Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Leverchirurgie erkend als STZ topklinisch expertisecentrum
Aanmaakdatum:

Leverchirurgie erkend als STZ topklinisch expertisecentrum

Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg die aan verschillende eisen moet voldoen en niet in ieder ziekenhuis geboden wordt. Per juni 2023 is er in Amphia een nieuw topklinisch expertisecentrum erkend door STZ. In dit centrum voor leverchirurgie worden niet alleen patiënten uit regio Breda behandeld maar ook patiënten verwezen vanuit het Bravis en Elisabeth-twee steden ziekenhuis.

Kijkoperaties
Amphia is een van de grotere (perifere) ziekenhuizen in Nederland voor operaties aan de lever voor secundaire tumoren (kanker die ergens anders in het lichaam is ontstaan en is uitgezaaid naar de lever). Amphia loopt voorop om deze operatie met behulp van kijkoperaties (laparoscopie) uit te voeren. De voordelen van een kijkoperatie zijn met name een sneller herstel en een kortere ligduur. Naast het hoge percentage laparoscopische leverchirurgie is er ook een nieuwe techniek ontwikkeld voor de behandeling van moeilijk gelegen afwijkingen. Vaak gaat dat om afwijkingen die hoog achter in de lever liggen. Vanwege deze ligging is het vaak niet mogelijk om de tumor te verwijderen met een kijkoperatie. Dit betekent dat er een open operatie verricht moet worden om zo de afwijking te verwijderen. Een alternatieve route is een kijkoperatie via de borstholte. Samen met de longchirurg kan er toch een kijkoperatie worden uitgevoerd maar dan via de borstholte. In sommige gevallen kan tegelijkertijd een uitzaaiing in de long worden verwijderd.  Het voordeel van deze techniek is dat ook patiënten met tumoren gelegen op een lastig plek door middel van een kijkoperatie geopereerd kunnen worden en zo sneller herstellen. Deze techniek is inmiddels al enkele jaren in gebruik met goed resultaat. De techniek en uitkomsten zijn inmiddels meerdere malen op congressen besproken. Er zijn al ziekenhuizen in Nederland die deze techniek hebben overgenomen. 

HIDA-scan
Ook op het gebied van diagnostiek is er een innovatie. Een HIDA-scan is een medische beeldvormingsprocedure waarmee een arts de functie van de lever kan bestuderen. De scan biedt de specialist de mogelijkheid om op basis van de geplande leveroperatie de functie van de toekomstige restlever goed te bepalen. Voorheen werd dit gedaan met een volumemeting. Alleen inmiddels is bekend dat volume niet gelijk is aan functie (bijvoorbeeld door het gebruik van chemotherapie). Op basis van de functiemeting kan de specialist beter bepalen of de patiënt een goede kandidaat is voor een leveroperatie. De toepassing van de HIDA-scan is innovatieve, toekomstbestendige en hoogstaande topklinische zorg. Het is doelmatig, aantoonbaar effectief en met meerwaarde voor de patiënt door gerichtere behandeling met betere uitkomstmaten.

Amphia is trots op de topzorg die geleverd wordt door het gehele team van de Leverchirurgie en feliciteert iedereen die hierbij betrokken is!

Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ)
Amphia is een STZ-ziekenhuis. De STZ-ziekenhuizen willen laten zien dat zij op het gebied van topklinische zorg een belangrijke rol vervullen in de Nederlandse gezondheidszorg. Topklinische patiëntenzorg is een belangrijk en onderscheidend onderdeel van het zorgaanbod van de STZ-ziekenhuizen. Om al deze functies binnen de diverse ziekenhuizen vast te leggen, is het STZ-topklinisch zorgregister ontwikkeld. Hierin zijn de verschillende onderdelen van deze zorg beschreven en in kaart gebracht. Begin 2023 telde Amphia 16 topklinische functies, waaronder het borstcentrum, longoncologie, het MS-centrum en vaatchirurgie voor kwetsbare patiënten.

Meer weten over STZ of Leverchirurgie?

Ga naar STZ
Topzorg

Label