Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Sympathicus blokkade
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Sympathicus blokkade

U bent verwezen naar de afdeling Pijngeneeskunde in verband met uw chronische pijnklachten. De anesthesioloog pijnspecialist heeft met u gesproken over een sympathicus blokkade. Het doel van deze behandeling is op zijn minst om de pijn te verminderen en de doorbloeding te verbeteren daardoor uw functioneren te verbeteren. Uw pijn verdwijnt mogelijk niet helemaal. 

In deze folder leest u meer over de voorbereiding, uitvoering en de resultaten van een sympathicus blokkade.

Wat is een sympathicus blokkade?
Bij een sympathicus blokkade blokkeert de anesthesioloog pijnspecialist een bepaalde zenuwbaan in de rug door middel van een injectie bij deze zenuwbaan. 

Deze zenuwbaan heet sympathicus en ligt aan de voorzijde van de zogeheten lendenwervels en borstwervels. De sympathicus maakt deel uit van het autonome zenuwstelsel. Dit is een zenuwstelsel dat we zelf niet onder controle hebben; het staat niet onder invloed van onze wil en regelt bijvoorbeeld de bloeddruk en de hartslag. De sympathicus zorgt onder andere voor de doorbloeding en speelt ook een rol bij pijn. 

De behandeling kan plaatsvinden ter hoogte van de borstkas en onderrug. Dit hangt af van de plaats van uw klachten. Hoe lang de behandeling werkt, is bij iedereen verschillend. Dat is moeilijk te voorspellen. 

De voorbereiding
Uw anesthesioloog pijnspecialist beoordeelt of u in aanmerking komt voor een sympathicus blokkade. Als u beiden achter de behandeling staat, wordt u aangemeld voor deze behandeling.
Ongeveer een week voor de ingreep neemt de afdeling Opname contact met u op over: nuchter blijven, medicijngebruik en de afdeling waar u zich mag melden. 

Belangrijk
  • Als u bloedverdunners (antstollingsmedicatie) gebruikt, geef dit dan door aan uw behandelend arts. Hij/zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.
  • Informeer uw anesthesioloog pijnspecialist als u zwanger bent of allergisch bent voor contrastvloeistof
  • Op de dag van de behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorgt u dus voor vervoer.
  • De griepvaccinatie mag niet plaatsvinden 2 dagen voor en 2 dagen na de behandeling. Andere vaccinaties, zoals reisvaccinaties, mogen niet plaats vinden 2 weken voor en twee 2 na de behandeling.

De opname​
U wordt voor de behandeling opgenomen op de afdeling zoals vermeld in uw afsprakenbrief. Hier krijgt u een kort opnamegesprek. Vervolgens wordt u naar de operatiekamer gebracht. U ligt daarbij in bed en draagt een operatiehesje. 

De behandeling zelf duurt ongeveer 30 minuten. In principe kunt u dezelfde dag weer naar huis. Dit is afhankelijk van: hoe voorspoedig de behandeling verloopt, of een kant of allebei de kanten zijn behandeld en of uw bloeddruk goed op peil blijft na de behandeling.

De uitvoering
Tijdens de behandeling ligt u op uw buik op de behandeltafel. U krijgt eerst een plaatselijke verdoving. Vervolgens plaatst de anesthesioloog pijnspecialist meerdere naalden. Om de juiste positie hiervan te bepalen, maakt hij gebruik van röntgenopnames en contrastvloeistof. Daarna test hij de positie van de naald met enkele test-stroompjes. Is de positie goed, dan voert de anesthesioloog pijnspecialist de blokkade uit. 

Dit kan op drie manieren:

  • door het inspuiten van een verdovend middel (dit is een zogenaamde proefbehandeling die binnen enkele uren uitwerkt);
  • ​met radiofrequente stroom en/of;
  • ​met een chemische vloeistof (fenol). 

De keuze hangt af van verschillende factoren en wordt van tevoren met u besproken. 

Na de behandeling
Na de behandeling gaat u even naar de uitslaapkamer en vervolgens naar de afdeling. 

Het kan zijn dat u last krijgt van napijn, als de verdoving is uitgewerkt. Deze kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Zo nodig kan in overleg met uw anesthesioloog pijnspecialist of huisarts een andere pijnstiller worden voorgeschreven. 

Let op: Bent u gestopt met bloedverdunners, dan begint u weer op de avond van de behandeling.

Het resultaat
Binnen enkele weken na de behandeling kunt u het resultaat beoordelen. Het is goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect merkt. Soms is een tweede behandeling noodzakelijk. Na een aantal weken wordt u gebeld om het effect van de behandeling met u te bespreken. Het kan ook zijn dat u wordt terugverwezen naar uw oorspronkelijke behandelaar, zoals de chirurg of internist. 

De behandeling kan, ondanks onze zorgvuldige uitvoering, een aantal bijwerkingen met zich meebrengen:

  • Zwelling van het been/voet of de arm/hand waar de behandeling voor gedaan is. Dit is tijdelijk en komt doordat er meer bloed naartoe gaat dan voor de behandeling.
  • Allergische reactie op een van de gebruikte middelen. U kunt dan tot twee dagen na de behandeling last krijgen van jeuk, huiduitslag en mogelijke kortademigheid. Waarschuw in dit geval uw huisarts. Hij kan beoordelen welke behandeling noodzakelijk is​.

Een zeer zeldzame complicatie kan voorkomen bij de behandeling ter hoogte van de borstkas, als het longvlies aangeprikt wordt. Daardoor kan een klaplong (pneumothorax) optreden. 

Als u kortademig wordt, neem dan contact op met uw huisarts. 

Krijgt u koorts, waarschuw dan uw anesthesioloog pijnspecialist of huisarts.

Leefregels
U kunt de dag na de behandeling uw activiteiten weer hervatten, tenzij de anesthesioloog pijnspecialist anders met u heeft afgesproken. 

Het is belangrijk om in beweging te blijven waarbij u overbelasting probeert te vermijden.

Het is altijd goed om te stoppen met roken en te zorgen voor een lichaamsgewicht passend bij uw lengte, leeftijd en geslacht. 

Vragen?
De afdeling Pijngeneeskunde is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur. Vragen over uw pijnbehandeling kunt u stellen via het telefoonnummer [0162] 32 70 40.

Voor vragen over uw opname neemt u contact op met de Afdeling Opname, maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot 16.30 uur, op telefoonnummer: [076] 595 30 84.

Meer lezen over Pijngeneeskunde bij Amphia? 

Ga naar afdeling Pijngeneeskunde

Label