Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Amphia ontvangt STZ-topklinische erkenning voor Vaatchirurgie bij kwetsbare patiënten
Aanmaakdatum:

Amphia ontvangt STZ-topklinische erkenning voor Vaatchirurgie bij kwetsbare patiënten

Vaatchirurgie bij kwetsbare patiënten is erkend als topklinische functie in het STZ-topklinisch zorgregister.

Vaatchirurgie bij kwetsbare patiënten
Als eerste ziekenhuis in Nederland onderzoekt een multidisciplinair team binnen Amphia de fysieke en mentale gesteldheid van kwetsbare oudere patiënten met perifeer vaatlijden of een aneurysma. Dit gebeurt tijdens een speciaal hiervoor ingericht spreekuur voor patiënten met een vaatziekte op de FAVOR-polikliniek. Tijdens een afspraak spreken patiënten hier met het multidisciplinaire team dat bestaat uit een vaatchirurg, fysiotherapeut, vasculair verpleegkundig specialist, wetenschappelijk onderzoeker, diëtist en klinisch geriater. Zij beoordelen de conditie en gezondheidstoestand van de patiënt en komen met een behandelplan.

In dit plan kan staan dat de patiënt in aanmerking komt voor een ingreep (endovasculair of chirurgisch) of dat het voor de patiënt beter is om niet te opereren. Een ingreep is altijd ingrijpend en kan risico’s geven op ernstige complicaties voor een toch al kwetsbare patiënt. Als een patiënt in aanmerking komt voor een ingreep wordt de patiënt geholpen om zo fit mogelijk te worden voor de ingreep. Aandacht voor de patiënt en de kwaliteit van leven staat hierbij altijd voorop.

Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ)
Amphia is een STZ-ziekenhuis. De STZ-ziekenhuizen willen laten zien dat zij op het gebied van topklinische zorg een belangrijke rol vervullen in de Nederlandse gezondheidszorg. Topklinische patiëntenzorg is een belangrijk en onderscheidend onderdeel van het zorgaanbod van de STZ-ziekenhuizen. Om al deze functies binnen de diverse ziekenhuizen vast te leggen, is het STZ-topklinisch zorgregister ontwikkeld. Hierin zijn de verschillende onderdelen van deze zorg beschreven en in kaart gebracht. Tot nu toe heeft Amphia 12 topklinische functies, waaronder het Borstcentrum,  Longoncologie, (intensieve) Hematologie en het MS-centrum. De toekenning van de STZ erkenning expertise centrum komt mede omdat de afdeling vaatchirurgie met de kennis over de kwetsbare ouderen veel publiceert en voordrachten heeft zowel nationaal als internationaal.

Meer informatie over de FAVOR-polikliniek
Topzorg

Label