Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Psychiatrie

Bij de afdeling Psychiatrie helpen we u met psychische (geestelijke) problemen. We doen onderzoek, bepalen welke ziekte u heeft en geven advies en behandeling. We bieden verschillende soorten behandelingen. Bijvoorbeeld van psychiatrische klachten in combinatie met lichamelijke klachten, als een arts niet weet wat de oorzaak is. Ook hebben we veel ervaring met de behandeling van slaapproblemen, ADHD en psychische problemen bij zwangerschap.

Zorg speciaal voor u
We vinden het belangrijk om snel voor u aan de slag te gaan en u de zorg te geven die u nodig heeft. Samen overleggen we welke onderzoeken u krijgt en welke behandelingen het beste bij uw situatie passen. Ook als u voor het eerst hulp krijgt voor uw psychiatrische problemen, bent u bij onze afdeling op de goede plek.

Soms blijft u wat langer bij ons op de afdeling. Bijvoorbeeld voor een korte behandeling of omdat we u onderzoeken. Ook als het gaat om een crisisinterventie. Dan moet u kort blijven omdat het niet goed met u gaat en de situatie gevaarlijk is voor uzelf of anderen.

Patiëntverhaal van Tiny

Dankzij SOLK-therapie (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) ziet Tiny het leven weer zonniger in.

Lees het verhaal van Tiny
Portretfoto Tiny

Polikliniek Psychiatrie

Wilt u meer informatie over de polikliniek?

Ga naar de polikliniek Psychiatrie
Vind hier meer informatie over uw bezoek aan de polikliniek Psychologie..

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz-instelling

Bij Amphia kunt u zogenoemde ‘geneeskundige ggz’ zorg krijgen. Daar zijn afspraken over gemaakt. Daar leest u meer over in het kwaliteitsstatuut.

Ga naar Kwaliteitsstatuut

Animatie filmpje basis zorgprestatiemodel

Animatie filmpje basis zorgprestatiemodel
Video url

Informatie ziekenhuispsychiatrie zorgprestatiemodellen
Het zorgprestatiemodel is de naam voor de nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg en gaat in per 01-01-2022. De bekostiging is de manier waarop wordt bepaald wat een zorgaanbieder voor geleverde zorg in rekening mag brengen. Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg. Hierbij vervallen de DBC’s.

De patiënt
De patiënt kan op de rekening van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie hij behandeld is en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die makkelijk kan worden gecontroleerd. De patiënt krijgt de rekening ook sneller. Zo weet hij eerder welke kosten zijn gemaakt en of hij eigen risico moet betalen.

  • Op de factuur komt te staan wie (beroep, AGB-code en naam) onder verantwoordelijkheid van wie (regiebehandelaar), een diagnostiek-, behandel- of groepsconsult hebben geleverd binnen welke setting en hoe lang.
  • De factuur wordt transparanter over welke zorg is geleverd en wat het tarief is. Hierdoor wordt de nota voor de patiënt begrijpelijker en beter inzichtelijk. Dit vraagt om een andere communicatie met de patiënt.
  • De patiënt wordt geconfronteerd met het jaarlijks eigen risico. Bij de dbc’s werd het eigen risico gelinkt aan de startdatum van het dbc-traject. In het ZPM telt vanaf 2022 de datum van iedere uitgevoerde behandeling in de ggz voor het eigen risico.

Meer informatie voor u

Heeft u nog vragen? Bel gerust naar de afdeling. We helpen u graag verder!

Afdelingsnummer:
(076) 595 10 16

Label