Fertiliteit

Breda Langendijk

Telefoonnummer (076) 595 10 41
Polikliniek 40

Wij zijn geopend op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur.

Zomerperiode 2018

Het laboratorium heeft een zomersluiting voor IUI behandelingen van 9 juli tot 20 augustus 2018.

Opstarten IUI behandelingen voor de zomersluiting

 • Laatste opstart t/m 20 juli  = 1ste menstruatie dag 
  Dat wil zeggen: 22 juni start hormonen = cyclus dag 3

Planning IUI behandelingen

 • Laatste IUI voor de zomersluiting:7 juli
 • Eerste IUI na de zomersluiting:20 augustus

Opstarten IUI behandelingen na de wintersluiting

 • 1ste opstart vanaf 10 augustus
  Dat wil zeggen: 12 augustus start hormonen = cyclus dag 3

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 16.30 uur. Telefoonnummer 076 595 10 41

Zomerperiode IVF/ICSI

In de zomerperiode 2018 kunnen in overleg met uw arts IVF/ICSI behandelingen plaatsvinden.

Spreekuren en telefonische bereikbaarheid

In deze periode zijn de spreekuren en telefonische bereikbaarheid van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur.

Fertiliteit

Wanneer zwanger worden niet vanzelf gaat en u ongewenst kinderloos blijft kunt u terecht bij de polikliniek Fertiliteit (voortplantingsgeneeskunde). U heeft daarvoor een verwijzing nodig van uw huisarts of een andere specialist. Van belang is dat u alvast start met foliumzuur. 

Voortplantingsgeneeskunde richt zich op:

 • Oriënterend fertiliteitsonderzoek (lees meer in de folder 'Volledig spermaonderzoek')
 • Ovulatie-inductie
 • Intra-uteriene inseminatie (IUI)
 • In-vitrofertilisatie (ivf)
 • Intracytoplasmatische spermainjectie (ICSI)Samenwerking

Met andere ziekenhuizen

Amphia werkt op dit gebied samen met het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Alle gesprekken, de echo's, de hormoonstimulatie en de punctie vinden plaats op de locatie Langendijk van Amphia. Alleen de bevruchting en de terugplaatsing van het embryo (het embryotransfer) vinden plaats in Tilburg of Rotterdam.

Met Urologie

Als de zaaduitslag meerdere keren afwijkend is, kunt u worden doorverwezen naar een uroloog. Deze gaat op zoek naar een eventuele oorzaak en geeft zo mogelijk advies om de zaadkwaliteit te verbeteren. Daarnaast kan hij bij gesteriliseerde mannen met een hernieuwde kinderwens een hersteloperatie uitvoeren aan de zaadleiders (vasovasostomie).

Kwaliteit

Freya Pluim

Amphia heeft ook dit jaar de Freya Pluim ontvangen. Dit is een keurmerk voor fertiliteitszorg. De toekenning vindt plaats op basis van 15 Pluim-criteria die in overleg met de belanghebbende beroepsorganisaties zijn opgesteld. Het toekennen van de Freya Pluimen maakt onderdeel uit van de Monitor Fertiliteitszorg. Deze in januari 2012 geïntroduceerde tool – die beschikbaar is op www.freya.nl/monitor – stelt patiënten in staat om de kliniek te kiezen die het beste past bij hun persoonlijke wensen en eisen ten aanzien van fertiliteitszorg. Binnen de applicatie kan de patiënt zijn keuze baseren op zaken als afstand naar de kliniek, behandelaanbod, kwaliteitskeurmerk, aantal behandelingen dat wordt uitgevoerd, mogelijkheid tot psychosociale ondersteuning, etc.

Medische psychologie

Vruchtbaarheidsproblemen kunnen emotioneel veel van u vragen. Veel paren kunnen de stress van de behandeling goed samen opvangen. Er zijn ook paren die moeite hebben om er samen uit te komen. Dan kan het prettig zijn dat een psycholoog u ondersteunt in het omgaan met de emotionele druk van de ivf-behandeling.  

Vragen

 • Wat betekenen vruchtbaarheidsproblemen voor de relatie?
 • Hoe praat je over je vruchtbaarheidsproblemen in je familie?
 • Wat is de invloed van vruchtbaarheidsproblemen op de seksualiteit?
 • Als de behandeling niet slaagt, gaan we dan verder of stoppen we?
 • Hoe ziet ons leven eruit als er geen kind komt?
 • Wat betekent het als het gaat om een onvervulde wens voor een tweede kind?

Psychologische screening

De ivf-verpleegkundige vraagt alle paren die starten met ivf een vragenlijst in te vullen. Die is bedoeld om een beeld te krijgen van hoe het met u gaat (een psychologische screening). Op basis daarvan kan het team Medische psychologie u uitnodigen voor een intakegesprek.

Uiteraard kunt u ook zelf aangeven dat u ondersteuning van een psycholoog nodig vindt. U kunt zich alleen of met uw partner aanmelden. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw gynaecoloog. 

Resultaten

U kunt de resultaten van de Nederlandse ivf-centra zien op www.nvog.nl. De resultaten van Amphia vallen onder de ivf-centra in Tilburg en Rotterdam. De ivf-artsen houden daarom de resultaten van de polikliniek Fertiliteit in Amphia apart bij.  

Leeswijzer

Ivf-resultaten zijn op verschillende manieren weer te geven. In deze registratie is gekozen voor het percentage doorgaande zwangerschappen per gestarte cyclus. Hierbij is er na twaalf weken nog steeds sprake van een goede zwangerschap. In de tabel is te zien dat er ook mooie resultaten met de cryo-behandeling worden behaald. 


Amphia fertiliteitbehandelingen 2014

   Ivf ICSI % Cryo % Totaal
Gestarte cycli

183   138        321
Follikelpuncties

153 83,6  103  74,6      256
Embryotransfers

141 77  97  70,3  257    495 
Zwangerschappen

48  26,2  30  21,7  39  15,2  117 
Doorgaande Zwangerschappen 37  20,2  21  15,2  31  12,1  89 
eenlingen

36    21   31    88 
tweelingen   0    

Zwangerschapspercentage per embryotransfer:  

 • Ivf    : 38,5%
 • ICSI  : 36,5%
 • Cryo  : 19,5%

Toegangstijd en wachttijd in dagen

Afdeling
Afdeling
Behandeling
Behandeling
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Polikliniekbezoek  (Toegangstijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Poliklinische behandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Dagbehandeling  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Opname  (Wachttijd)
Fertiliteit Kinderwens (fertiliteit, IVF) 27
(*) De wachttijd tot behandeling bij de met (*) gemarkeerde indicaties komt overeen met de indicaties zoals gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.