Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Amphia en Erasmus MC streven naar minder opnames bij hartfalen door datagedreven te werken
Aanmaakdatum:

Amphia en Erasmus MC streven naar minder opnames bij hartfalen door datagedreven te werken

Amphia en Erasmus MC streven naar minder opnames bij hartfalen door datagedreven te werken
Het aantal mensen met hartfalen zal de komende jaren fors zal groeien, van 130.000 nu tot 195.000 hartfalenpatiënten in 2025. Een toenemende vraag naar zorg en een krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel vereisen een zeer doelmatige inzet van de zorg. Amphia en Erasmus MC beseffen dat ze alleen door zeer efficiënt te werken alle hartfalenpatiënten in de toekomst kunnen behandelen. Om de zorg zo precies mogelijk op maat te kunnen leveren is het nodig dat betrokken zorgverleners tijdig en compleet over dezelfde gegevens van de patiënt beschikken.

Zorgverlenen op basis van data
Regelmatig inzicht in de exacte status van de behandeling, bloeddruk en leefstijlgegevens zijn een paar factoren die van invloed zijn om goed te bepalen welke zorg ingezet moet worden. Het vastleggen en delen van deze gegevens met de zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis helpt zorgprofessionals bij het precies op tijd bepalen van de behandeling van hartfalenpatiënten. Amphia en Erasmus MC onderzoeken samen wat de best werkbare vastleggingsmethode voor deze data is. ‘Data helpt ons om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Hartfalenpatiënten die stabiel zijn, zou­den we met behulp van data niet onnodig naar het ziekenhuis kunnen laten komen. Hierdoor is er meer tijd beschikbaar voor patiënten die niet stabiel zijn en er baat bij hebben om vaker naar het ziekenhuis te komen. Het inzicht kan ook gebruikt worden om patiënten eerder door te verwijzen naar het academisch centrum of terug naar de eerste lijn’, vertelt cardioloog Jeroen Schaap van Amphia.

Alle data uniform vastleggen
‘Stap één van dit project is het vastleggen van alle data in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Dat gebeurt al jaren, maar het wordt nog niet op zo’n manier gedaan dat die gegevens ook eenvoudig te gebruiken zijn. Amphia en het Erasmus MC maken een uniforme registratie in de systemen mogelijk. Daarvoor gebruiken we een zorgpadformulier, dat we met alle cardiologen in Nederland hebben vastgesteld. Met dit formulier zijn de gegevens over de behandeling van patiënten met hartfalen overal op dezelfde manier opgeslagen en kunnen deze ook veel makkelijker gedeeld worden. Wanneer we de uniforme registratie voor patiënten met hartfalen goed hebben ingericht, kunnen we deze manier van werken ook uitbreiden. Dit project geeft ons de kans om een wezenlijke bijdrage te leveren aan betere zorg op het gebied van hartfalen. Dat we dit in samenwerking kunnen doen tussen twee ziekenhuizen is uniek en biedt mogelijkheden voor verdere opschaling van het initiatief naar andere ziekenhuizen of vakgebieden. Datagedreven werken kan name­lijk veel méér specialismen helpen om zinnige zorg te bieden die meerwaarde heeft voor de patiënt', zegt cardioloog Oliver Manintveld van Erasmus MC.

Winst
Het grote voordeel van meer datagedreven werken bij hartfalen zit in de toename van kwaliteit van leven, minder kans op ziekenhuis(her)opname, kortere ziekenhuisopname, minder complicaties, een langer leven en een gestroomlijnder proces op de polikliniek. ‘De komende jaren zal de zorgvraag van patiënten met hartfalen sterk toenemen. Juist voor deze groep is het belangrijk dat we precies weten wat we doen en dus datagedreven kunnen werken. Om dit te bereiken moeten we goede keuzes maken over de logistiek van deze zorg, inzicht krijgen in financiële consequenties en bovenal aan de zorgverleners terug kunnen koppelen of de verleende zorg verricht wordt naar de laatste stand van de wetenschap’, aldus cardioloog Jeroen Schaap van Amphia.

amphia erasmus

Meer weten over onze samenwerking met Erasmus MC?

Ga naar samenwerkingen

Label