Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Ongevallen & tetanusvaccinatie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Ongevallen & tetanusvaccinatie

U heeft ons ziekenhuis bezocht in verband met een verwonding. Afgezien van zichtbaar letsel ten gevolge van een ongeval, moet men bij wonden rekening houden met een mogelijke infectie van de wond met bacteriën.

Één van die bacteriën kan een dermate ernstige ziekte veroorzaken dat het wenselijk is om hierop verder in te gaan. Deze bacterie heet in medische termen Clostridium tetani; met andere woorden tetanus. Deze bacterie komt overal op de wereld voor. Het is een bacterie die in een zuurstofarme omgeving prima kan gedijen. Hij komt met name voor in aarde, in straatvuil en in uitwerpselen van plantenetende dieren.

Bij iedere verwonding die daarmee in aanraking is geweest, bestaat er de kans dat de wond besmet is geraakt met tetanusbacteriën. Onder bepaalde omstandigheden in de wond kan de bacterie zich vermeerderen. Hierbij wordt een gif geproduceerd dat een verlammend effect heeft op de zenuwen: het veroorzaakt een verlamming gepaard gaande met kramppen. Deze ziekte heet tetanus (en wordt ook wel 'klem' genoemd).

Bij tetanus begint de verlamming vaak in de nek- en kaakspieren en breidt zich vandaar verder uit. Wanneer er geen onmiddellijke behandeling plaatsvindt loopt de patiënt een zeer groot risico en kan hij komen te overlijden als gevolg van verlamming van de ademhalingsspieren.

Voorkómen van tetanus
Elke Nederlander wordt via D(K)TP vaccinaties - de laatste op de leeftijd van 9 jaar - beschermd tegen tetanus. Deze bescherming is echter niet levenslang. De bescherming kan weer op peil gebracht worden door toediening van antistoffen (immuunglobulinen) tegen tetanus, waardoor u direct beschermd bent tegen tetanus. Soms is het voldoende om het lichaam zelf aan te zetten tot vorming van antistoffen, door toediening van tetanustoxoïd (= vaccin)

Er is een drietal situaties mogelijk, de aangekruiste situatie is op u van toepassing:

O U bent nog volledig beschermd tegen tetanus, doordat de laatste D(K)TP injectie of een laatste injectie met tetanustoxoïd minder dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Aanvullende injecties zijn bij u niet nodig.

O De laatste toediening van D(K)TP of tetanustoxoïd heeft plaatsgevonden meer dan 10 jaar geleden. Om weer voldoende antistoffen op te bouwen heeft u eenmalig een injectie met toxoïd gekregen.

O U hebt in het verleden niet alle D(K)TP injecties gehad of het is niet bekend of u alle injecties gehad heeft.

U heeft een injectie met antistoffen gekregen, zodat u direct beschermd bent tegen tetanus. Daarnaast kreeg u een injectie met toxoïd, zodat het lichaam begint met zelf antistoffen aan te maken. Om te zorgen dat het lichaam voldoende antistoffen aanmaakt zijn nog twee injecties met toxoïd nodig, namelijk ongeveer 1 maand en ongeveer 7 maanden na de eerste injectie. Voor deze twee injecties heeft u een recept meegekregen. Het vaccin kunt u afhalen bij uw apotheek en u kunt zich door uw huisarts laten vaccineren:

  • De tweede injectie dient plaats te vinden omstreeks: 
  • De derde injectie dient plaats te vinden omstreeks:

Het is heel belangrijk dat u het voorgeschreven vaccinatieschema helemaal afmaakt, omdat anders geen optimale bescherming tegen tetanus ontstaat.

Is uw kind jonger dan 14 maanden?
Kinderen jonger dan 14 maanden hebben nog geen vaccinaties gehad, Er gelden dan ook andere afspraken. Neem hiervoor contact op met het consultatiebureau.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen stel ze dan aan de verpleegkundige of uw (huis)arts.

Meer lezen over spoedeisende hulp in Amphia?

Ga naar afdeling SEH

Label