Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Operatie bij zaadbalkanker
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Operatie bij zaadbalkanker

Zaadbalkanker is een aandoening die op alle leeftijden voorkomt. Meestal zijn het jonge of jongvolwassen mannen die deze ziekte krijgen. Zaadbalkanker wordt ook wel testiskanker of testiscarcinoom genoemd. De uroloog stelt meestal de eerste diagnose na een lichamelijk onderzoek en een echografie van de zaadbal (testikel). Zijn er duidelijke tekenen die wijzen op een tumor? Dan wordt u zo snel mogelijk geopereerd.

Amphia werkt hierbij multidisciplinair en volgens de richtlijnen van het Embraze-kankernetwerk.

Heeft u een kinderwens? Dan adviseren wij u om vóór de behandeling sperma in te laten vriezen.

De behandeling

Er zijn twee vormen zaadbalkanker: de eerste groep heet seminoom. De tweede groep is een verzameling van allerlei andere vormen, waarin meerdere soorten tegelijk wordt gezien. Dit wordt aangeduid als niet-seminoom. Het onderscheid tussen deze twee groepen wordt gemaakt omdat er een verschil bestaat in de nabehandeling

De operatie
De eerste stap in de behandeling is het verrichten van een operatie. Hierbij maakt de uroloog een snede in de lies en verwijdert de zaadbal uit de balzak. De operatie vindt plaats onder algehele narcose of met behulp van een ruggenprik. U wordt hiervoor één dag in het ziekenhuis opgenomen. Na de operatie kunt u meestal dezelfde dag het ziekenhuis nog verlaten. De verwijderde bal wordt naar de patholoog-anatoom gestuurd voor nauwkeurig weefselonderzoek. Eventueel kan er in een latere fase een zaadbal- prothese worden geplaatst. Als de uitslagen van het weefselonderzoek en de CT-scan bekend zijn, krijgt u duidelijkheid over de soort kanker en het stadium waarin de ziekte zich bevindt. De uitslagen worden in een multidisciplinaire bespreking besproken. Dat wil zeggen met de oncoloog, radiotherapeut, radioloog, patholoog en uroloog. Dit is belangrijk voor de eventuele nabehandeling.

Nabehandeling
Bij de twee soorten zaadbalkanker is een verschillende nabehandeling mogelijk.

  • Het seminoom
    Ook als er geen uitzaaiingen zijn geconstateerd, kan een aanvullende behandeling worden voorgesteld. Hierbij vindt radiotherapie (bestraling) plaats op de lymfeklieren achter in de buikholte. Dit wordt gedaan omdat bij 10%-20% van de mannen minuscuul kleine uitzaaiingen in deze klieren aanwezig zijn. Door middel van deze bestraling kan volledige genezing plaatsvinden. Recentelijk is ook het advies gegeven te wachten met bestraling tot het moment dat uitzaaiingen zichtbaar worden. Tot die tijd zult u zeer nauwkeurig en zeer regelmatig op de polikliniek gecontroleerd worden. De keuze van nabehandeling hangt af van het weefselonderzoek van de bal. Wanneer er op de CT-scan al kleine uitzaaiingen in de lymfeklieren te zien zijn, dan wordt ook radiotherapie voorgesteld. Zijn deze uitzaaiingen uitgebreider, dan wordt chemotherapie aangeboden. Deze therapie vindt plaats in samenwerking met de oncoloog van de Erasmus MC Kanker Instituut, voorheen Daniël den Hoedkliniek. 
     
  • Het niet-seminoom
    Als er geen uitzaaiingen zijn geconstateerd, komt u zeer regelmatig en volgens een strakke planning terug op de polikliniek voor bloedonderzoek, longfoto’s en CT-scan's. Bij maximaal 30% van de patiënten kunnen er dan alsnog uitzaaiingen aan het licht komen. Echter de niet-seminomen zijn minder gevoelig voor radiotherapie. Deze behandeling wordt dan ook niet standaard gegeven. Patiënten worden bij de niet-seminoom met uitzaaiingen zo snel mogelijk behandeld met chemotherapie in samenwerking met de oncoloog van de Daniël den Hoedkliniek. Wanneer er na het geven van de chemotherapie nog steeds uitzaaiingen te zien zijn op de CT scan, dan wordt met een operatie dit resterende weefsel alsnog verwijderd.

Meer informatie over zaadbalkanker leest u via onderstaande knop.

Ga naar folder Zaadbalkanker

Meer lezen over urologie bij Amphia?

Ga naar afdeling Urologie

Label