Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Uw bezoek aan Amphia en COVID-19. Lees hier meer over de aangepaste zorg en maatregelen.
Uw bezoek aan de polikliniek Psychiatrie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Uw bezoek aan de polikliniek Psychiatrie

Inleiding
U heeft een afspraak op de polikliniek Psychiatrie. In deze folder leest u over de mogelijke behandelingen en vergoedingen. Ook vindt u informatie over uw rechten en wat u kunt doen als u een klacht heeft.

Verwijzing
Voor uw bezoek aan de psychiater heeft u een verwijsbrief nodig. U krijgt deze brief van uw huisarts of een andere verwijzer die de behandeling adviseert. Na de intake ontvangt uw huisarts of verwijzer een brief over de behandeling. Zolang u onder behandeling bent voor de hulpvraag zoals beschreven in uw verwijsbrief, is de verwijzing geldig. Is uw behandeling afgesloten door uw behandelaar? Dan heeft u altijd een nieuwe verwijsbrief nodig, ongeacht of u bij ons komt voor dezelfde of een nieuwe hulpvraag

Onderzoek
Tegelijk met de afspraak van uw intake bij de psychiater krijgt u een uitnodiging om mee te doen aan het ROM-onderzoek (Routine Outcome Measurement). U krijgt vragen over uw welbevinden voor, tijdens en na de behandeling.

Eerste bezoek
Tijdens uw eerste bezoek aan de psychiater probeert deze vast te stellen wat er aan de hand is (dit heet: de diagnose stellen). Na de intake neemt de psychiater het behandelplan voor de mogelijke behandeling met u door. Als u toestemming geeft, dan vraagt uw behandelaar informatie op van eventuele eerdere behandelingen.

Bij uw eerste bezoek aan de polikliniek neemt u mee:

 • uw verwijsbrief, mits deze in uw bezit is;
 • een geldig identiteitsbewijs;
 • uw zorgverzekeringspasje;
 • een overzichtslijst van al uw medicatie (opvraagbaar bij uw apotheek).

Zijn er wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld van verzekering, adres of telefoonnummer? Dan horen wij dit graag tijdig van u.

Behandeling
U kunt voor meerdere onderzoeken of behandelingen in aanmerking komen. Dit hangt af van de aard van uw klachten of het soort probleem dat u hebt. Mogelijke onderzoeken of behandelingen zijn:

 • Aanvullend onderzoek (doorverwijzing), zoals: - laboratoriumonderzoek; - beeldvormend en neurologisch onderzoek; - psychologisch testonderzoek.
 • Behandeling van uw klachten, door: - medicijnen; - een beperkt aantal gesprekken; - een langer durende reeks gesprekken voor uzelf of samen met uw partner (psychotherapie).
 • Verwijzing: In overleg met u krijgt u een verwijzing naar een andere psychiater of psychotherapeut (of de GGz) voor een specifieke vorm van behandeling.
 • Opname: Verwijzing voor opname op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis.
 • Deeltijdbehandeling: Behandeling in deeltijd, op de afdeling psychiatrie van het ziekenhuis.

Vergoeding van de behandeling
In Nederland is iedereen verzekerd voor psychiatrische behandeling via de basisverzekering. Wel moet u er rekening mee houden dat het wettelijk eigen risico ook met onze zorgkosten verrekend wordt. Voor meer informatie kunt u terecht op www.dezorgnota.nl of bij uw zorgverzekeraar.
Wilt u alleen een beroep doen op de psychiater voor herhaalrecepten? Realiseert u zich dan dat herhaalrecepten voorgeschreven door een psychiater worden verrekend met uw eigen risico. Als uw huisarts het herhaalrecept voorschrijft, dan is dat niet het geval.

Rechten

 • Als patiënt heeft u recht op een deskundige behandeling en goede informatie over uw behandeling, zowel op de afdeling psychiatrie als elders.
 • Wanneer daar aanleiding voor is, bespreekt u met uw arts de mogelijkheid van een second opinion.
 • U heeft recht op inzage in uw medisch dossier. Met uitzondering van gegevens over iemand anders (bijvoorbeeld een familielid), als informatie hierover (aan u) de persoonlijke levenssfeer van die ander kan schaden.
 • Informatie over u aan anderen kan alleen met uw schriftelijke toestemming plaatsvinden.

Vragen?
Wij helpen u graag. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met met het centrale secretariaat van de polikliniek Psychiatrie.
Telefoonnummer: (076) 595 10 16.

Buiten deze tijden richt u zich tot uw huisarts of de huisartsenpost. Als u verhinderd bent voor een afspraak, wilt u dit dan minstens 24 uur van te voren doorgeven aan de polikliniek psychiatrie? Dan gaat de voor u gereserveerde tijd naar een andere patiënt.

Klachten
Het behandelteam van de afdeling Psychiatrie kan leren van klachten over de behandeling. Daarom is het belangrijk dat u eventuele klachten bespreekt met uw behandelaar. Bent u niet tevreden over de oplossing van uw klacht? Meld dit dan bij de klachtenfunctionaris van het Amphia Ziekenhuis. De procedure staat in de folder ‘Uw klachten en suggesties over het Amphia Ziekenhuis’.

Meer lezen over psychiatrie bij Amphia?

Ga naar afdeling Psychiatrie