Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Ganglion van Gasser behandeling
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Ganglion van Gasser behandeling

Sweet procedure

U bent verwezen naar de afdeling Pijngeneeskunde in verband met uw chronische pijnklachten. De anesthesioloog pijnspecialist heeft met u gesproken over een behandeling van het ganglion van Gasser. Dit heet ook wel een Sweet procedure. Het doel van deze behandeling is om de pijn te verminderen en daardoor uw functioneren te verbeteren. Uw pijn verdwijnt mogelijk niet totaal.

In deze folder leest u meer over de voorbereiding, uitvoering en de resultaten van een behandeling van het ganglion van Gasser.

Wat is een behandeling van het ganglion van Gasser?
Een behandeling van het ganglion van Gasser wordt gedaan bij aangezichtspijn, met name bij trigeminusneuralgie; kortdurende, heftige pijnscheuten in – een deel van - het aangezicht. Bijvoorbeeld richting de onderkaak, de bovenkaak of het voorhoofd.

Een ganglion is een zenuwknoop waar veel zenuwbanen samenkomen. Het ganglion van Gasser ligt aan de voorzijde van het oor, in de schedel vlakbij de hersenstam en is van belang bij het gevoel van het gezicht.

Bij de behandeling geeft de anesthesioloog pijnspecialist via een naald een elektrisch stroompje op dit ganglion, waardoor het verwarmt. Hij onderbreekt daarmee de pijnsignalen die de zenuwen in het ganglion afgeven aan de hersenen. In samenwerking met de interventieradiologen voeren wij de behandeling alleen nog uit met behulp van de CT scan. Dit is een veel nauwkeurigere manier van plaatjes maken van het hoofd, waardoor we veel nauwkeuriger en met minder risico de naald op de juiste plek kunnen plaatsen.

Hoe lang de behandeling werkt, is bij iedereen verschillend. Dat is moeilijk te voorspellen.

De voorbereiding
Uw anesthesioloog pijnspecialist beoordeelt of u in aanmerking komt voor een Sweet procedure. Indien u beiden achter de behandeling staat, wordt u aangemeld voor deze behandeling. Ongeveer een week voor de ingreep neemt de afdeling Opname contact met u op over uw medicijnengebruik en de afdeling waar u zich dient te melden. U hoeft niet nuchter te zijn voor de behandeling.

Belangrijk

 • Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandeld arts. Hij/zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.
 • Uw andere medicijnen mag u blijven gebruiken zoals u gewend bent. Dit geldt ook voor uw pijnmedicijnen.
 • Informeer uw anesthesioloog pijnspecialist als u zwanger bent of allergisch bent voor contrastvloeistof.
 • De griepvaccinatie mag niet plaatsvinden 2 dagen voor en 2 dagen na de behandeling. Andere vaccinaties, zoals reisvaccinaties, mogen niet plaatsvinden 2 weken voor en 2 weken na de behandeling.

De opname
U wordt voor de behandeling opgenomen op de afdeling, zoals vermeld in uw afsprakenbrief. De aanmeldtijd is niet de starttijd van de behandeling. Hier krijgt u een kort opnamegesprek en afhankelijk van de planning wordt u vervolgens naar de afdeling Radiologie gebracht. U draagt daarbij een operatiehesje. Hier krijgt u een infuus om medicijnen toe te dienen als het nodig is.

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten. De totale opname duurt gemiddeld 3 uur. De behandeling vindt plaats op de afdeling Radiologie.

De uitvoering
Tijdens de behandeling ligt u op uw rug op de behandeltafel. Via het infuus krijgt u een roesje. Dit is geen algehele narcose dus u zult (een deel van) de behandeling meekrijgen wat er gebeurt. Door het roesje zal alles wel minder belastend voor u zijn. Indien nodig, krijgt u ook een plaatselijke verdoving. Met behulp van de CT-scan worden er CT-beelden gemaakt waardoor de anesthesioloog pijnspecialist heel nauwkeurig kan behandelen. Vervolgens brengt de anesthesioloog pijnspecialist naast de mond een naald in, tot bij de zenuwknoop voor het oor. De positie van de naald wordt daarnaast gecontroleerd met kleine teststroompjes. Deze voelt u als een drukkend of tintelend gevoel naar een deel van het gezicht gaan. We leggen u dit uit tijdens de behandeling.

Tot slot verwarmt de anesthesioloog pijnspecialist het ganglion door middel van radiofrequente stroom. Dit gebeurt altijd onder lokale verdoving en is niet pijnlijk.

Na de behandeling
Na de behandeling gaat u terug naar de afdeling. Meestal bent u na een uur weer in staat om naar huis te gaan. De pleister op de prikplaats mag u de dag na de behandeling verwijderen. U mag dan ook weer douchen.

Let op! Bent u gestopt met bloedverdunners, dan begint u weer op de avond van de behandeling.

Het resultaat
Pas na enkele weken kunt u het resultaat van de behandeling beoordelen. Het kan zijn dat u al eerder verschil merkt. Soms al vrij snel na de behandeling zelf. Het komt ook voor dat een aanvullende behandeling nodig is. Na een aantal weken wordt u gebeld om het resultaat van de behandeling met u door te spreken.

Bijwerkingen
De behandeling kan, ondanks onze zorgvuldige uitvoering, een aantal complicaties en bijwerkingen met zich meebrengen:

 • Een doof gevoel in het gezicht aan de behandelde kant. Dit is meestal tijdelijk.
 • Een bloeduitstorting in de wang. Het lichaam ruimt de bloeduitstorting zelf op.
 • In zeldzame gevallen kan een bacterie uit het wangslijmvlies in het hersenvocht terechtkomen waardoor een hersenvliesontsteking kan ontstaan.
 • Krijgt u koorts, waarschuw dan altijd uw anesthesioloog pijnspecialist of huisarts.
 • Het kan zijn dat u last krijgt van napijn als de verdoving is uitgewerkt. Deze kan heftig zijn en enkele weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Zo nodig kan, in overleg met uw anesthesioloog pijnspecialist of huisarts, een andere pijnstiller worden voorgeschreven.

Leefregels

 • Op de dag van de behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorgt u dus voor vervoer.
 • U kunt de dag na de behandeling uw activiteiten weer hervatten, tenzij de anesthesioloog pijnspecialist anders met u heeft afgesproken.
 • Het is belangrijk om in beweging te blijven maar vermijd overbelasting.
 • Het is altijd goed om te stoppen met roken en te zorgen voor een lichaamsgewicht passend bij uw lengte, leeftijd en geslacht.

Vragen?
De afdeling Pijngeneeskunde is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur. Vragen over uw pijnbehandeling kunt u stellen via het telefoonnummer [0162] 32 70 40.

Voor vragen over uw opname neemt u contact op met de Afdeling Opname, maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot 16.30 uur, op telefoonnummer: [076] 595 30 84.

Meer lezen over Pijngeneeskunde bij Amphia? 

Ga naar afdeling Pijngeneeskunde

Label