Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Oncologische urologieverpleegkundige
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Oncologische urologieverpleegkundige

Inleiding
U bent in het Amphia Ziekenhuis onder behandeling van de uroloog. Deze heeft u verteld dat u kanker heeft of ernstig rekening moet houden met deze mogelijkheid. Kanker is een ingrijpende ziekte. De tijd rondom uw behandeling en de nazorg brengt waarschijnlijk veel vragen en onzekerheden met zich mee. Zowel bij u als bij de mensen in uw directe omgeving. Daarom werkt de uroloog samen met de oncologische urologieverpleegkundige. Deze verpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met kanker. Zij geeft u en uw naasten ondersteuning en begeleiding bij uw ziekte, de behandeling en eventueel daarna. In deze folder krijgt u informatie over het werk en de bereikbaarheid van de Oncologische Urologie Verpleegkundige.

Spreekuur
Nadat u bent doorverwezen door de uroloog krijgt u op de polikliniek de mogelijkheid voor een afspraak mee voor het spreekuur van de oncologische urologieverpleegkundige. U kunt ook zelf een afspraak maken. Neem iemand mee naar het spreekuur. Twee personen horen meer dan één.

Tijdens de eerste afspraak:

  • Praat de oncologische urologieverpleegkundige met u over het gesprek dat u heeft gehad met de uroloog. Zonodig krijgt u aanvullende informatie.
  • Krijgt u informatie en advies over de mogelijke behandeling. 
  • Krijgt u folders over uw ziektebeeld en de behandeling.
  • Krijgt u begeleiding bij het leren omgaan met uw ziekte en de gevolgen van uw ziekte voor u, uw naasten en uw sociale leven.
  • Krijgt u ruim de gelegenheid om uw vragen te stellen. Schrijf deze thuis op zodat u ze niet vergeet te stellen!

U kunt tijdens een ziekenhuisopname op de verpleegafdeling kenbaar maken dat u de oncologische urologieverpleegkundige wilt spreken. Als u het prettig vindt, kan later nog een gesprek op de polikliniek plaatsvinden.

Telefonisch spreekuur
De oncologisch urologieverpleegkundige is bereikbaar op ma t/m vrij van 8.30- 16.30 uur 076 595 22 77. U kunt u uw vragen ook per e-mail stellen: ouv@amphia.nl.

Contact
De oncologische urologieverpleegkundige werkt van maandag tot en met vrijdag en heeft een aantal dagdelen per week spreekuur. U krijgt hiervoor een afspraak mee of u kunt zelf een afspraak maken.

De oncologische urologieverpleegkundige zijn: Silvie Brock en Saskia Nieuwenbroek.

Polikliniek Urologie
Oncologische urologieverpleegkundige:
Telefoonnummer: (076) 595 22 77
E-mail: ouv@amphia.nl

Telefoonnummer poli Urologie 076-595 10 26

Meer lezen over urologie bij Amphia?

Ga naar afdeling Urologie

Label