Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Tens therapie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Tens therapie

Tens therapie
U bent verwezen naar de afdeling Pijngeneeskunde in verband met uw chronische pijnklachten. De pijnspecialist heeft met u gesproken over TENS (Transcutane Electro Neuro Stimulatie) -therapie. Het doel van deze behandeling is om de pijn te verminderen en daardoor uw functioneren te verbeteren. Uw pijn verdwijnt mogelijk niet totaal. 

In deze folder leest u meer over de voorbereiding, uitvoering en de resultaten van TENS-therapie.

Wat is TENS-therapie?
TENS is een afkorting voor de term Transcutane Electro Neuro Stimulatie en houdt in dat er elektrische stroompjes door de huid heen (transcutaan) worden gegeven, die de zenuwen (neuro) kunnen beïnvloeden (stimuleren) om de pijn te verminderen. Dit gaat via op het lichaam geplaatste electroden. 

TENS kan de pijn verminderen maar neemt de oorzaak van uw pijn niet weg. Hoe lang de behandeling werkt, is bij iedereen verschillend. Dat is moeilijk te voorspellen. 

De voorbereiding
Uw pijnspecialist beoordeelt of u in aanmerking komt voor een behandeling met TENS. Vervolgens krijgt u drie afspraken.

Belangrijk
Informeer uw pijnspecialist/pijnverpleegkundige als u:

  • ​een pacemaker of ICD heeft;
  • ​allergisch bent voor latex;
  • ​zwanger bent.

Afspraak 1:Uitleg en instructie
Bij de eerste afspraak, met de pijnverpleegkundige, krijgt u uitleg en instructie over het gebruik van het TENS-apparaat. De pijnverpleegkundige legt u uit hoe en waar u de elektroden moet plakken en hoe u het apparaat moet bedienen. Vervolgens krijgt u het TENS-apparaat voor enkele weken op proef mee naar huis.

Tijdens de proefperiode gebruikt u het TENS-apparaat thuis. Deze periode is bedoeld om te zien wat de behandeling u oplevert.

Afspraak 2: Telefonische evaluatie
Na twee weken wordt u gebeld door de pijnverpleegkundige. Tijdens deze afspraak bespreekt u samen de eerste ervaringen en kunnen eventuele vragen beantwoord worden.

Afspraak 3: Controle bij  de pijnverpleegkundige
Na de proefperiode komt u terug op de polikliniek bij de pijnverpleegkundige. Tijdens deze afspraak bespreekt u samen het effect. Staat u allebei achter de behandeling, dan wordt de definitieve aanvraag ingediend bij uw zorgverzekeraar.

Omdat TENS vrijwel altijd een aanvullende behandeling is op andere behandelingen, krijgt u indien nodig na de afspraken bij de pijnverpleegkundige een afspraak bij uw pijnspecialist. Hier kunnen de verdere behandelstappen worden besproken als de pijn nog niet naar een aanvaardbaar niveau is teruggebracht. 

Leefregels
U kunt uw activiteiten, ook tijdens het gebruik van het TENS-apparaat, gewoon hervatten.
Let op: het TENS-apparaat en de elektroden mogen NIET nat worden. Tijdens het douchen/baden moet u dus alles afkoppelen.
Zet het TENS apparaat uit wanneer u autorijdt. De verzekering kan hier een probleem van maken.
Het is belangrijk om in beweging te blijven waarbij u overbelasting probeert te vermijden.
Het is altijd goed om te stoppen met roken en te zorgen voor een lichaamsgewicht passend bij uw lengte, leeftijd en geslacht.

Vragen?
De afdeling Pijngeneeskunde is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur. Vragen over uw pijnbehandeling kunt u stellen via het telefoonnummer [0162] 32 70 40.

Voor vragen over uw opname neemt u contact op met de Afdeling Opname, maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot 16.30 uur, op telefoonnummer: [076] 595 30 84.

Meer lezen over Pijngeneeskunde bij Amphia? 

Ga naar afdeling Pijngeneeskunde

Label