Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Intercostaalblok
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Intercostaalblok

U bent verwezen naar de afdeling Pijngeneeskunde in verband met uw chronische pijnklachten. De pijnspecialist heeft met u gesproken over een intercostaalblok. Het doel van deze behandeling is uw pijn verminderen. Uw pijn verdwijnt mogelijk niet totaal. In deze folder leest u meer over de voorbereiding, uitvoering en de resultaten van een intercostaalblok.

Wat is een intercostaalblok?
Bij een intercostaalblok behandeld de pijnspecialist één of meerdere zenuwen die onder de rib lopen. Hij doet die met behulp van een naald.

Deze behandeling kan worden toegepast bij pijn aan de zijkant van het lichaam en in de borstkast. De oorzaak van de pijn kan een tussenribzenuw-ontsteking zijn, maar ook een ribkneuzing, een botbreuk, litteken of uitzaaiing.

Uw pijnspecialist beoordeelt of u in aanmerking komt voor een intercostaalblok. Als u beiden achter de behandeling staat, wordt u aangemeld voor deze behandeling. Ongeveer een week voor de ingreep neemt de afdeling Opname contact met u op over: de geplande datum, informatie over nuchter blijven, uw medicijnen en de afdeling waar u zich mag melden.

Belangrijk

 • Gebruikt u bloedverdunners? Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.
 • Uw andere medicijnen mag u blijven gebruiken zoals u gewend bent. Dit geldt ook voor uw pijnmedicijnen.
 • Op de dag van de behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorgt u dus voor vervoer.
 • De griepvaccinatie mag niet plaatsvinden twee dagen voor en twee dagen na de behandeling. Andere vaccinaties, zoals reisvaccinaties, mogen niet plaats vinden twee weken voor en twee weken na de behandeling.

De opname
U mag zich samen met uw begeleider melden in de wachtruimte, zoals vermeld in uw afsprakenbrief. De aanmeldtijd is niet de starttijd van de behandeling, op de eerste verdieping. Zodra u aan de beurt bent wordt u opgeroepen om naar de poli Pijngeneeskunde te komen, op de eerste verdieping. Hier wordt u door ons ontvangen en meegenomen naar de behandelkamer.

Belangrijk

 • Zorg dat u gemakkelijk zittende kleding draagt.
 • Informeer uw pijnspecialist als u zwanger bent, allergisch bent voor contrastvloeistof, een pacemaker of ICD heeft.

De behandeling duurt ongeveer tien tot dertig minuten. De totale opname duurt gemiddeld 1 tot 2 uur. De behandeling vindt plaats op de behandelkamer van de polikliniek Pijngeneeskunde.

De uitvoering
De behandeling kan bestaan uit twee technieken.

 1. Techniek 1: zijligging en echo
  Bij de eerste techniek ligt u tijdens de behandeling op uw zij op de behandeltafel. U krijgt eventueel een plaatselijke verdoving. Om de juiste positie van de naald te bepalen, maakt de pijnspecialist gebruik van echobeelden. Vervolgens plaatst de pijnspecialist een speciale naald dichtbij de zenuw onder de rib.

  Ontstekingsremmers
  Daarna spuit de pijnspecialist via de naald een verdovingsvloeistof en een ontstekingsremmend middel in. De ontstekingsremmers verminderen de zwelling van de zenuw. De zenuw krijgt wat meer ruimte en kan daardoor minder pijnklachten geven.

  Radiofrequente stroom
  Daarnaast kan de pijnspecialist de zenuw ook behandelen met gepulseerde radiofrequente golven (golfjes stroom). Dit gaat via dezelfde naald; een extra prik is dus niet nodig. Het doel hiervan is om de zenuw extra aan te zetten tot celvernieuwing en herstel. Dit gebeurt altijd onder verdoving en is niet pijnlijk.
   
 2. Techniek 2: rugligging en röntgen
  Bij de tweede techniek is de behandeling hetzelfde maar ligt u op uw rug in bed en gebruikt de pijnspecialist röntgenopnames om de juiste positie van de naald te bepalen.

Na de behandeling wordt u teruggebracht naar de afdeling. U heeft een pleister op de prikplaats. Een kwartier na de behandeling mag u deze verwijderen. Na de behandeling houden wij u nog even ter observatie op onze afdeling. Als u zich goed voelt mag u na een halfuur weer naar huis. Bent u gestopt met bloedverdunners, dan begint u weer op de avond van de behandeling.

U kunt last krijgen van napijn, als de verdoving is uitgewerkt. Deze napijn kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Zo nodig kan in overleg met uw pijnspecialist of huisarts een andere pijnstiller worden voorgeschreven.

Na de behandeling kan de huid op de behandelde plaats wat gevoellozer zijn of aanvoelen als een blauwe plek. Meestal is dit na een paar weken weg. Sommige mensen houden hier lang last van.

Het resultaat
Het resultaat kunt u direct merken door de lokale verdoving. Deze werkt echter uit en dan moet het lichaam de kans krijgen te reageren op de medicijnen die zijn ingespoten. U kunt het effect na vier tot zes weken goed beoordelen. Sommige mensen merken al eerder effect. Het komt ook voor dat aanvullende behandelingen nodig zijn.

Na ongeveer zes weken komt u terug op de polikliniek of wordt u gebeld om het resultaat met u te bespreken. Het kan ook zijn dat u terugverwezen wordt naar uw oorspronkelijke behandelaar, zoals de neuroloog of orthopeed.

Wanneer de behandeling gebeurt in het kader van uitgezaaide kanker, dan maken we de zenuw stuk met een alcohol-achtige vloeistof. Dit effect merkt u vrijwel direct. We bellen u dan na ongeveer een week al.

Bijwerkingen
De behandeling kan, ondanks onze zorgvuldige uitvoering, een aantal bijwerkingen met zich meebrengen:

 • Allergische reactie op de gebruikte medicatie. U kunt dan tot twee dagen na de behandeling last kunt krijgen van jeuk, huiduitslag en mogelijke kortademigheid. Waarschuw in dit geval uw huisarts. Hij kan beoordelen welke behandeling noodzakelijk is.
 • Krijgt u koorts, waarschuw dan uw pijnspecialist of huisarts.
 • Zowel bij mannen als vrouwen kunnen er na de behandeling opvliegers optreden. Bij vrouwen kan de menstruatie korte tijd verstoord raken.
 • Patiënten met suikerziekte merken soms dat hun bloedsuikers enkele dagen verhoogd zijn.
 • In zeldzame gevallen wordt tijdens de behandeling in de long geprikt die dicht onder de rib ligt. Dit hoeft niet altijd gevolgen te hebben en herstelt zich vaak vanzelf.
 • Mocht u kortademig worden in de dagen na de ingreep, neemt u dan contact op met uw huisarts.

Leefregels

 • U kunt de dag na de behandeling uw activiteiten weer hervatten, tenzij de pijnspecialist anders met u heeft afgesproken.
 • Het is belangrijk om in beweging te blijven waarbij u overbelasting probeert te vermijden.
 • Het is altijd goed om te stoppen met roken en te zorgen voor een lichaamsgewicht passend bij uw lengte, leeftijd en geslacht.

Vragen?
De afdeling Pijngeneeskunde is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur. Vragen over uw pijnbehandeling kunt u stellen via het telefoonnummer [0162] 32 70 40.

Voor vragen over uw opname neemt u contact op met de afdeling Opname van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur, op telefoonnummer (076) 595 30 84.

Meer lezen over Pijngeneeskunde bij Amphia? 

Ga naar afdeling Pijngeneeskunde

Label