Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Zenuwwortelbehandeling
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Zenuwwortelbehandeling

U bent verwezen naar de afdeling Pijngeneeskunde in verband met uw chronische pijnklachten. De pijnspecialist heeft met u gesproken over een zenuwwortelbehandeling. Het doel van deze behandeling is om de pijn te verminderen en daardoor uw functioneren te verbeteren. Uw pijn verdwijnt mogelijk niet helemaal.

In deze folder leest u meer over de voorbereiding, uitvoering en de resultaten van een zenuwwortelbehandeling.

Wat is een zenuwwortelbehandeling?
Zenuwwortels spelen een belangrijke rol bij pijnsignalen. Zenuwen geven deze signalen door aan de hersenen. Bij een zenuwwortelbehandeling beïnvloedt de pijnspecialist deze doorgeeffunctie. Het brein krijgt dus minder pijnsignalen waardoor u in veel gevallen minder pijn ervaart. 

Zenuwwortels komen uit de openingen in de wervelkolom, tussen de wervels uit. Deze zenuwwortels kunnen pijn veroorzaken, bijvoorbeeld bij een hernia of door vernauwing van het wervelkanaal. Een vernauwing veroorzaakt druk op de zenuwwortel. 

De behandeling kan plaatsvinden ter hoogte van uw nek, borstkas of lage rug. Hoe lang de behandeling werkt, is bij iedereen verschillend. Dat is moeilijk te voorspellen. 

Uw pijnspecialist beoordeelt of u in aanmerking komt voor een zenuwwortelbehandeling. Als u beiden achter de behandeling staat, wordt u aangemeld voor deze behandeling.

Ongeveer een week voor de ingreep neemt de afdeling Opname contact met u op over: de geplande datum, informatie over nuchter blijven, uw medicijnen en de afdeling waar u zich mag melden.

Belangrijk
Gebruikt u bloedverdunners? Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, geef dit dan door aan uw behandelend arts. Hij/zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.

 • Uw andere medicijnen mag u blijven gebruiken zoals u gewend bent. Dit geldt ook voor uw pijnmedicijnen.
 • Op de dag van de behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorgt u dus voor vervoer​.
 • De griepvaccinatie mag niet plaatsvinden twee dagen voor en twee dagen na de behandeling. Andere vaccinaties, zoals reisvaccinaties, mogen niet plaats vinden twee weken voor en twee weken na de behandeling​.

De opname
U mag zich samen met uw begeleider melden in de wachtruimte, zoals vermeld in uw afsprakenbrief. De aanmeldtijd is niet de starttijd van de behandeling. Zodra u aan de beurt bent wordt u opgeroepen om naar de poli Pijngeneeskunde te komen, op de eerste verdieping. Hier wordt u door ons ontvangen en meegenomen naar de behandelkamer.

Belangrijk

 • Draag makkelijk zittende kleding;
 • ​Informeer uw pijnspecialist als u zwanger bent, allergisch bent voor contrastvloeistof, een pacemaker of ICD heeft; 

De behandeling duurt ongeveer tien tot dertig minuten. De totale opname duurt gemiddeld 1-2 uur. De behandeling vindt plaats op de behandelkamer van de polikliniek Pijngeneeskunde.

De uitvoering
Tijdens de behandeling ligt u op uw buik op de behandeltafel (uitzondering: in geval van zenuwwortel van de nek lig u op uw rug; de behandeling is echter hetzelfde). Indien nodig krijgt u een plaatselijke verdoving. Het kan ook zijn dat u wordt terugverwezen naar uw oorspronkelijke behandelaar, zoals de neuroloog of orthopeed.

Na de behandeling wordt u teruggebracht naar de afdeling. U heeft een pleister op de prikplaats. Een kwartier na de behandeling mag u deze verwijderen. Na de behandeling houden wij u nog even ter observatie op onze afdeling. Als u zich goed voelt mag u na een halfuur weer naar huis. Bent u gestopt met bloedverdunners, dan begint u weer op de avond van de behandeling.

Het resultaat
Het resultaat kunt u direct merken door de lokale verdoving. Deze werkt echter uit en dan moet het lichaam de kans krijgen te reageren op de medicijnen die zijn ingespoten. U kunt het effect na vier tot zes weken goed beoordelen. Sommige mensen merken al eerder effect. Het komt ook voor dat aanvullende behandelingen nodig zijn.

Na ongeveer zes weken komt u terug op de polikliniek of wordt u gebeld om het resultaat met u te bespreken. Het kan ook zijn dat u terugverwezen wordt naar uw oorspronkelijke behandelaar, zoals de neuroloog of orthopeed.

Bijwerkingen
De behandeling kan, ondanks onze zorgvuldige uitvoering, een aantal bijwerkingen met zich meebrengen:

 • Minder kracht in het behandelde been voor een aantal uren. Dit is de dag na de ingreep over.
 • Het kan zijn dat u last krijgt van napijn wanneer de lokale verdoving is uitgewerkt. Deze napijn kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Zo nodig kan, in overleg met uw pijnspecialist of huisarts, een andere pijnstiller worden voorgeschreven. ​
 • ​Na de behandeling kan de huid op de behandelde plaats wat gevoellozer zijn of aanvoelen als een blauwe plek. Meestal is dit na een paar weken weer weg. Sommige mensen houden hier lang last van.
 • ​Allergische reactie op de gebruikte medicatie. U kunt dan tot twee dagen na de behandeling last krijgen van jeuk, huiduitslag en mogelijke kortademigheid. Waarschuw in dit geval uw huisarts. Hij kan beoordelen welke behandeling noodzakelijk is. Krijgt u koorts dan kan er sprake zijn van een infectie, waarschuw uw pijnspecialist of huisarts.
 • ​Zowel bij mannen als vrouwen kunnen na de behandeling opvliegers optreden. Bij vrouwen kan de menstruatie ook korte tijd verstoord raken.
 • ​Patiënten met suikerziekte merken soms dat hun bloedsuikers enkele dagen verhoogd zijn. 

Leefregels

 • U kunt de dag na de behandeling uw normale activiteiten weer hervatten, tenzij de pijnspecialist anders met u heeft afgesproken.
 • Het is belangrijk om in beweging te blijven maar vermijd overbelasting.​
 • Het is altijd goed om te stoppen met roken en te zorgen voor een lichaamsgewicht passend bij uw lengte, leeftijd en geslacht.​ 

Vragen?
De afdeling Pijngeneeskunde is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur. Vragen over uw pijnbehandeling kunt u stellen via het telefoonnummer [0162] 32 70 40.

Voor vragen over uw opname neemt u contact op met de Afdeling Opname, maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot 16.30 uur, op telefoonnummer: (076) 595 30 84.

Meer lezen over Pijngeneeskunde bij Amphia? 

Ga naar afdeling Pijngeneeskunde

Label