Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Niet ingedaalde testikel
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Niet ingedaalde testikel

Inleiding
Met de uroloog heeft u afgesproken dat u met uw kind naar het ziekenhuis zal komen voor een operatie aan een niet ingedaalde testikel. Daarvoor wordt uw kind meestal een dagdeel opgenomen. De arts heeft u uitgelegd op welke wijze deze ingreep plaatsvindt. In deze folder staat aanvullende informatie over de operatie. In de folder ‘Anesthesie bij kinderen’ vindt u adviezen over de voorbereiding van uw kind op een operatie en over de gang van zaken op deze dag. Deze folder ontvangt u bij inschrijving voor opname.

De niet ingedaalde testikel
Tijdens de zwangerschap worden de testikels (zaadballen) bij jongens gevormd. De testikels ontwikkelen zich in de buik en een maand voor de geboorte zijn de testikels via de lies in de balzak (scrotum) ingedaald.

Normaal gesproken heeft een jongetje bij de geboorte dan ook beide zaadballen in zijn balzak. Soms blijft de indaling achterwege. Eén of beide zaadballen blijven dan in de buik of lies zitten. Op latere leeftijd kunnen hierdoor problemen met de vruchtbaarheid ontstaan.Ook hebben deze jongens een grotere kans op balkanker. Een niet ingedaalde testikel heeft geen invloed op de seksuele functies. Zijn de zaadballen na het eerste levensjaar nog niet ingedaald, dan is medisch ingrijpen wenselijk. Ook kan het zijn dat de testikel later niet meer in de balzak zit.

De operatie
De operatie die nodig is om een zaadbal in de balzak te brengen heet orchidopexie. Het is een operatie die 30 tot 60 minuten duurt. De operatie is onder algehele narcose.

De uroloog maakt een sneetje in de lies en in de balzak en via de opening in de lies wordt de bal opgezocht en vrijgemaakt. De bloedvaten en de zaadleider van de testikel worden ook vrijgemaakt van de omliggende weefsels.

Hierdoor kan voldoende lengte verkregen worden om de testikel naar de balzak te brengen, waar deze vervolgens wordt vastgezet. De huidwond in de balzak en lies wordt met oplosbare hechtingen gesloten en hoeven niet verwijderd te worden. Over de wondjes in de lies wordt een pleister geplakt. Op de balzak zit pleisterspray.

Na de ingreep gaat uw zoon naar de recovery (uitslaapkamer). Het is mogelijk om op de uitslaapkamer naast uw zoon aan het bed te zitten, terwijl hij wakker wordt. Als uw zoon goed wakker is, wordt u samen opgehaald door de verpleegkundige van de afdeling.

Het ontslag
Kinderen mogen met ontslag waneer ze, pijnvrij en stabiel zijn, ze iets gegeten hebben en wond geen bijzonderheden vertoont. De dag na de ingreep wordt u door een verpleegkundige gebeld. Hij/zij vraagt hoe het met uw kind thuis is gegaan en kan vragen beantwoorden.

Nazorg thuis

 • Uw kind mag thuis weer alles eten en drinken.
 • Zeker de eerste dag moet uw zoon het rustig aandoen. De eerste dagen zal uw zoon minder actief zijn.
 • Houd de wond de eerste twee dagen droog. Twee dagen na de operatie mag uw kind weer douchen. Uw kind mag nog niet in bad. In bad weekt de wond los waardoor er meer kans is op infectie. Dit mag na 2 weken.
 • Houd uw kind een paar dagen thuis.
 • Bij pijn tijdens de eerste dagen mag uw zoon een paracetamol zetpil of tablet hebben.
 • De eerste 2 weken niet sporten, zwemmen, fietsen of aan gymnastiek doen.
 • In principe kan uw zoon na één week weer naar school.
 • Het is normaal dat de balzak na de operatie een beetje gezwollen is en er blauwroodachtig uitziet.

Mogelijke complicaties
Geen enkele operatie is zonder risico's. Zo is ook bij deze operatie een zeer kleine kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding of wondinfectie. Als de pijn steeds erger wordt, er pus uit de wond komt of wanneer uw kind koorts krijgt boven 38,5°C, dan moet u contact opnemen met uw uroloog of huisarts.

Controle
Volgens afspraak komt u met uw zoon op controle bij de uroloog om de wondjes te controleren

Tot slot
Deze brochure betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Mocht uw kind door ziekte of om een andere reden verhinderd zijn, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist. Wanneer er buiten kantooruren acute problemen ontstaan, belt u dan naar de Spoedeisende Hulp.

 • Polikliniek Urologie:
  T (076) 595 10 26
 • Kinderafdeling:
  T (076) 595 27 02
 • SEH
  T (076) 595 50 00

Meer lezen over urologie bij Amphia?

Ga naar afdeling Urologie

Label