Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Besnijdenis bij kinderen (circumcisie)
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Besnijdenis bij kinderen (circumcisie)

Inleiding
Met de uroloog heeft u afgesproken dat u met uw kind naar het ziekenhuis zal komen voor een besnijdenisoperatie. Daarvoor wordt uw kind meestal een dagdeel opgenomen. De arts heeft u uitgelegd op welke wijze deze ingreep plaatsvindt. In deze folder staat aanvullende informatie over de operatie. In de folder ‘Anesthesie bij kinderen’ vindt u adviezen over de voorbereiding van uw kind op een operatie en over de gang van zaken op deze dag. Deze folder ontvangt u bij inschrijving voor opname.

Een besnijdenis
Bij een besnijdenis (circumcisie) wordt de gehele voorhuid van de penis operatief verwijderd. De meest voorkomende reden hiertoe is een te nauwe voorhuid. Het gevolg van een te nauwe voorhuid kan zijn dat er moeilijkheden optreden bij het plassen of dat er een ontsteking is van de eikel of voorhuid. 

De operatie
Zodra uw zoon onder narcose is, krijgt hij evt. een extra prikje tegen de pijn. Daar voelt hij dus niets van. Daarna wordt de plasser gedesinfecteerd. De omgeving wordt dan met steriele doeken afgedekt. Tijdens de operatie wordt de voorhuid verwijderd en worden er rondom, aan de basis (begin) van de eikel, oplosbare hechtingen geplaatst. Deze hechtingen lossen na ongeveer 14 dagen vanzelf op en hoeven niet verwijderd te worden. Soms kunnen hechtingen langer blijven zitten.

De ingreep duurt ongeveer 30 minuten. Na de ingreep gaat uw zoon naar de recovery (uitslaapkamer). Het is mogelijk om op de uitslaapkamer naast uw zoon aan het bed te zitten, terwijl hij wakker wordt. Als uw zoon goed wakker is, wordt u samen opgehaald door de verpleegkundige van de afdeling.

Vóór de ingreep zijn er vaak verklevingen aanwezig tussen de voorhuid en de eikel. Deze worden dan tijdens de operatie losgemaakt. Hierdoor ziet de eikel er enkele dagen na de operatie rood en gezwollen uit. Na de operatie wordt de penis verbonden met verdovende zalf en een steriel gaasje. Als de tube verdovende zalf op is verbindt u het plassertje met vaseline en steriele gazen. Soms wordt de plasser verbonden met een drukverband. Deze kan de dag na de ingreep af worden gewikkeld onder de douche.

Het ontslag
Kinderen mogen met ontslag wanneer ze pijnvrij en stabiel zijn, ze iets gegeten hebben en wond geen bijzonderheden vertoont. De volgende ochtend na de operatie moet uw zoon geplast hebben. Is dat niet het geval, neem dan contact op met de polikliniek Urologie.

Geef uw kind bij pijn de eerste dagen paracetamol zo nodig volgens advies en gewicht op het doosje/de bijsluiter.

Leefregels thuis

  • Eenmaal thuis mag uw kind alles weer eten en drinken.
  • Leg het plassertje, indien mogelijk, de eerste 24 uur omhoog, in verband met kans op zwelling.
  • U verbindt de wond de dagen na de operatie met vaseline op een gaasje. Dit doet u totdat de wond is ingedroogd. Dit is meestal na 2 of 3 dagen. Houdt de eikel goed vet. 
  • De eerste week doet u uw kind een keer per dag kort in bad of onder de douche. Zorg dat het water niet te warm is en gebruik geen zeep of badolie! Laat de wond na het douchen drogen door de lucht. Het afdrogen of deppen van de penis doet pijn en geeft kans op het kapot wrijven van nieuwe huid. Als de penis droog is smeert u deze in met vaseline.
  • Als een gaasje ingedroogd is en aan de wond plakt, maakt u het gaasje nat. Eventueel kunt u het kind hiervoor in bad zetten. Trek het gaasje nooit van de wond af.
  • Houdt uw kind de eerste 2 of 3 dagen thuis.
  • Uw kind mag 2 weken na de ingreep niet sporten, zwemmen of fietsen. Uw kind mag ook niet in de zandbak spelen.

Mogelijke complicaties
Geen enkele operatie is zonder risico's. Zo is ook bij deze operatie een zeer kleine kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding of wondinfectie.

Als de pijn steeds erger wordt, er pus uit de wond komt, de penis steeds dikker wordt of wanneer uw kind koorts krijgt boven 38,5°C, dan moet u contact opnemen met uw uroloog of huisarts.

Er is sprake van een acute situatie als de penis in de eerste 48 uur blijft bloeden (sijpelen), dikker wordt, pijnlijk is en blauw verkleurt. In deze acute situatie belt u de Spoedeisende Hulp.

Controle
Volgens afspraak komt u met uw zoon op controle bij de uroloog.

Tot slot
Een besnijdenis kan plaasvinden op religieuze basis maar ook op medsiche indicatie. In Amphia voeren wij geen besnijdenissen op religieuze basis uit. Voor beide indicaties is het belangrijk om bij de zorgverzekeraar te informeren of de kosten vergoed worden. Deze brochure is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist. Wanneer er acute problemen ontstaan buiten kantooruren, belt u dan naar de Meldpost Verwezen Patiënten.

Polikliniek Urologie
T (076) 595 10 26

Spoedeisende Hulp
T (076) 595 50 00

Meer lezen over urologie bij Amphia?

Ga naar afdeling Urologie

Label