Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Sterilisatie van de man
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Sterilisatie van de man

Inleiding
Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis verwacht voor een sterilisatie (vasectomie). Deze ingreep vindt plaats op de polikliniek Urologie. In deze folder kunt u lezen wat er voor en tijdens de ingreep gebeurt en waar u aan moet denken na de ingreep.

Wat is sterilisatie?
Sterilisatie is een doeltreffende manier om zwangerschap te voorkomen. Sterilisatie bij de man gebeurt door de zaadleiders door te snijden en af te sluiten. Deze ingreep zorgt ervoor dat u onvruchtbaar bent.

Voorbereiding thuis

 • De avond voor de ingreep mag u geen alcohol drinken.
 • Voor de ingreep moeten penis, balzak en schaambeen kaal zijn. U onthaart op de dag van de ingreep met een scheermesje of ontharingscrème (test deze vooraf zodat u weet dat u er geen uitslag van krijgt).
 • Op de ochtend van de ingreep: douchen.

Gebruikt u bloedverdunners?
Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.

Vooraf
Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de polikliniek Urologie. U kunt het beste een strak zittende onderbroek meenemen die u na de ingreep aandoet. Een polikliniekassistent komt u uit de wachtkamer halen. Zij/hij zal u vragen uw broek en onderbroek uit te doen. U gaat op de onderzoektafel liggen.

De ingreep
U wordt plaatselijk verdoofd door middel van een injectie in de balzak. De arts maakt een kleine snee in de huid van de linker- en rechterbalzak. Vervolgens haakt de uroloog de zaadleiders aan en verwijdert een stukje van de zaadleiders (1 cm).

Daarna worden de uiteinden van de zaadleiders afgebonden. De wondjes worden tenslotte gesloten met oplosbare hechtingen, die niet verwijderd hoeven te worden. Meestal zijn de hechtingen na 7 à 10 dagen volledig opgelost. De wondjes worden afgedekt met een pleister. De ingreep duurt ongeveer 30 minuten.

Weer thuis
Direct na de ingreep kunt u weer naar huis. U mag niet zelf deelnemen aan het verkeer, vraag iemand mee die u na de ingreep weer thuis kan brengen. Hieronder vermelden we enkele zaken waar u na de ingreep rekening mee moet houden.

 • De hechtingen lossen op door water. De eerste 7 à 10 dagen mag u niet zwemmen en geen bad nemen. Douchen mag kort, hierbij moet het wondgebied ontzien worden. Dit omdat anders de de hechtingen eerder opgelost zijn dan dat het wondje geheeld is.
 • De eerste dagen na de ingreep mag u zich niet zwaar lichamelijk inspannen. Niet fietsen. Daarnaast mag u niet zwaar tillen, omdat dit de druk in balzak verhoogt. Sporten moet u 2 weken uitstellen. Ook raden wij u aan om voorzichtig te zijn met het optillen en met het op schoot nemen van kleine kinderen; een speelse stomp of stoot is zo uitgedeeld.
 • De wondgenezing duurt ongeveer 6 weken, u dient uw werkzaamheden hieraan te passen.
 • De balzak is na de ingreep vaak wat gevoelig. Houd daarom de eerste 5 dagen een steungevende (strakke) onderbroek aan.
 • Op de plaats van de snede kan een lichte zwelling optreden en/of een bloeduitstorting ontstaan.
 • Na enige tijd (meestal pas na enkele maanden) kan zich een pijnlijke zaadknobbel ontwikkelen ter hoogte van de afbinding. Als de pijn aanhoudt, moet de zaadknobbel in sommige gevallen verwijderd worden. Dit komt echter maar zelden voor.
 • Uit de wondjes kan wat bloederig vocht komen. De pleisters op de wondjes kunt u in dat geval enkele malen verschonen.
 • Pijnstillende middelen zijn gewoonlijk niet nodig. Eventueel kunt u een tablet Paracetamol nemen. Neem geen Asprine in verband met verhoogde kans op nabloeden.
 • Als het bloedverlies erg wordt (als uw onderbroek helemaal vol bloed zit) of als de pijn heviger wordt, waarschuw dan uw specialist. 's Avonds en in het weekend kunt uw contact opnemen met de huisartsenpost of spoedeisende hulp.
 • Doordat de zaadleider is afgebonden kunnen de zaadcellen niet meer worden afgevoerd. Hierdoor kan er een drukkend en irriterend gevoel in de bijballen ontstaan. De bijballen zijn in dit geval soms ook iets gezwollen. Na enige tijd verdwijnen de zwelling en het irriterende gevoel vanzelf.
 • Zo'n 5% van de mannen die zich laat steriliseren heeft kans op chronische pijn in de balzak.
 • De sterilisatie heeft geen enkele invloed op uw seksuele belevenis. Afgeraden wordt om de eerste 5 dagen na de ingreep geslachtsgemeenschap te hebben.

