Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

I. Bakker
I. Bakker

I. Bakker

Specialisme

Psychiatrie

Functie

Psychiater

Afdelingen

Biografie

Sinds juli 2010 werk ik als psychiater in het Amphia. Ik heb het grootste deel van mijn opleiding in het Erasmus MC gevolgd. Daar is ook mijn interesse in de ziekenhuispsychitarie ontstaan. In de ziekenhuispsychiatrie werken we op het snijvlak van lichamelijke en psychische problematiek. Zo zie ik o.a. mensen met aanhoudend lichamelijke klachten (ALK), vrouwen met psychische klachten tijdens of na de zwangerschap, mensen met een somatisch-symptoom stoornis, maar ook patienten met een ernstige depressie, waar vaak lichamelijke klachten bij voorkomen. Ik vind het belangrijk dat er oog blijft voor behandeling van lichamelijke klachten, ook als de psychische klachten op de voorgrond staan. Net zo belangrijk vind ik het dat de psychische klachten die bij veel lichamelijke aandoedingen voorkomen worden herkend en goed worden behandeld. Een deel van de patienten kunnen we in ons ziekenhuis behandelen middels gesprekken, medicatie, (deeltijd)behandeling in groepen. Wij bieden echter niet alle behandelingen, daarom verwijzien we een deel van de patienten door voor gespecialiseerde behandeling elders. Ik vind het belangrijk om beide trajecten goed te begeleiden.

Werkzaam bij Amphia sinds juli 2010.

Opleiding

2005-2009 Erasmus MC
2009-2010 Riagg Rijnmond

Lidmaatschappen

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Federatie Medisch Specialisten
European Association of Psychosomatische Medicine

Label