Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Uw bezoek aan de polikliniek Psychiatrie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Uw bezoek aan de polikliniek Psychiatrie

Bij de polikliniek Psychiatrie van het Amphia kunt u terecht voor onderzoek, diagnose, advies en behandeling van psychiatrische problemen. De belangrijkste aandachtsgebieden die op de polikliniek behandeld worden zijn angst- en stemmingsstoornissen, psychiatrische klachten die samenhangen met lichamelijke klachten en zwangerschapsgerelateerde psychiatrische klachten.

De verwijzer, bijvoorbeeld uw huisarts, stuurt een verwijzing naar het Amphia. Eén van onze psychiaters maakt de inschatting of we aan uw zorgvraag kunnen voldoen. Is dat niet het geval, dan geeft de psychiater een advies aan de verwijzer. Past de verwijsvraag bij ons zorgaanbod? Dan ontvangt u een uitnodiging voor het intakegesprek op de polikliniek Psychiatrie.

Eerste bezoek
In het eerste intakegesprek bespreekt een psychiater en/of een arts in opleiding samen met u uw klachten en problemen. Na een poliklinische intake kan u, indien nodig, worden aangemeld worden voor:
- verder onderzoek
- behandeling op de polikliniek
- behandeling in ons centrum dagbehandeling ziekenhuis psychiatrie (DZP)
- een klinische opname (MPU)

De polikliniek Psychiatrie van het Amphia biedt een snelle en patiëntgerichte aanpak. De zorg op onze polikliniek wordt uitgevoerd volgens richtlijnen die zijn gebaseerd op het meest recente wetenschappelijk onderzoek.

Bij uw eerste bezoek aan de polikliniek neemt u mee:

  • uw verwijsbrief, mits deze in uw bezit is;
  • een geldig identiteitsbewijs;
  • uw zorgverzekeringspasje;
  • een overzichtslijst van al uw medicatie (opvraagbaar bij uw apotheek).

Zijn er wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld van verzekering, adres of telefoonnummer? Dan horen wij dit graag tijdig van u.

Vergoeding van de behandeling
In Nederland is iedereen verzekerd voor psychiatrische behandeling via de basisverzekering. Wel moet u er rekening mee houden dat het wettelijk eigen risico ook met onze zorgkosten verrekend wordt.
Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg. (Zie hiervoor de link op de website van onze afdeling) Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.Rechten

  • Als patiënt heeft u recht op een deskundige behandeling en goede informatie over uw behandeling, zowel op de afdeling psychiatrie als elders.
  • Wanneer daar aanleiding voor is, bespreekt u met uw arts de mogelijkheid van een second opinion.
  • U heeft recht op inzage in uw medisch dossier. Met uitzondering van gegevens over iemand anders (bijvoorbeeld een familielid), als informatie hierover (aan u) de persoonlijke levenssfeer van die ander kan schaden.
  • Informatie over u aan anderen kan alleen met uw schriftelijke toestemming plaatsvinden.

Vragen?
Wij helpen u graag. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek psychiatrie, (076) 595 10 16.

Buiten deze tijden richt u zich tot uw huisarts of de huisartsenpost. Als u verhinderd bent voor een afspraak, wilt u dit dan minstens 24 uur van te voren doorgeven aan de polikliniek psychiatrie? Dan gaat de voor u gereserveerde tijd naar een andere patiënt.

Klachten
Het behandelteam van de afdeling Psychiatrie kan leren van klachten over de behandeling. Daarom is het belangrijk dat u eventuele klachten bespreekt met uw behandelaar. Bent u niet tevreden over de oplossing van uw klacht? Meld dit dan bij de klachtenbemiddelaar van Amphia. De procedure staat in de folder ‘Uw klachten en suggesties over het Amphia Ziekenhuis’.

 

Meer lezen over psychiatrie bij Amphia?

Ga naar afdeling Psychiatrie

Label