U bent niet direct onvruchtbaar na een sterilisatie

Een korte uitleg
Het sperma dat bij een zaadlozing wordt geproduceerd, bestaat uit prostaatvocht en zaadcellen. Na de sterilisatie zijn de zaadleiders afgesloten. Hierdoor kan er geen nieuw gevormd zaad in uw sperma terechtkomen. In de zaadblaasjes en de zaadleiders zitten echter nog zaadcellen van voor de sterilisatie. Door zaadlozingen worden deze zaadcellen afgevoerd. U bent dus pas enige tijd na de sterilisatie onvruchtbaar. Doordat nieuw aangemaakte zaadcellen niet meer kunnen worden afgevoerd, stopt het lichaam na enige tijd met de productie van nieuwe zaadcellen.

Zaadonderzoek
Om aan te tonen of u daadwerkelijk onvruchtbaar bent na de sterilisatie, is een zaadonderzoek nodig. Daarom moet u na minimaal drie maanden en na minimaal 20 zaadlozingen, een spermamonster inleveren voor een zaadonderzoek. U mag voorafgaand aan het zaadonderzoek drie dagen geen zaadlozing hebben gehad.

Het spermamonster dient binnen 1 uur aanwezig te zijn op het fertiliteits laboratorium op de locatie Molengracht.

 • Op locatie Molengracht levert u het spermamonster in bij de afdeling Laboratorium op Route 40. Geopend van 8.30 tot 17.00 uur
 • U meldt zich bij deze afdeling, en geeft daar het spermamonster af.
 • De laboranten controleren uw sperma op aanwezigheid van zaadcellen.
 • Op de afgesproken datum en tijd (14 weken na de ingreep) belt u voor de uitslag van het zaadonderzoek naar de polikliniekassistent. Tot u de uitslag van het onderzoek weet, moet u zich als vruchtbaar beschouwen en gebruik (blijven) maken van voorbehoedmiddelen (net als voor de sterilisatie). Soms moet het zaadonderzoek een paar keer herhaald worden.
 • Indien u geen controle laat uitvoeren ontneemt u uzelf en het ziekenhuis de mogelijkheid om na te gaan of de sterilisatie gelukt is. Voor de ingreep tekent u een formulier waarmee u aangeeft het bovenstaande begrepen te hebben.

Kan sterilisatie ongedaan gemaakt worden (refertilisatie)?
Sterilisatie is over het algemeen een definitieve ingreep. Er is echter een kans dat de zaadleiders 'spontaan' weer aan elkaar groeien. Deze kans is maar heel klein: 0,03% - 1,2%. Als u het besluit neemt zich te laten steriliseren, moet u ervan uitgaan dat u na de sterilisatie geen kinderen meer kunt verwekken. Ongeveer 2 - 6% van de mannen krijgt na sterilisatie spijt van de ingreep, meestal vanwege een hernieuwde kinderwens. Een hersteloperatie na een sterilisatie is soms mogelijk. De kans op slagen is afhankelijk van een aantal factoren.

Niet vergeten

 • Zorg dat u op de hoogte bent van de na-controle procedure.
 • Lever circa 2 weken voor de belafspraak uw sperma in voor het zaadonderzoek bij het laboratorium.
 • Op de polikliniek heeft u een potje en een laboratoriumformulier ontvangen.
 • Neem ook uw legitimatiebewijs mee naar het laboratorium.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u voor deze behandeling een nieuwe afspraak maken op de polikliniek Urologie. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

T (076) 595 10 26

Meer lezen over urologie bij Amphia?

Ga naar afdeling Urologie

Label