Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Lipofilling
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Lipofilling

Wat is lipofilling?
Lipofilling is een operatie waarbij plooien, rimpels, deukjes en onregelmatigheden in uw huid kunnen worden opgevuld met lichaamseigen vet. Denk daarbij aan bepaalde rimpels bij de mond of deukjes bij de borsten, bijvoorbeeld na een borstsparende operatie. Het vet wordt eerst op een andere plaats verwijderd, bijvoorbeeld uit de buik via een klein sneetje bij de navel. Dit vet wordt vervolgens geprepareerd en met speciale naalden ingebracht op de plaatsen waar dat nodig is. Deze methode heet lipostructure (ofwel de methode van Coleman).

Wat kan u verwachtingen
Met lipostructure is het goed mogelijk om deukjes en plooien op te vullen, al zijn bepaalde rimpels en deukjes meer geschikt voor deze methode dan andere. De kans dat het ingebrachte vet blijft zitten, is bij lipostructure maximaal. Het ingebrachte materiaal is immers volledig natuurlijk en van uzelf. (Dit in tegenstelling tot lichaamsvreemde vulmiddelen, die allergie kunnen veroorzaken.) Toch kan het voorkomen dat een deel van het vet door uw lichaam wordt geabsorbeerd, waardoor meerdere behandelingen nodig zijn. Ook is niet vooraf te zeggen hoe lang de behandeling effect heeft. Uw lichaam verandert en veroudert tenslotte continu.

Voor de operatie

  • De opname vindt plaats in dagbehandeling. Voor de ingreep moet u nuchter zijn. Dat houdt in dat u 6 uur voor de operatie niets meer mag eten, drinken.  
  • U krijgt ook nog een Poliklinisch afspraak bij het voorbereidingsplein met de volgende personen: Apothekersassistent, Anesthesiemedewerker, Intake-/opnameverpleegkundige en de Opnameplanner
  • Er wordt ook meestal een medische foto gemaakt. Een voor en na foto van het behandelde gebied.
  • Daarnaast moet u minstens zes weken voor de operatie stoppen met roken. Nicotine vernauwt de bloedvaten waardoor problemen bij de wondgenezing op kunnen treden.

Gebruikt u bloedverdunners?
Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/ zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.

Trombose 
Om de kans op trombose (ongewenst bloedstolsel in een bloedvat) te verlagen krijgt u in sommige gevallen gedurende en/of na de opname een spuitje met bloedverdunner toegediend die de stolling van het bloed vermindert of vertraagt. Indien dit voor u van toepassing is zal uw behandelend arts dit met u bespreken.

Kleinere behandelingen kunnen onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd, terwijl bij grotere oppervlakken narcose noodzakelijk is. U kunt hiervoor terecht in het dagcentrum. 

De operatie
Bij kleine behandelingen is maar een kleine hoeveelheid vet nodig. Het prepareren daarvan neemt echter aardig wat tijd in beslag. Eerst wordt via een klein steekgaatje een verdovende vloeistof ingebracht. Ook de huid die behandeld moet worden, wordt verdoofd. 

Vervolgens haalt de specialist via een klein sneetje, meestal bij de navel, vet uit de huid van de buik. Dit vet krijgt een speciale behandeling, onder andere met een centrifuge. Daarna brengt de specialist het vet met een naald via kleine steekgaatjes in op de plek waar de correctie is gewenst.  

De littekentjes zijn klein en vallen na enige tijd meestal nauwelijks meer op. Voor de behandeling zijn maar enkele milliliters vet nodig. Ook op de plaats waar het vet is weggehaald, is daardoor nauwelijks iets te zien. Alleen bij grotere hoeveelheden kunnen enige onregelmatigheden ontstaan. Het koelen van de plaats die behandeld is, vermindert de kans op zwelling.

Na de operatie
Na de operatie krijgt u gedurende twee weken een buikband. De plaats die behandeld is, kan tijdelijk flink gezwollen, blauw en dik zijn. Na tien dagen is het grootste deel van de blauwe plekken meestal verdwenen, maar de behandelde plek kan soms nog weken gezwollen aanvoelen. Pas na enkele weken tot een half jaar is het definitieve resultaat te beoordelen.

Als er hechtingen zijn geplaatst, worden deze na een week verwijderd. U mag vanaf de dag na de operatie al douchen. Het is essentieel dat de plaats die behandeld is rust krijgt om het vet zo veel mogelijk te laten ingroeien. Dit betekent dus niet sporten en minder beweging van de behandelde plaats.

Als er hechtingen zijn geplaatst, worden deze na een week verwijderd. U mag vanaf de dag na de operatie al douchen. Het is essentieel dat de plaats die behandeld is rust krijgt om het vet zo veel mogelijk te laten ingroeien. Dit betekent dus niet sporten en minder beweging van de behandelde plaats.

Mogelijke complicaties
Zoals bij elke operatie bestaat ook bij deze behandeling een kans op nabloeding en infecties. De behandelde plek kan langere tijd blauw verkleurd zijn en stug aanvoelen. De littekentjes zijn zeer klein, maar kunnen wel enige tijd rood blijven.  

Soms is een aanvullende behandeling nodig, wanneer een deel van het ingebrachte vet door uw lichaam wordt geabsorbeerd.

In zeldzame gevallen kan de huid ook op de plaats waar het vet verwijderd is tijdelijk wat dikker zijn. Bij sommige mensen wordt het ingebrachte vet, ook bij herhaling, volledig opgenomen, waardoor de correctie niet wordt bereikt. Het is belangrijk dat u een min of meer stabiel gewicht heeft, met een maximale schommeling van zo’n vijf kilo. Bij gewichtstoename kan ook het ingebrachte vet van de lipofilling dikker worden. Voor mensen met een sterk schommelend gewicht is deze methode niet geschikt. Uw arts zal ook rekening houden met bepaalde ziekten als schildklieraandoeningen, suikerziekte en medicatie als Prednison.

Meer lezen over plastische chirurgie in Amphia?

Ga naar afdeling Plastische Chirurgie

Label