Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

JJ katheter
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

JJ katheter

Inleiding
De uroloog heeft u geïnformeerd over de JJ-katheter die bij u geplaatst gaat worden of al geplaatst is. In deze folder kunt u lezen wat het doel is van een JJ-katheter. De folder is bedoeld om de informatie die u van de uroloog en/of de verpleegkundige heeft gekregen, nog eens rustig na te kunnen lezen.

De JJ-katheter
De nieren produceren urine en deze urine loopt via de urineleiders naar de blaas. Het inbrengen van een JJ-katheter is alleen nodig als de doorgang van de urineleider is beperkt. Hierdoor kan de urine niet ongehinderd van de nier naar de blaas doorstromen. Het plaatsen van een JJ-katheter vindt in principe op de operatiekamer plaats, met narcose of een ruggenprik.

Redenen voor het plaatsen van een JJ-katheter

 • Een steen in de urineleider
  Een steen in de urineleider kan de urineleider afsluiten, waardoor de urine niet naar de blaas kan stromen. Hierdoor kan uw nierfunctie verslechteren of heeft u pijn in uw flank.
 • Een infectie
  Wanneer er sprake is van een nierbekkenontsteking, waarbij de urine niet goed naar de blaas kan stromen, wordt naast antibiotica een JJ-katheter geplaatst. Hierdoor verbetert de nierafvoer.
 • De urineleider wordt dichtgedrukt van buitenaf
  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn door een gezwel in de onderbuik. Of door het optreden van zwelling van de urineleider, na het verwijderen van een steen uit de urineleider. Hierdoor wordt de afvloed van urine beperkt. Ook in deze situatie kan een JJ-katheter de afvoer garanderen.
 • Na operatie
  Bij een operatieve ingreep zoals urether re-implantatie of pyleumplastiek kan er ook een JJ katheter achter gelaten worden om het wondgebied te laten genezen.

Het plaatsen van een JJ-katheter
Het plaatsen van een JJ-katheter vindt plaats in dagbehandeling of u blijft 1 nacht ter observatie in het ziekenhuis. Volgens afspraak met de anesthesist komt u nuchter of na een licht ontbijt naar het ziekenhuis. Vanaf de verpleegafdeling wordt u door de verpleegkundige naar de operatiekamer gebracht, waar de anesthesist u narcose zal toedienen.

De uroloog kijkt met de cystoscoop (kijkbuis) in uw blaas om vervolgens de JJ-katheter via de urineleider op te voeren naar uw nier. Door middel van röntgenonderzoek vindt controle plaats van de goede positie van de JJ-katheter. Na de operatie gaat u voor korte tijd naar de uitslaapkamer om vervolgens weer naar de verpleegafdeling te worden gebracht.

Hoe verder?
De JJ-Katheter kan gedurende ongeveer 3 -6 maanden in de urineleider blijven zitten. Mocht het nodig zijn dat de JJ-katheter langer moet blijven zitten dan zal er op de operatiekamer een wissel plaatsvinden in dagbehandeling.

Mocht de JJ-Katheter (eerder) verwijderd worden dan gebeurt dat op de polikliniek.

De uroloog gaat met de cystoscoop (kijkbuis) via de plasbuis in de blaas en pakt met een paktangetje de JJ-Katheter er uit. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving waarbij de plasbuis met gel wordt verdoofd. Na het verwijderen kunt u nog enige dagen irritatie ondervinden met het plassen. Goed drinken is dan belangrijk.

Na plaatsing van de JJ-Katheter
U kunt tijdens het plassen een drukkend gevoel in de nier voelen. Verder kunt u sterke aandrang voelen en vaker moeten plassen. Dit zijn blaaskrampen, waarvoor u zonodig medicijnen krijgt. In het begin is het plassen pijnlijk. De urine kan bloederig zijn. Dit is onschuldig en wordt snel minder. Het is belangrijk om voldoende te drinken.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis?

 • Bij ondragelijke pijn in uw flank ter hoogte van uw nier.
 • Bij koorts boven de 38,5 graden.
 • Bij ernstige brandende pijn tijdens het plassen.
 • Bij storende aandrangklachten.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

 • Polikliniek Urologie
  ​T (076) 595 10 26

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met

 • Spoedeisende hulp
  ​T (076) 595 50 00

Meer lezen over urologie bij Amphia?

Ga naar afdeling Urologie

Label