Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Lower-end blok
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Lower-end blok

U bent verwezen naar de afdeling Pijngeneeskunde in verband met pijnklachten laag in het bekken. Deze worden veroorzaakt door een tumor. Het doel van deze behandeling is om uw pijn verminderen. Uw pijn verdwijnt mogelijk niet totaal.

In deze folder leest u meer over de voorbereiding, uitvoering en de resultaten van een lower-end blok.

Wat is een lower-end blok?
Bij een lower-end blok krijgt u een injectie met medicijnen in de lage rug. Deze medicijnen schakelen de zenuwen uit door ze stuk te maken.

Deze behandeling wordt toegepast bij tumoren die laag in het bekken zitten. Dit geeft pijnklachten doordat ze ruimte innemen of doordat ze ingroeien in andere weefsels.

De behandeling kan consequenties hebben. U kunt incontinent worden en de kracht in uw benen kan blijvend verminderen. Daarom wordt deze behandeling alleen toegepast als een van de laatste mogelijkheden; wanneer pijnstillers onvoldoende werken of aan het einde van het leven.

De voorbereiding
U bent verwezen naar de afdeling Pijngeneeskunde door uw specialist of huisarts. Het kan ook zijn dat u tijdens een opnameverblijf in het ziekenhuis bezocht bent door een van de verpleegkundig pijnconsulenten en een anesthesioloog pijnspecialist. Uw anesthesioloog pijnspecialist beoordeelt of u in aanmerking komt voor een lower-end blok. Als u allebei achter de behandeling staat, wordt u aangemeld voor deze behandeling.

Belangrijk:

  • Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.

De opname
Komt u van thuis, dan wordt u opgenomen op de afdeling, zoals vermeld in uw afsprakenbrief. De behandeling duurt enkele minuten. De totale opname duurt gemiddeld 3 uur. Daarna mag u naar huis.

Bij verblijf in het ziekenhuis wordt u teruggebracht naar uw eigen eigen afdeling.

De behandeling vindt plaats op de behandelkamer van de afdeling Pijngeneeskunde of op de voorbereidingsruimte van de operatiekamers.

De uitvoering
Tijdens de behandeling zit u op de rand van uw bed. U krijgt een lokale verdoving. Vervolgens plaatst de anesthesioloog pijnspecialist een naald in de rug, ter hoogte van de zogeheten onderste lendenwervel. Daar spuit hij een kleine hoeveelheid medicatie in, met een hoog percentage alcohol. Daarmee gaan de zenuwen stuk die het gevoel van het bekken en de benen verzorgen.

Na de behandeling
Na de behandeling gaat u even naar de uitslaapkamer en daarna naar de verpleegafdeling. U moet hier ongeveer twee uur in bed blijven in dezelfde houding, namelijk halfzittend. De vloeistof blijft dan laag in de rug.

Het kan zijn dat u enige last krijgt van napijn, ter hoogte van de plaats waar geprikt is. Deze napijn kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Zo nodig kan in overleg met uw anesthesioloog pijnspecialist of huisarts een andere pijnstiller worden voorgeschreven. Bent u gestopt met bloedverdunners, dan begint u weer op de avond van de behandeling.

Het resultaat
Het effect van de behandeling is heel snel merkbaar, soms al tijdens het prikken. Hoe lang het effect duurt wisselt van persoon tot persoon. Meestal werkt de behandeling ongeveer 3 tot 6 maanden. De behandeling kan zo nodig herhaald worden.

Bijwerkingen en complicaties van de behandeling kunnen zijn:

  • Incontinentie voor urine en/of ontlasting. De keuze voor deze behandeling wordt daarom vaak genomen bij patiënten die al een blaaskatheter hebben en/of stomadrager zijn.
  • Kortdurende verlaging van de bloeddruk, dit gaat vanzelf weer over. 
  • Verandering van gevoel in het zitvlak en/of benen.
  • Tijdelijke spierzwakte in de benen. Dit leidt doorgaans niet tot moeilijkheden met lopen. Over het algemeen herstelt de spierkracht zich voor het grootste deel binnen een aantal weken.

U kunt allergisch zijn voor de middelen die we gebruiken. Krijgt u last krijgt van jeuk, huiduitslag of kortademigheid, waarschuw dan uw huisarts. Hij kan beoordelen welke behandeling noodzakelijk is.

Krijgt u koorts? Waarschuw dan uw anesthesioloog pijnspecialist of huisarts.

Leefregels

  • Na een succesvolle behandeling is het mogelijk om uw pijnmedicatie af te bouwen. Hierdoor kunnen eventuele bijwerkingen daarvan, zoals bijvoorbeeld obstipatieklachten en sufheid afnemen.

Vragen?
De afdeling Pijngeneeskunde is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur. Vragen over uw pijnbehandeling kunt u stellen via het telefoonnummer (0162) 32 70 40.

Voor vragen over uw opname neemt u contact op met de afdeling Opname van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur op telefoonnummer (076) 595 30 84.

Meer lezen over Pijngeneeskunde bij Amphia? 

Ga naar afdeling Pijngeneeskunde

Label