Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Samenwerkingen

Samenwerkingen

Zorg voor patiënten vindt uiteraard niet alleen plaats binnen de muren van het ziekenhuis. Amphia besteedt daarom veel aandacht aan een goede samenwerking met andere zorgverleners en organisaties in de gezondheidszorg en daarbuiten.

Uitwisselen van kennis en kunde vergroot de expertise en biedt ruimte voor specialisatie.

Christianne Lennards
Christianne Lennards Lid van Raad van Bestuur Stichting Amphia

Amphia hoort bij de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De 27 STZ-ziekenhuizen delen hun kennis met elkaar. Bijvoorbeeld over onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

STZ logo

Opleiding, onderwijs en onderzoek
Opleiding, onderwijs en onderzoek vinden wij heel belangrijk. Wij willen altijd in ontwikkeling zijn. Hier richten we dus veel aandacht op. Amphia biedt veel opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedici (specialisten die medische behandelingen doen, maar geen arts of tandarts zijn). We werken daarvoor veel samen met het Erasmus MC in Rotterdam en opleidingscentra en opleidingsziekenhuizen in onze regio.

Lees meer over Amphia als STZ ziekenhuis

Huisartsen in de regio

Zorg voor patiënten vindt uiteraard niet alleen plaats binnen de muren van het ziekenhuis. We hebben daarom een goede samenwerking met de huisartsen in de regio. Die noemen we ook wel zorgpartners of verwijzers.

Informatie voor zorgpartners
Arts legt iets uit aan patiënt aan bureau

Amphia werkt samen met andere ziekenhuizen. Waaronder ook de universitair medische centra (UMC’s) in Nederland en een aantal in België. Amphia werkt het meest samen met het Erasmus MC in Rotterdam.

Erasmus MC

Amphia en Erasmus MC in Rotterdam hebben eind 2020 een samenwerkingsovereenkomst getekend. Wij willen samen de beste zorg bieden.

Lees meer

Bravis ziekenhuis

Wij geven u de beste zorg, door onze kennis en ervaring samen te voegen met die van het Bravis ziekenhuis. We laten de ingewikkelde operaties voor prostaat- en blaaskanker door steeds dezelfde mensen doen; een vast team met urologen uit beide ziekenhuizen. Door vaak dezelfde operatie te doen, worden we er nog beter in.

Naar Bravis
Logo Bravis

EMBRAZE kankernetwerk
Om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met kanker continu te verbeteren en de kans op genezing te vergroten, vormen zeven ziekenhuizen en twee instituten radiotherapie in Brabant en Zeeland sinds 2015 het kankernetwerk EMBRAZE. Binnen dit netwerk maakt een groot team van zorgprofessionals zich dagelijks hard voor het bieden van de best mogelijke zorg op het gebied van kanker.

Logo EMBRAZE

Annature geboortezorg is een unieke samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen van Amphia. En kraamzorgorganisaties en echocentrum Focus. Deze samenwerking maakt de zorg rondom zwangerschap en bevalling nog beter. Met deze samenwerking zijn wij één van de koplopers in Nederland.

Lees meer

Net dat stapje extra

Een ziekenhuis waar iedereen zich welkom voelt, waar een fijne sfeer heerst en waar we verrassen en zorgen voor afleiding. Dat is onze missie!

Lees meer
Logo Vrienden van Amphia

De juiste zorg op de juiste plaats
Nederland vergrijst en West-Brabant in het bijzonder. Dit vraagt om een regionale aanpak tussen de eerste- en tweedelijns zorgaanbieders. Transmurale Zorg regio Breda zorgt ervoor dat de juiste zorg op de juiste plaats is.

Dit is een samenwerking tussen Avoord, MijZo, Huisartsen Zorggroep Breda, Surplus, Thebe, CZ, De Marq, Revant, Zorroo zorg, Het Huisartsenteam, GGZ Breburg, Huisartsenposten West Brabant, Landelijke Huisartsenvereniging.

Lees meer
Logo TMZ Breda

Label