Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

R. van Gool
R. van Gool

R. van Gool

Specialisme

Psychiatrie

Functie

Verpleegkundig Specialist

Afdelingen

Biografie

Werkervaring

 • 2010  Verpleegkundig specialist AGZ en GGZ
 • 2006  Nurse practitioner
 • 1987  Werkzaam binnen Amphia binnen de zorgkern psychiatrie​

Opleiding

2011: Psychofarmacologie Psyfar
2007: Farmacologie Fontys Hogescholen Tilburg
2004-2006: Master Advanced Nursing Practice, Fontys Hogescholen Eindhoven
1997-2000: Psychosociale hulpverlening Europees Instituut Amsterdam
1990-1991: Psychopathologie Vijverdal Maastricht
1978-1981: Inservice A opleiding Ignatius ziekenhuis

Nevenactiviteiten (in ziekenhuis)

 • Trainingen in het omgaan met agressie binnen het ziekenhuis
 • Peer supporter voor collega’s
 • Lid van de calamiteitencommissie

Lidmaatschappen

 • De beroepsvereniging voor Verpleegkundig Specialisten (V&VN VS)
 • Consultatieve psychiatrie (V&VN)

BIG nummer

69000931030

Biografie

Ik ben werkzaam als verpleegkundig specialist psychiatrie binnen de psychiatrisch consultatieve dienst. Binnen deze dienst werken drie verpleegkundig specialisten GGZ samen met de dienstdoende psychiater. Als U in Amphia onder behandeling bent voor een lichamelijke ziekte en er treden daarnaast psychiatrische klachten op, dan kunnen wij door uw behandelaar in consult gevraagd worden voor nadere diagnostiek en/of behandeling van psychiatrische stoornissen. Wij bieden daarmee gecombineerde medische en verpleegkundige zorg.

Wij behandelen patiënten met psychische of psychiatrische klachten rondom een behandeling in het ziekenhuis, zoals:

 • Acute verwardheid of delier
 • Somberheid of stemmingsklachten / depressie 
 • Slaapproblemen tijdens ziekenhuisopname
 • Angst- en paniekklachten
 • Psychotische klachten
 • Verslavingsproblemen

Wij werken nauw samen met de artsen en verpleegkundigen van de medische afdelingen. Ook werken wij samen met de afdeling Psychiatrie, psychologie en medisch maatschappelijk werk.

Tevens dragen wij zorg voor de deskundigheidsbevordering van psychiatrische ziektebeelden/ vraagstukken voor alle disciplines werkzaam in het ziekenhuis;

Op de polikliniek psychiatrie zie ik patiënten met een oncologische aandoening en angst en/of depressieve klachten en patiënten met de ziekte van Parkinson en angst en/of depressieve klachten.

Label