Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Start transmurale palliatieve polikliniek
Aanmaakdatum:

Start transmurale palliatieve polikliniek

Het transmuraal Palliatief Advies Team is per 1 mei gestart met een transmurale palliatieve polikliniek. Deze polikliniek is uniek in zijn soort omdat de eerstelijns artsen uit het team ook meedraaien op de polikliniek. Het spreekuur wordt gedaan door een medisch specialist of huisarts en simultaan draait een palliatief verpleegkundige en anesthesioloog ook spreekuur mee. Allen palliatief geschoold.

Reden van verwijzing palliatieve polikliniek:

  • Advies t.a.v. moeilijke behandelbare symptomen op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak.
  • Nemen van een moeilijke beslissing t.a.v. doorgaan met behandeling of juist niet.
  • Pro actieve zorg planning zoals: wel/niet nog opname, NR/NB – IC beleid bespreken, wensen t.a.v. laatste levensfase ect.
  • Voorlichting over palliatieve sedatie en euthanasie en andere beslissingen rondom levenseinde.
  • Anticiperend plan voor meest voorkomende symptomen.
  • Geven van informatie over zorg- en ondersteuningsmogelijkheden.

Verwijzing is mogelijk via ZorgDomein. Aansluitend op het spreekuur volgt een multidisciplinair overleg waarin advies wordt gegeven aan de huisarts of specialist middels brief dan wel telefonisch toegelicht.

Samenvattend is het transmuraal Palliatief Advies Team bereikbaar (076) 595 30 10 voor al uw vragen in de palliatieve fase in de regio Breda:

  • Altijd telefonische consultatie bij acute hulpvragen in eerste en tweede lijn op bovenstaand telefoonnummer.
  • Transmurale Palliatieve polikliniek t.a.v. anticiperend plan en proactieve zorg planning.
  • Diagnostiek en consultatie mogelijkheid in de eerste lijn door ‘Amphia Tweedelijns Palliatieve Team Thuis’ bij de patiënt thuis.
Lees meer over palliatieve zorg bij Amphia

Label