Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Diaconessenhuis (1890)

Diaconessenhuis (1890)

Historie van het Diaconessenhuis in Breda
In 1890 wordt het protestants-christelijke ziekenhuis voor zes patiënten geopend. Vier jaar later verhuizen ze naar een iets groter pand. Zo kunnen protestanten uit heel West-Brabant zich in een protestants ziekenhuis laten verplegen als ze dat willen. Ook dat pand is snel te klein. In 1902 bouwt komt er een nieuw huis met veertig bedden.

Het Diaconessenhuis beleeft daarna tot ongeveer 1925 een moeilijke tijd. Er zijn geldproblemen en uitdagingen met de organisatie. Ook zijn er te weinig diaconessen en is er niet genoeg geld om de medische ontwikkelingen bij te houden. Na hard werken wordt het beter. Vanaf 1926 wordt er steeds gemoderniseerd, verbouwd en uitgebreid. Vanaf 1931 is het lid van de Nederlandsche Conferentie van Diaconessenhuizen. Het Ziekenfondsenbesluit (1941) zorgt ook weer voor een grote toeloop van patiënten. Het bestuur komt in 1942 tot de conclusie dat dat verder opknappen en uitbreiden niet genoeg zal zijn. Er zal een nieuw en groter gebouw moeten komen. Vanwege de inmiddels uitgebroken Tweede Wereldoorlog kan dat niet.

In de eerste jaren na de oorlog kan er niet gebouwd worden: woningbouw gaat voor. In 1957 gaat toch de eerste schop de grond in voor een nieuw ziekenhuis met 167 bedden: het vernieuwde Diaconessenhuis.

Lees meer over het vernieuwde Diaconessenhuis
Huis met zonneschermen
Diaconessenhuis, 1937.

Meer lezen over de geschiedenis van Amphia?

Ga naar pagina Historie

Label