Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Amphia en Erasmus MC ontwikkelen methode om persoonlijke waarden van oncologische patiënten vast te leggen
Aanmaakdatum:

Amphia en Erasmus MC ontwikkelen methode om persoonlijke waarden van oncologische patiënten vast te leggen

Het aantal nieuwe kankerdiagnoses neemt de komende tien jaar flink toe, naar ruim 150.000 diagnoses per jaar. Er zullen met minder zorgverleners meer patiënten geholpen worden. We spelen hier op in door breder samen te werken in netwerken. Waarbij we inzetten op passende zorg. Passende zorg is vooral zorg die aansluit bij de waarden en levensdoelen van de patiënt.

Wegen de voordelen op tegen de nadelen?
1 op de 5 van de oncologiepatiënten in Nederland geeft achteraf aan dat de behandeling tegen viel. Dit komt doordat de bijwerkingen te belastend waren of er niet genoeg resultaat was. De voordelen wegen soms niet op tegen de nadelen. Voor de start van een behandeltraject worden kansen en risico’s met de patiënt besproken wordt en een keuze gemaakt. Toch blijkt in de praktijk dat patiënten en hun artsen vaak niet goed kunnen inschatten hoe gevolgen van een behandeling de kwaliteit van leven, wensen en doelen beïnvloeden.

Levensdoelen zijn belangrijk bij de behandeling
Marjolein van der Klift, internist-hematoloog in Amphia: ”Bij de diagnose ligt de nadruk op het medische behandeladvies. De behandelaar weet meestal weinig over de waarden van de patiënt en hoe hij/zij in het leven staat. Een patiënt die ineens te maken krijgt met een kwaadaardige ziekte heeft vaak ook niet nagedacht over levensdoelen en wensen. Bijvoorbeeld of je nog op reis kan om familie te bezoeken. Of hoe erg is het om smaak te verliezen als je erg van eten houdt. Het komt daardoor voor dat er een behandeling wordt ingezet die niet past bij de doelen van de patiënten. Er zijn nog niet genoeg betrouwbare criteria en patiëntprofielen om te beoordelen in hoeverre een behandeling bijdraagt aan de doelen die voor patiënten belangrijk zijn.

Aan de andere kant zijn er patiënten die maximale behandeling wensen en bij wie het lang duurt voordat zij toegang krijgen tot een academisch ziekenhuis. Een directe verwijzing voor academische zorg is voor een bepaalde categorie patiënten passend. Hiermee worden dubbele diagnostiek en tijd bespaard: de zorg wordt efficiënter.”

V-tool: Universele methode voor het meten van waarden van een patiënt
Amphia en Erasmus MC ontwikkelen samen een methode om steeds op dezelfde manier en op meerdere momenten in de behandeling de belangrijke waarden van de patiënten in kaart te brengen. Zo kan de zorg steeds in lijn met deze waarden worden aangepast.  Hiervoor wordt een universeel instrument, de zogenaamde V-tool, ontwikkeld. Marjolein van der Klift: “Hoe langer je ziek bent, hoe belangrijker de kwaliteit van leven en bijwerkingen worden. Daarom wordt op elk nieuw behandelmoment in het traject bij de patiënt gemeten hoe hij/zij in het leven staat en welke waarden voor hem op dat moment belangrijk zijn. Mijn wens is om de V-tool zo verder te ontwikkelen dat ook huisartsen en andere externe partijen toegang krijgen. Zo kunnen we samen werken aan de doelen en waarden van de patiënt tijdens zijn behandeling.”

Samenwerking
Chris Bangma, afdelingshoofd Urologie in het Erasmus MC: “Value First, de V-tool, doet recht aan de primaire behoefte van zorgverleners om een thuis te bieden aan oncologische patiënten. Waar zij zich ook in het zorgpad bevinden. Prachtig dat onze ziekenhuizen samenwerken aan optimale ketenzorg in de regio Zuidwest-Nederland. Het meten van de patiëntwaarden bij ieder behandelmoment is nieuw voor Nederland. Het maakt me trots als alle betrokken disciplines vanuit dezelfde methode van waardenbepaling werken en er hierdoor efficiënter en zinvoller gewerkt wordt.”

amphia erasmus

Meer weten over onze samenwerking met Erasmus MC?

Ga naar samenwerkingen

Label