Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Sint-Agnesgesticht (1867)

Sint-Agnesgesticht (1867)

Historie van het gesticht in Geertruidenberg
Rond 1842 neemt pastoor Chr. Hermus met een paar vrienden een besluit tijdens het kaarten. De winst gaat in een apart potje. Dat geld is voor de oprichting van een liefdegesticht. In 1843 komen de Zusters van Liefde uit Tilburg in Geertruidenberg aan. Ze stichten het klooster Sint-Agnes en geven onderwijs aan wees- en schipperskinderen. Vanaf 1849 zorgen ze ook voor rijke zieken aan huis.

In 1857 geven J.B. Allard en zijn vrouw Maria de zusters drie huizen en een groot geldbedrag. Dat moet worden gebruikt om katholieke wezen, zieken en bejaarden op te nemen. Het katholieke kerkbestuur wilde al lang een eigen gasthuis. Als er een nieuwe kerk wordt gebouwd, komt er een ouder schuurkerk met grond vrij. Daar wordt dan het nieuwe gasthuis/klooster gepland. In 1866 worden de bouwplannen goedgekeurd, in december 1867 wordt het gasthuis geopend.

Al gauw blijkt dat het gebouw gebreken heeft. Het tocht, lekt en is te klein. Maar de zusters krijgen het erg druk. Als er in 1880 een been geamputeerd moet worden, is daar eigenlijk geen plaats voor. Maar ze verzinnen iets: twee vrouwen moeten even hun kamer verlaten en de stoelen worden aan de kant gezet. Zo is er toch nog ruimte voor de operatie.

De ziekenhuisafdeling blijft klein: er zijn nooit meer dan zestien bedden geweest. Dat is te klein om als zelfstandig ziekenhuis te blijven bestaan. De ziekenhuisfunctie gaat daarom in 1956 naar het Sint-Theresia Ziekenhuis in Raamsdonksveer.

Een paar vrienden besluiten tijdens het kaarten om te sparen voor de oprichting van een liefdegesticht.

Cock Gorisse, auteur 200 jaar zorg in de regio

Meer lezen over de geschiedenis van Amphia?

Ga naar pagina Historie

Label