Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

FAVOR polikliniek

De FAVOR-polikliniek is een polikliniek voor patiënten met vaatziekte. In de polikliniek werken meerdere specialisten samen voor uw gezondheid. De naam FAVOR is samengesteld uit de eerste letters van de woorden fit, vaatchirurgie, ouderen en rehabilitatie.

Als eerste ziekenhuis in Nederland gaat Amphia bij patiënten met kritieke ischemie en aneurysma van de grote buikslagader de kans op een delier proberen te verminderen. Dit doen we door middel van het trainingsprogramma genaamd ‘prehabilitatie’. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven. Tijdens het traject worden patiënten begeleid door de vaatchirurg, verpleegkundig specialist, arts-assistent, fysiotherapeut, diëtist, klinisch geriater, transferverpleegkundige en rookstopcoach. Zij werken volgens het principe ‘better in, better out’. Zo starten patienten fit aan hun behandeling.

U krijgt een afspraak bij de FAVOR-polikliniek als u een consult heeft gehad bij de vaatchirurg én ouder bent dan 65 jaar én de diagnose aneurysma of perifeer vaatlijden is vastgesteld. Op de FAVOR-polikliniek heeft u een afspraak met een verpleegkundig specialist of arts-assistent, een fysiotherapeut en eventueel met de dietist of klinisch geriater.

Zo bereidt u zich goed voor op de afspraak

  • Voor de afspraak moet u bloed laten prikken
  • U heeft vragenlijsten ontvangen die moet u voor de afspraak invullen.
  • De afspraak duurt gemiddeld 4 uur (of 2 x 2 uur), we doen ons best om alle afspraken op 1 dag te plannen

Wat kunt u verwachten van de afspraak?
De afspraak duurt gemiddeld 2 tot 4 uur. Tijdens de afspraak heeft u gesprekken met verschillende zorgverleners. Zij zullen uw conditie en gezondheidstoestand bekijken. Met deze gegevens en adviezen wordt speciaal voor u een behandelplan gemaakt in samenspraak met uw vaatchirurg. Een mogelijke operatie en het herstel vragen veel van uw lichaam. Daarom is het belangrijk om zo fit mogelijk aan de start te verschijnen. Prehabilitatie richt zich op het verbeteren van uw conditie, gezond eten en stoppen met roken.

De fysiotherapeut zal samen met u een programma opstellen om uw conditie te verbeteren. Dit programma bevat oefeningen die u zelfstandig thuis kan uitvoeren.

Goede voeding is belangrijk, zeker als u ziek bent. Voeding met voldoende energie en eiwitten helpt voor een sneller herstel. De diëtist heeft specifieke kennis over de samenstelling van voedingsmiddelen, de spijsvertering en de functie van voedingsstoffen in het menselijk lichaam. De dietist bekijkt samen met u hoe u voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt en stelt een plan op met praktische adviezen. 

Door middel van het onderzoek van de geriater worden risicofactoren voor het ontwikkelen van een delier geidentificeerd en zo mogelijk behandeld. Daarnaast wordt uw algehele lichamelijke en psychische conditie in kaart gebracht.

Wij raden u aan om te stoppen met roken. Nicotine gebruik speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van complicaties. Het verslechtert de doorbloeding en daarmee de wondgenezing. Zelfs als u 3 weken voor de operatie stopt met roken levert al een verlaging van deze risico’s op.  Rookt u? Dan kunnen we u aanmelden voor een traject waarin u onder begeleiding stopt met roken. 

Als we uw conditie goed in kaart hebben gebracht gaan uw zorgverleners met elkaar in gesprek om voor u een behandelvoorstel te maken. Dit voorstel wordt met u besproken door de vaatchirurg tijdens een volgende afspraak.

Meer informatie

Voeding en herstel

Video url

Heeft u nog vragen? Bel gerust naar de afdeling. We helpen u graag verder!

Afdelingsnummer:
076 595 3090
Topzorg

Label