Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Injectie pijnpunt
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Injectie pijnpunt

U bent verwezen naar de afdeling Pijngeneeskunde in verband met uw chronische pijnklachten. De pijnspecialist heeft met u gesproken over een injectie pijnpunt. Het doel van deze behandeling is om de pijn te verminderen en daardoor uw functioneren te verbeteren. Uw pijn verdwijnt mogelijk niet totaal. In deze folder leest u meer over de voorbereiding, uitvoering en de resultaten van een injectie pijnpunt.

Wat is een injectie pijnpunt?
Een overgevoelige of een overprikkelde zenuw veroorzaakt pijnpunten (triggerpoints). Deze pijnpunten zijn pijnlijk bij het aanraken. Ze kunnen zich bevinden op allerlei plaatsen in het lichaam. Bij deze behandeling spuit de pijnspecialist in dit pijnpunt een injectie met een verdovende vloeistof en ontstekingsremmers. Bij sommige patiënten wordt er ook een behandeling met (Pulsed) Radio Frequente stroom gedaan, oftewel (P)RF. Hoe lang de behandeling werkt, is bij iedereen verschillend. Dat is moeilijk te voorspellen.

Uw pijnspecialist beoordeelt of u in aanmerking komt voor een injectie pijnpunt. Als u beiden achter de behandeling staat, wordt u aangemeld voor deze behandeling. Ongeveer een week voor de ingreep neemt de afdeling Opname contact met u op over medicijngebruik en de afdeling waar u zich mag melden. U hoeft niet nuchter te zijn voor de behandeling.

Belangrijk

 • Op de eerste dag van de behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorgt u dus voor vervoer.
 • Draag makkelijk zittende kleding.
 • Informeer uw pijnspecialist als u zwanger bent.
 • Gebruikt u bloedverdunners? Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.
 • Uw andere medicijnen mag u blijven gebruiken zoals u gewend bent. Dit geldt ook voor uw pijnmedicatie.
 • De griepvaccinatie mag niet plaatsvinden twee dagen voor en twee dagen na de behandeling. Andere vaccinaties, zoals reisvaccinaties, mogen niet plaats vinden twee weken voor en twee weken na de behandeling.

Opname
U mag zich zich samen met uw begeleider melden in de wachtruimte, zoals vermeld in uw afsprakenbrief. De aanmeldtijd is niet de starttijd van de behandeling. Zodra u aan de beurt bent wordt u opgeroepen om naar de poli Pijngeneeskunde te komen, op de eerste etage. Hier wordt u door ons ontvangen en meegenomen naar de behandelkamer De behandeling duurt ongeveer 10 minuten. De totale opnameduur duurt gemiddeld 1 tot 2 uur. De behandeling vindt plaats op de behandelkamer van de polikliniek.

De uitvoering
Tijdens de behandeling ligt u op de behandeltafel of in bed. Dat hangt af van waar de pijnklachten zitten. U krijgt indien nodig een plaatselijke verdoving. Vervolgens plaatst de pijnspecialist een naald op de plaats waar u de pijnklachten ervaart. In sommige gevallen wordt hierbij een echo-apparaat gebruikt. Via deze naald spuit hij een verdovingsvloeistof en ontstekingsremmer in. Een andere mogelijkheid is een zogeheten radiofrequente behandeling. Hierbij wordt gedurende enkele minuten het pijnpunt met een pulserende (in golfjes) radiofrequente stroom behandeld. Soms kiest de pijnspecialist voor een gecombineerde behandeling, waarbij beide technieken worden gebruikt. Hij bespreekt dit vooraf met u.

Na de behandeling wordt u teruggebracht naar de afdeling. U heeft een pleister op de prikplaats. Een kwartier na de behandeling mag u deze verwijderen. Na de behandeling houden wij u nog even ter observatie op onze afdeling. Als u zich goed voelt mag u na een halfuur weer naar huis. Bent u gestopt met bloedverdunners, dan begint u weer op de avond van de behandeling.

Het kan zijn dat u last krijgt van napijn, als de lokale verdoving is uitgewerkt. Deze kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Zo nodig kan in overleg met uw pijnspecialist of huisarts een andere pijnstiller worden voorgeschreven.

Het resultaat
Het resultaat kunt u na vier tot zes weken goed beoordelen. Sommigen mensen merken al eerder effect. Het komt ook voor dat aanvullende behandelingen nodig zijn. Na vier tot zes weken komt u terug op de polikliniek of wordt u gebeld om het effect van de behandeling met u door te spreken. Ook kan het zijn dat u terugverwezen wordt naar uw oorspronkelijke behandelaar, zoals de neuroloog of orthopeed.

Na ongeveer zes weken komt u terug op de polikliniek of wordt u gebeld om het resultaat met u te bespreken. Het kan ook zijn dat u terugverwezen wordt naar uw oorspronkelijke behandelaar, zoals de neuroloog of orthopeed.

Bijwerkingen
De behandeling kan, ondanks onze zorgvuldige uitvoering, een aantal bijwerkingen met zich meebrengen:

 • U kunt last krijgen van napijn, als de verdoving is uitgewerkt. Deze kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Zo nodig kan, in overleg met uw pijnspecialist of huisarts, een andere pijnstiller worden voorgeschreven.
 • Na de behandeling kan de huid op de behandelde plaats wat gevoellozer zijn of aanvoelen als een blauwe plek. Meestal is dit na een paar weken weer over. Sommige mensen houden hier lang last van.
 • Allergische reactie op de gebruikte medicatie. U kunt dan tot twee dagen na de behandeling last kunt krijgen van jeuk, huiduitslag en mogelijke kortademigheid. Waarschuw in dit geval uw huisarts. Hij kan beoordelen welke behandeling noodzakelijk is.
 • Krijgt u koorts, waarschuw dan uw pijnspecialist of huisarts.
 • Zowel bij mannen als vrouwen kunnen er na de behandeling opvliegers optreden. Bij vrouwen kan de menstruatie korte tijd verstoord raken.
 • Patiënten met suikerziekte merken soms dat hun bloedsuikers enkele dagen verhoogd zijn.

Leefregels

 • U kunt de dag na de behandeling uw activiteiten weer hervatten, tenzij de pijnspecialist anders met u heeft afgesproken.
 • Het is belangrijk om in beweging te blijven waarbij u overbelasting probeert te vermijden.
 • Het is altijd goed om te stoppen met roken en te zorgen voor een lichaamsgewicht passend bij uw lengte, leeftijd en geslacht.

Contact
De afdeling Pijngeneeskunde is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur. Vragen over uw pijnbehandeling kunt u stellen via het telefoonnummer [0162] 32 70 40.

Voor vragen over uw opname neemt u contact op met de Afdeling Opname, maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur, op telefoonnummer (076) 595 30 84.

Meer lezen over Pijngeneeskunde bij Amphia? 

Ga naar afdeling Pijngeneeskunde

Label