Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Psychiatrie

De afdeling psychiatrie van Amphia is gespecialiseerd in 'ziekenhuispsychiatrie'. Wij behandelen problemen waarbij lichamelijke en psychische klachten samenkomen. Denk bijvoorbeeld aan somberheid bij de ziekte van Parkinson, angst bij hartproblemen, omgaan met onbegrepen lichamelijke klachten of psychiatrische klachten rondom de zwangerschap. 

Daarnaast behandelen wij op onze psychiatrisch-medische unit (MPU) patiënten die bij hun psychiatrische klachten ook lichamelijke problemen krijgen. Dit doen wij in samenwerking met andere specialisten van Amphia. Bovendien bieden wij specifieke behandelingen en onderzoeken aan, die bij voorkeur in een ziekenhuis plaatsvinden. Bijvoorbeeld een ECT bij ernstige depressie of diagnostiek bij een behandeling binnen de verslavingszorg.

Polikliniek Psychiatrie

Wilt u meer informatie over de polikliniek?

Ga naar de polikliniek Psychiatrie

Dagbehandeling Ziekenhuis Psychiatrie

Wilt u meer informatie over dagbehandeling ziekenhuis psychiatrie?

Ga naar de de folder

Kliniek Psychiatrie

Wilt u meer informatie over de kliniek?

Ga naar de kliniek Psychiatrie

Patiëntverhaal van Tiny

Dankzij ALK-therapie (Aanhoudend Lichamelijke Klachten) ziet Tiny het leven weer zonniger in.

Lees het verhaal van Tiny

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz-instelling

Bij Amphia kunt u zogenoemde ‘geneeskundige ggz’ zorg krijgen. Daar zijn afspraken over gemaakt. Daar leest u meer over in het kwaliteitsstatuut.

Ga naar Kwaliteitsstatuut

Meer informatie voor u

Animatie filmpje basis zorgprestatiemodel

Animatie filmpje basis zorgprestatiemodel
Video url

Informatie ziekenhuispsychiatrie zorgprestatiemodellen
Het zorgprestatiemodel is de naam voor de nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg en gaat in per 01-01-2022. De bekostiging is de manier waarop wordt bepaald wat een zorgaanbieder voor geleverde zorg in rekening mag brengen. Het zorgprestatiemodel is een model voor prestatiebekostiging. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg. Hierbij vervallen de DBC’s.

De patiënt
De patiënt kan op de rekening van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie hij behandeld is en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die makkelijk kan worden gecontroleerd. De patiënt krijgt de rekening ook sneller. Zo weet hij eerder welke kosten zijn gemaakt en of hij eigen risico moet betalen.

  • Op de factuur komt te staan wie (beroep, AGB-code en naam) onder verantwoordelijkheid van wie (regiebehandelaar), een diagnostiek-, behandel- of groepsconsult hebben geleverd binnen welke setting en hoe lang.
  • De factuur wordt transparanter over welke zorg is geleverd en wat het tarief is. Hierdoor wordt de nota voor de patiënt begrijpelijker en beter inzichtelijk. Dit vraagt om een andere communicatie met de patiënt.
  • De patiënt wordt geconfronteerd met het jaarlijks eigen risico. Bij de dbc’s werd het eigen risico gelinkt aan de startdatum van het dbc-traject. In het ZPM telt vanaf 2022 de datum van iedere uitgevoerde behandeling in de ggz voor het eigen risico.

Heeft u nog vragen? Bel gerust naar de afdeling. We helpen u graag verder!

Afdelingsnummer:
(076) 595 10 16

Label