Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

D. Daems
D. Daems

D. Daems

Specialisme

Psychiatrie

Functie

Verpleegkundig Specialist GGZ

Afdelingen

Biografie

Binnen de zorgkern ziekenhuispsychiatrie werk ik op meerdere plekken. Ik werk bij de consultatieve dienst, daar verleen ik zorg op andere verpleegafdelingen in het Amphia ziekenhuis. Het consult wordt aangevraagd door een ander specialisme. Wij bieden gecombineerde medische en verpleegkundige zorg, meestal gaat dit over diagnostiek en/of behandeling van psychiatrische stoornissen naast de lichamelijke klachten. Je kunt hierbij denken aan: acute verwardheid of delier / somberheid, stemmingsklachten of depressie / suïcidaliteit / psychotische klachten / slaapproblemen tijdens ziekenhuisopname / angst- en paniekklachten / verslavingsproblemen. Daarnaast verzorg ik met collega’s scholingen t.a.v. deskundigheidsbevordering (bijvoorbeeld over agressie of suïcidaliteit) bij andere zorgkernen. Ook werk ik als behandelaar op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU), de kliniek bestaat uit 22 bedden. We werken multidisciplinair, dat wil zeggen dat er verschillende hulpverleners en vakgebieden betrokken zijn. Op de kliniek werk ik samen met verpleegkundigen, therapeuten en psychiaters. Op de polikliniek ondersteun ik vrouwen die tijdens of na hun zwangerschap psychische klachten ervaren. Daarnaast voer ik metabole screeningen uit. Omdat sommige medicijnen bijwerkingen kunnen geven en op langere termijn risico’s met zich meebrengt, vinden we het belangrijk om het bloedbeeld, vitale metingen en de leefstijl te monitoren. Dat doe ik op de metabole poli.

Werkervaring

  • Werkzaam binnen Amphia sinds 2023
  • Sinds 2021 Verpleegkundig specialist GGZ
  • Van 2014-2019 als verpleegkundige gewerkt binnen de Geestelijke Gezondheidszorg in de acute psychiatrie.

Opleiding

  • 2021 Master Advanced Nursing Practice, Hogeschool Utrecht
  • 2017 Bachelor of nursing, Avans Hogeschool
  • 2014 MBO verpleegkunde, Vitalis College

Lidmaatschappen

  • Beroepsvereniging voor verpleegkundig specialisten V&VN

BIG nummer

19918115130

Label