Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

De Klokkenberg (1946)

De Klokkenberg (1946)

Historie van het ziekenhuis in Breda
In 1943 ontstaat het idee om een sanatorium voor tuberculose-patiënten bouwen. Meteen na de bevrijding wordt hiervoor een tijdelijk pand gebruikt in Tilburg. In juni 1954 wordt de nieuwbouw in Breda geopend. Het heeft 525 bedden. Tuberculose (tbc) is dan inmiddels goed te behandelen en verdwijnt langzaam. Daarom worden vanaf 1950 ook andere longpatiënten en astmatici behandeld. Ook daarvoor worden steeds betere behandelmethoden gevonden. Mensen hebben daardoor geen lange opname meer nodig. Om de lege bedden te vullen komen drie klinieken tot stand:

  • Schoondonck: voor astmatische kinderen (1959)
  • Dr. Hans Bergerkliniek: voor epileptici (1962)
  • De Mark: voor kinder- en jeugdpsychiatrie (1969)

In 1968 is de sanatoriumfunctie opgeheven.

Wat van de ziekenhuisfunctie overblijft is een kleine longkliniek die vanaf 1973 ook longoperaties uitgevoert. Er wordt gesproken over samenwerking met de Bredase ziekenhuizen. Maar de Klokkenberg wil een zelfstandige kliniek blijven. Ze zoeken opnieuw naar manieren om de vrije capaciteit op te vullen. Dan komt hartchirurgie in beeld. Veel patiënten in Nederland wachtten namelijk op een hartoperatie. Een deel hiervan werd in het buitenland (in Houston, Geneve en Londen) geopereerd. Dat kwam omdat de capaciteit van de hartchirurgische centra in Nederland niet voldoende was.

In 1977 werd de Klokkenberg in Breda door de regering aangewezen als hartchirurgisch centrum. De wereldberoemde hartchirurg Dr. Denton Cooley speelde toen een belangrijke rol. Zo gingen er Nederlandse medewerkers naar Houston om daar te leren over speciale technieken in de hartchirurgie. Dr. Denton Cooley was hun mentor. Hij kwam ook meerdere keren naar De Klokkenberg om daar hartoperaties uit te voeren. Na een moeizame startperiode kan pas in 1981 echt begonnen worden met de opbouw van een hartkliniek.

In de jaren negentig verbeteren de behandelopties. Daardoor zijn er veel minder hartoperaties nodig. Dus ontstaat er weer vrije capaciteit. Er is ontzettend veel expertise in de kliniek, maar toch kan het niet meer zelfstandig blijven bestaan. In 1997 wordt de kliniek, op last van het ministerie, toegevoegd aan het Sint-Ignatiusziekenhuis.

Lees meer over het Sint-Ignatiusziekenhuis

Er is ontzettend veel expertise in de kliniek, maar toch kan het niet meer zelfstandig blijven bestaan.

Cock Gorisse, auteur 200 jaar zorg in de regio
Voorkant Klokkenberg
De bouw van De Klokkenberg
Luchtfoto de Klokkenberg
Luchtfoto (1955)
Longoperatie
Longoperatie. Foto: Onno van Wel, Collectie SAB, id.nr. MCK 057313
Zuster buigt over tafel
Zuster
Chirurg
Chirurg tijdens operatie
Patiënt op tafel
Patiënt wordt onderzocht

Meer lezen over de geschiedenis van Amphia?

Ga naar pagina Historie

Label