Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Palliatieve zorg

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt aan patiënten (en hun naasten) die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Het doel van palliatieve zorg is patiënten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven door het voorkomen en verlichten van lijden. Dit doen we door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Alles wat we doen, bespreken we en doen we in overleg met de patiënt en/of hun naasten. 

 

 

Polikliniek Palliatieve zorg

Amphia heeft een polikliniek Palliatieve zorg. Uw behandelend arts of huisarts kan u naar deze polikliniek verwijzen om over vroegtijdige zorgplanning te praten. Vroegtijdige zorgplanning helpt u om over uw wensen, doelen en voorkeuren voor (toekomstige) zorg en behandelingen na te denken zoals bij:

 • Het nemen van belangrijke beslissingen (denk aan het starten, doorgaan of stoppen met een behandeling).
 • Het bespreken en vastleggen van behandelwensen en behandelgrenzen, zoals reanimeren verklaring, wel of geen intensive care of ziekenhuisopname.
 • Levenseinde vraagstukken, zoals euthanasie, palliatieve sedatie en stoppen met eten en drinken om het levenseinde te doen bespoedigen.
 • Vragen over behandeling/zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, het hospice, door de thuiszorg of andere zorginstellingen.
 • Vragen over behandelingsmogelijkheden van (toekomstige) klachten.

Waarom is vroegtijdige zorgplanning belangrijk?

 • U maakt een plan voor uw toekomstige zorg en behandeling.
 • Het geeft rust als u weet dat uw verzorgers en (huis)arts weten hoe u over dingen denkt, wat ú belangrijk vindt en wat u wil.
 • Vroegtijdige zorgplanning zorgt ervoor zorgen dat uw naasten minder schuldgevoel en stress ervaren als ze besluiten moeten nemen over uw zorg en behandeling wanneer u dat zelf niet meer kunt.
 • Vroegtijdige zorgplanning zorgt ervoor dat er geen conflicten ontstaan tussen uw naasten over uw zorg en behandeling. De vastgelegde wensen helpen hen bij het maken van belangrijke zorgbesluiten over u.
 • Uw wensen wat betreft zorg en behandeling zullen zoveel als mogelijk uitgevoerd worden.

Transmuraal Palliatief Advies Team

Het transmuraal Palliatief Advies Team (tPAT) is een team van professionals dat gespecialiseerd is in de zorg voor patiënten met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid.
Uw behandelend arts, huisarts of verpleegkundige kan tPAT consulteren over vragen in de palliatieve fase.

Het tPAT kan hulp bieden bij:

 • De behandeling van lichamelijke klachten, zoals pijn, kortademigheid, misselijkheid etc.
 • Psychosociale- en zingevingsvragen.
 • Het nemen van belangrijke beslissingen, zoals het starten, doorgaan of stoppen van een behandeling.
 • Start en voorzetting van palliatieve sedatie (dit is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de stervensfase i.v.m. behandeling van onbehandelbare symptomen).
 • De besluitvorming over het bewust stoppen met eten en drinken om het levenseinde te doen bespoedigen
 • Een euthanasiewens.


Wanneer u in het ziekenhuis opgenomen ligt en het tPAT wordt voor een consult gevraagd dan wordt u, eventueel in bijzijn uw naasten, bezocht door een professional van het team.
Na een gesprek waarin we uw klachten, wensen en behoeften bespreken, zal het tPAT de bevindingen multidisciplinair bespreken. Het advies wordt daarna teruggekoppeld aan uw behandelend arts.
Wanneer u niet in het ziekenhuis bent opgenomen, krijgt uw behandelend arts telefonisch advies van een professional van het tPAT.

Transmuraal Palliatief Advies Team

Zorgverleners

Het pallatieve team bestaat naast Amphia zorgverleners ook uit zorgverleners van buiten Amphia.

 

Heeft u nog vragen? Bel gerust naar de afdeling. We helpen u graag verder!

Afdelingsnummer:
076 595 3010

Meer informatie

Label