Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Pamidroninezuur (APD)
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Pamidroninezuur (APD)

Uw pijnarts heeft u voorgesteld uw pijn bij complex regionaal pijn syndroom (CRPS) te behandelen met pamidroninezuur (APD). Uw pijnarts heeft u hierover al het een en ander verteld. In deze folder vindt u aanvullende informatie.
 

Wat is APD?
APD staat voor Pamidroninezuur (Pamidronaat). Het is een medicijn uit de groep bisfosfonaten, middelen die meestal worden gebruikt bij de behandeling van botontkalking, bepaalde vormen van kanker of bij een verhoogde calcium waarde in het bloed. Sinds enige tijd is bekend dat deze middelen ook een gunstige werking kunnen hebben bij CRPS. Deze groep medicijnen is ontwikkeld om de botomzetting te beïnvloeden. Normaal wordt namelijk het bot continue een klein beetje afgebroken en opnieuw weer opgebouwd door een tweetal cellen (de osteoblasten en osteoclasten). Eerst was het idee dat bij een deel van de CRPS patiënten deze cellen bij het ziektebeeld betrokken zijn. Vandaar ook het idee te behandelen met bisfosfonaten. Echter, mogelijk is zelfs een geheel ander mechanisme de basis voor het effect (gedacht wordt aan een effect op signaalstoffen betrokken bij het immuunsysteem). Daarom wordt niet van te voren gekeken of ook bij u een verhoogde afbraak van bot aantoonbaar is. Remming van deze osteoclasten kan zorgen voor vermindering van chronische pijnklachten.
 

Toediening
Dit medicijn is ook in tabletvorm verkrijgbaar, maar het medicijn in tabletvorm wordt via de maag slechter opgenomen. Daarom wordt dit medicijn bij voorkeur toegediend via een infuus gedurende 4 uur. Een standaard behandeling bestaat uit 3 sessies met telkens een maand ertussen. Nadat de 3 sessies zijn afgerond, wordt het effect beoordeeld op het spreekuur of middels een telefonisch consult.

Belangrijk

 • U mag niet zwanger zijn. Vrouwen in de vruchtbare leeftijd dienen te zorgen voor goede anticonceptie. U mag geen borstvoeding geven in de behandelperiode;
 • U mag geen bekende allergie voor pamidronaat of andere bisfosfonaten hebben;
 • Als u een verminderde nierfunctie heeft dient u dit door te geven aan uw behandelend arts. Als deze functie te slecht is mag u deze behandeling niet ondergaan;
 • U mag geen (ernstig) leverfalen hebben;
 • U mag niet gelijktijdig met andere bisfosfonaten behandeld worden.

 

Voorbereiding
Als uw nierfunctie en/of calciumgehalte nog niet bekend zijn, zullen deze poliklinisch of via uw huisarts worden bepaald. Mocht de uitslag grote afwijkingen vertonen, dan zal overlegd worden over eventuele aanpassing van de dosering.

Er worden voor u drie afspraken gemaakt waarin ook de locatie vermeld wordt en waar u zich dient te melden. De dag van de behandeling mag u gewoon eten en drinken (u hoeft dus niet nuchter te zijn) en u kunt al uw medicijnen innemen zoals u dat gewend bent. Wel adviseren wij u niet te zwaar of te uitgebreid te ontbijten.

Behandeling
De behandeling vindt plaats op de dagbehandeling. Er wordt een infuusnaald ingebracht. Het medicijn wordt langzaam toegediend, dit duurt ongeveer 4 uur. Door het medicijn langzaam toe te dienen is de kans op plaatselijke irritatie van het bloedvat kleiner.
Tijdens de toediening mag u wat eten en drinken. Direct na het afkoppelen van het infuus mag u weer naar huis. U mag uitsluitend naar huis onder begeleiding. U mag de verdere dag niet zelf meer een auto besturen.Wij adviseren u om na de behandeling enkele dagen ruim te drinken, minimaal 1.5 L per dag.
 

Bijwerkingen

 • Aan het begin van de therapie kunt u een lichte temperatuurverhoging (meer dan 1°Celsius) hebben die 1 à 2 dagen kan aanhouden.
 • Het calciumgehalte kan verminderd zijn, zonder dat u hier last van heeft;
 • Vaak zijn er ook griepachtige verschijnselen (stijfheid, vermoeidheid, gewrichtspijn, spierpijn, misselijkheid en braken, hoofdpijn) die soms gepaard gaan met een gevoel van zich onwel voelen;
 • Ondanks de langzame toediening van het medicijn, kan er soms een pijnlijke rode reactie optreden op de plaats waar het infuus is ingebracht.
 • Heel af en toe komt het voor dat er schade is aan het kaakbot. Met name bij patiënten die voor kanker worden behandeld en daarbij ook vele andere behandelingen hebben ondergaan. Door ingrepen aan de kaak zou dit het begin van het optreden van deze complicatie kunnen zijn. Als u verwacht binnenkort een chirurgische ingreep aan uw kaak te moeten ondergaan (bijvoorbeeld het trekken van kiezen), kunt u dit waarschijnlijk beter doen voor aanvang van deze behandeling of deze ingreep anders voor langere tijd (enkele jaren) uit te stellen.

   

Resultaat van de behandeling
Het resultaat van de behandeling is vaak niet direct merkbaar. Het uiteindelijke resultaat kan wel 2-3 maanden duren. Het is wel mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt. Drie maanden na de behandeling komt u op controle of wordt middels een telefonisch consult het resultaat geëvalueerd.

Contact
De afdeling Pijngeneeskunde is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur. Vragen over uw pijnbehandeling kunt u stellen via het telefoonnummer [0162] 32 70 40.

Voor vragen over uw opname neemt u contact op met de Afdeling Opname, maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot 16.30 uur, op telefoonnummer: (076) 595 30 84.

Meer lezen over Pijngeneeskunde bij Amphia? 

Ga naar afdeling Pijngeneeskunde

Label