Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Endoscopische wenkbrauwlift
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Endoscopische wenkbrauwlift

Inleiding
Het komt regelmatig voor dat mensen last hebben van huidoverschot bij de bovenoogleden. Veel voorkomende klachten hierbij zijn een moe en zwaar gevoel in de ogen, problemen bij het televisiekijken en lezen, en een beperking van het gezichtsveld. Een wenkbrauwlift kan dan een oplossing zijn.

Wat is een endoscopische wenkbrauwlift?
De klachten kunnen (mede) worden veroorzaakt door een te lage stand van de wenkbrauwen. Hierdoor wordt de huid van uw bovenoogleden als het ware naar beneden gedrukt, zodat het lijkt of daar huid te veel is. Als de wenkbrauwen een lage positie hebben, heeft enkel een ooglidcorrectie weinig zin; er treedt soms geen verbetering op. In dat geval is het beter om eerst de lage positie van de wenkbrauwen te corrigeren en daarna eventueel resterend huidoverschot bij de bovenoogleden te verwijderen. Meestal kan dit tegelijkertijd, maar soms is het nodig om dit in twee afzonderlijke operaties te doen. Uw plastisch chirurg bespreekt met u welke aanpak voor u het meest geschikt is.  

Voor de operatie

  • De opname vindt plaats in dagbehandeling of klinisch. Voor de ingreep moet u nuchter zijn. Dat houdt in dat u 6 uur voor de operatie niets meer mag eten, drinken of roken! 
  • U krijgt ook nog een Poliklinisch afspraak bij het voorbereidingsplein met de volgende personen: Apothekersassistent, Anesthesiemedewerker, Intake-/opnameverpleegkundige en de Opnameplanner
  • Er wordt ook meestal een medische foto gemaakt. Een voor en na foto van het gezicht.
  • Stoppen met roken, i.v.m. wondgenezing

Gebruikt u bloedverdunners?
Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/ zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.  

Trombose
Om de kans op trombose (ongewenst bloedstolsel in een bloedvat) te verlagen krijgt u in sommige gevallen gedurende en/of na de opname een spuitje met bloedverdunner toegediend die de stolling van het bloed vermindert of vertraagt. Indien dit voor u van toepassing is zal uw behandelend arts dit met u bespreken.

Roken is niet toegestaan van twee weken voor tot twee weken na de operatie. Nicotine vergroot namelijk de kans op problemen bij de wondgenezing.

De operatie
De plastisch chirurg tekent met een viltstift nauwkeurig de huidsneden en andere markeringspunten aan op uw voorhoofd. De operatie wordt meestal onder volledige narcose uitgevoerd en duurt anderhalf tot twee uur.  Via zes kleine sneetjes in de behaarde hoofdhuid wordt een klein buisje met daarin een camera ingebracht. Hiermee kan de plastisch chirurg het hele operatiegebied van buitenaf goed zien en maakt hij het hele voorhoofd los van het bot. 

Hierna lift hij de huid van het voorhoofd en maakt hij deze vast aan kleine (oplosbare) schroefjes onder de huid. De sneetjes worden dichtgemaakt met hechtingen of nietjes. Dunne slangetjes (drains), die uitkomen in een flesje, vangen eventueel wondvocht op dat vrijkomt. Aan het einde van de operatie wordt uw voorhoofd ingezwachteld. Vaak wordt een wenk- brauwlift gecombineerd met een correctie van de bovenoogleden (zie hiervoor de brochure ‘Correctie van de bovenoogleden’).  

Na de operatie
Na afloop kunnen uw bovenoogleden dik, blauw en gezwollen zijn. De volgende ochtend worden het verband en de drains verwijderd, waarna u naar huis mag. Soms kan dit zelfs op de dag van de operatie al. Uw arts bekijkt wat in uw geval het beste is. Hierna mag u uw haren weer wassen met water.  

De eerste tijd kunnen de oogleden en het voorhoofd nog wat gezwollen zijn. De wonden kunnen licht nalekken en het is normaal dat er in het begin een verschil in zwelling is van de oogleden en het voorhoofd. Ook kunt u enkele weken een strak gevoel in uw voorhoofd hebben. Verder is het gevoel in uw behaarde hoofdhuid en voorhoofd tijdelijk anders. Het normale gevoel in het voorhoofd komt als eerste terug. 

In de behaarde hoofdhuid kunt u geruime tijd een dof, jeukend of stekend gevoel hebben. Na twee tot drie weken bent u naar verwachting weer redelijk toonbaar. Bij nauwkeurige inspectie kan er nog wel wat zwelling zitten in het voorhoofd en de oogleden. De nieuwe positie van de wenkbrauwen en de gezichtsuitdrukking worden meestal als natuurlijk ervaren.

Na de operatie
Zodra u weer thuis bent, kunt u met lichte activiteiten beginnen. Vermijd bewegingen die pijn doen. Probeer langzamerhand steeds meer te doen, maar forceer niet. Na drie tot vier weken bent u zo ver hersteld dat u de meeste activiteiten weer redelijk zelf kunt doen. Dit hangt af van de ingreep en het genezingsproces. Het is belangrijk dat u zich aan de volgende leefregels houdt:

  • U mag vanaf de dag na de ingreep weer douchen en uw haren wassen.
  • U mag de eerste drie weken niet zwaar tillen, geen zwaar werk verrichten en niet persen of sporten.  

Na vier weken kunt u alle activiteiten weer ondernemen.  

Mogelijke complicaties
U krijgt een controle afspraak mee voor over 1-2 weken op de polikliniek.

Eén tot twee weken na de operatie worden de hechtingen verwijderd. De littekens zijn bij nauwkeurige inspectie weliswaar altijd zichtbaar, maar vallen in de praktijk meestal nauwelijks op. Ze lopen in de behaarde hoofdhuid en van daaruit naar beneden langs uw oor. Dan maken ze een bochtje om de oorlel heen, om via de achterkant van het oor weer onder het haar te verdwijnen. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de operatie, kan er ook een extra littekentje onder uw kin voorkomen. Het uiteindelijke resultaat van een facelift is pas zichtbaar na enkele weken.  

Bij een wenkbrauwlift kan bovendien kaalheid optreden bij de sneetjes in de behaarde hoofdhuid. De wenkbrauwen kunnen daarnaast blijvend verschillend van vorm zijn (asymmetrisch).

De operatie kan tijdelijke of blijvende uitval van de aangezichtszenuw veroorzaken.  

Resultaat
Uiteraard doen wij er alles aan om deze risico’s tot het minimum te beperken. U kunt daarbij helpen door u aan de leefregels te houden.  

Bij mensen met een donkere huid zijn de littekens soms zichtbaar. Hiervoor is blijvend camouflage nodig.  

Meer lezen over plastische chirurgie in Amphia?

Ga naar afdeling Plastische Chirurgie

Label