Onderzoek

Renografie is een nucleair geneeskundig functieonderzoek van de nieren. Tijdens dit onderzoek krijgt de patiënt een kleine hoeveelheid licht radioactieve vloeistof in het bloed toegediend. Deze vloeistof wordt vanuit het bloed door de nieren opgenomen en via de urinewegen afgevoerd naar de blaas. Zo wordt het functioneren van de nieren bekeken en onderzocht of de afvoer van urine naar de blaas ongehinderd verloopt.

Bij patiënten met een hoge bloeddruk kan de oorzaak liggen in een vernauwde nierslagader. Met renografie wordt beoordeeld of daarvan sprake is. In dat geval krijgt u voor het onderzoek een tablet met het bloeddrukverlagende medicijn Capoten®.
We vertellen u vooraf welke medicijnen u tijdelijk niet mag innemen. Andere medicijnen kunt u gewoon gebruiken.

Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding? Of bent u overgevoelig voor geneesmiddelen of jodium? Meld dit dan bij het maken van de afspraak of aan de laborant voordat het onderzoek begint. 
Het onderzoek kan op twee manieren worden uitgevoerd. Standaard gebeurt dit zonder Capoten®.

U krijgt eerst een aantal glazen water te drinken. Na ongeveer een half uur plast u goed uit. Daarna wordt u in de meetkamer geroepen. U krijgt een injectie in uw arm met een kleine hoeveelheid licht radioactieve vloeistof. Tijdens deze injectie ligt u op uw rug op een onderzoekstafel. Onder deze tafel is een gammacamera geplaatst, die de straling registreert die uw lichaam uitzendt. Twintig minuten lang maken we foto's van uw nieren en urinewegen. Het is belangrijk dat u stil blijft liggen tijdens het maken van de foto's.  

Halverwege het onderzoek krijgt u een tweede injectie in uw arm met het medicijn Lasix®. Dit bevordert het plassen.  

Na het onderzoek plast u op het toilet in een beker, zodat we de hoeveelheid urine kunnen meten. Daarna maken we nog een extra foto. Eventueel volgt er na een halfuur nog een foto. Hierna kunt u de afdeling verlaten.

De hoeveelheid radioactieve straling die wij gebruiken, is zo laag dat deze niet gevaarlijk is en geen bijwerkingen heeft.

Incidenteel wordt het onderzoek uitgevoerd met Capoten®. U neemt eerst een tablet Capoten® in. Hierbij meten we ook uw bloeddruk. Na een halfuur krijgt u een aantal glazen water te drinken. Weer een halfuur later plast u goed uit. Daarna wordt u in de meetkamer geroepen. U krijgt een injectie in uw arm met een kleine hoeveelheid licht radioactieve vloeistof. Tijdens deze injectie ligt u op uw rug op een onderzoekstafel. Onder deze tafel is een gammacamera geplaatst, die de straling registreert die uw lichaam uitzendt. Twintig minuten lang maken we foto’s van uw nieren en urinewegen. Het is belangrijk dat u stil blijft liggen tijdens het maken van de foto's.  

Halverwege het onderzoek meten we nogmaals uw bloeddruk.  

Na het onderzoek plast u op het toilet in een beker, zodat we de hoeveelheid urine kunnen meten. Daarna maken we nog een extra foto. Eventueel volgt er na een halfuur nog een foto. Hierna kunt u de afdeling verlaten.

De hoeveelheid radioactieve straling die wij gebruiken, is zo laag dat deze niet gevaarlijk is en geen bijwerkingen heeft. 

De nucleair geneeskundige maakt een verslag van het onderzoek. De uitslag hoort u van uw specialist.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Amphia gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies in onze disclaimer.