijnen en de afdeling waar u zich mag melden.

Belangrijk

 • Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.
 • Uw andere medicijnen mag u blijven gebruiken zoals u gewend bent. Dit geldt ook voor uw pijnmedicatie.
 • De griepvaccinatie mag niet plaatsvinden 2 dagen voor en 2 dagen na de behandeling. Andere vaccinaties, zoals reisvaccinaties, mogen niet plaatsvinden 2 weken voor en 2 weken na de behandeling.

De opname
U wordt voor de behandeling opgenomen op de afdeling, zoals vermeld in uw afsprakenbrief. Hier krijgt u een kort opnamegesprek. Vervolgens wordt u in een bed naar de operatiekamer gebracht. U draagt daarbij een operatiehesje. U wordt op de operatiekamer behandeld, omdat we daar veilig sedatie (een roesje) kunnen geven. U maakt dan weinig tot niks mee van de behandeling.

Op de operatiekamer krijgt u een infuus om u medicijnen te kunnen geven indien dat nodig is. De behandeling zelf duurt ongeveer 15-30 minuten. De totale opname duurt ongeveer een halve dag.

De uitvoering
Tijdens de behandeling ligt u op uw buik op de behandeltafel. Om dat mogelijk te maken bij de pijn die u heeft, krijgt u sedatie. Vervolgens plaatst de anesthesioloog pijnspecialist 2 naalden in de rug, via de zijkant van de wervelkolom. Om de juiste positie van de naald te bepalen, maakt hij gebruik van röntgenopnames tijdens het prikken. Zo nodig wordt ook contrastvloeistof gebruikt.

Is de positie goed, dan spuit hij via de naald de medicijnen in rondom het zenuwnetwerk. Daarnaast kan uw anesthesioloog pijnspecialist de naald verwarmen door middel van radiofrequente stroom. Dit gebeurt altijd onder extra lokale verdoving en is niet pijnlijk.

Na de behandeling gaat u kortdurend naar de uitslaapkamer en vervolgens naar de afdeling. Meestal kunt u dezelfde dag weer naar huis. Soms is het nodig om 1 nacht in het ziekenhuis door te brengen. Was u al opgenomen, dan wordt u weer teruggebracht naar uw afdeling.

De pleister op de prikplaats mag u de dag na de behandeling verwijderen. U mag dan ook weer douchen. Bent u gestopt met bloedverdunners, dan begint u weer op de avond van de behandeling.

Het resultaat
Het resultaat is de dag van de ingreep direct al merkbaar. Afhankelijk van het effect zal de anesthesioloog pijnspecialist uw pijnmedicatie aanpassen.

Na ongeveer een week wordt u gebeld om het effect van de behandeling met u te bespreken. Ook kan het zijn dat u wordt terugverwezen naar uw oorspronkelijke behandelaar, zoals internist of oncoloog. Verblijft u nog in het ziekenhuis, dan komt een verpleegkundig pijnconsulent bij u langs u om samen met u het effect te bespreken.

De behandeling kan, ondanks onze zorgvuldige uitvoering, een aantal bijwerkingen en complicaties met zich meebrengen:

 • U kunt last krijgen van napijn. Deze kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd.
 • U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Zo nodig kan, in overleg met uw anesthesioloog pijnspecialist of huisarts, een andere pijnstiller worden voorgeschreven.
 • Allergische reactie op een van de gebruikte middelen. U kunt dan tot 2 dagen na de behandeling last krijgen van jeuk, huiduitslag en mogelijke kortademigheid. Waarschuw in dit geval uw huisarts. Hij kan beoordelen welke behandeling noodzakelijk is.
 • Krijgt u koorts, waarschuw dan uw anesthesioloog pijnspecialist of huisarts.
 • Diarree. Dit is een tijdelijke, vaak voorkomende bijwerking.
 • Bloeddrukdaling. Deze bijwerking treedt in sommige gevallen op en is goed te behandelen op de uitslaapkamer. U kunt ook in de eerste weken na de behandeling wat duizelig worden als u plotseling overeind komt. Dit komt door de wat lagere bloeddruk. Dit hoeft niet behandeld te worden, maar wees hier wel alert op om vallen te voorkomen.

Leefregels

 • Op de dag van de behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorgt u dus voor vervoer.
 • Na een succesvolle behandeling is het mogelijk om uw pijnmedicatie af te bouwen. Dit is zelfs wenselijk om bijwerkingen van deze medicijnen te verminderen, zoals obstipatieklachten en sufheid.

Vragen?
De afdeling Pijngeneeskunde is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur. Vragen over uw pijnbehandeling kunt u stellen via het telefoonnummer [0162] 32 70 40.

Voor vragen over uw opname neemt u contact op met de Afdeling Opname. Van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur, op telefoonnummer: (076) 595 30 84.

Meer lezen over Pijngeneeskunde bij Amphia? 

Ga naar afdeling Pijngeneeskunde

Label