Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Diaconessenhuis (nieuwbouw) (1959)

Diaconessenhuis (nieuwbouw) (1959)

Distorie van het ziekenhuis in Breda
In de eerste jaren na de oorlog kan er niet gebouwd worden: woningbouw gaat voor. Ook willen de overheid en de gemeente Breda onderlinge afstemming tussen de ziekenhuizen in Breda. Daar komt niet veel van terecht en ook dat vertraagt de bouw.

In 1957 gaat toch de eerste schop de grond in voor een nieuw ziekenhuis met 167 bedden. Dan komt er ook een aparte verpleeghuisafdeling met 33 bedden, de voorloper van verpleeghuis Aeneas. In en rap tempo komen er steeds meer patiënten naar het nieuwe moderne ziekenhuis. In 1962 is meer dan twee derde van het patiëntenbestand katholiek. Toch blijft het bestuur hechten aan de protestants-christelijke identiteit.

Het aantal patiënten stijgt en de medische zorg wordt steeds beter. Dus wordt het ziekenhuis in 1967 uitgebreid tot 271 bedden. Ook dan is het ziekenhuis nog te klein is om in de toekomst te blijven bestaan. Daarom fuseert het, na veel interne tegenstand, met het Laurens Ziekenhuis. Dat is ongeveer even groot en zit in hetzelfde schuitje. Samen worden zij in 1986 het Interconfessioneel Ziekenhuis De Baronie.

Zusterhuis 'De Meer' werd in 1959 in gebruik genomen. In 1969 wordt de woongelegenheid van de verpleegkundigen nog uitgebreid met woontoren 'De Boei'.

Lees meer over De Baronie

Het bestuur blijft hechten aan de protestants-christelijke identiteit.

Cock Gorisse, auteur 200 jaar zorg in de regio
Zusters spelen spelletjes in ruimte
Recreatieruimte van zusterhuis De Meer
Voorkant Diaconessenhuis met kruis op het dak
Diaconessenhuis 1961
Diaconessenhuis 1961
Diaconessenhuis 1961

Meer lezen over de geschiedenis van Amphia?

Ga naar pagina Historie

Label