Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Dialyse informatieboekje dialyse afdeling
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Dialyse informatieboekje dialyse afdeling

Dialyse: Informatieboekje

Dialyseafdeling

Informatie voor dialysepatiënten
Deze folder is bedoeld om u te informeren over de afdeling dialyse bij Amphia. Na het lezen van deze informatie zullen er misschien nog vragen onbeantwoord blijven. Deze kunt u stellen aan de desbetreffende dialyseverpleegkundigen of Eerst Verantwoordelijk (dialyse)Verpleegkundige (EVV-er).

Bereikbaarheid
De dialyseafdeling is van maandag t/m vrijdag rechtstreeks te bereiken 24 uur per dag. Behalve op woensdag en zaterdag, dan is de afdeling te bereiken van 07.00 tot 21.00 uur. Op zondag is de dialyse afdeling dicht. Buiten deze tijden en/ of bij geen gehoor is er bij problemen altijd een dialyseverpleegkundige bereikbaar via de receptie van het ziekenhuis. Dit is een dialyseverpleegkundige die bereikbaarheidsdienst heeft.

Belangrijke telefoonnummers:
Amphia Ziekenhuis: 076-5953000
Dialyseafdeling (Amphia Breda en Amphia Oosterhout): 076-5953618

1. Gedragsregels/afdelingsregels Amphia en de dialyseafdeling
Afdelingsregels
Er staat een lijst met de afdelingsregels in het patiëntenzitje van Amphia Breda en Amphia Oosterhout.

Persoonlijke bezittingen
Er is geen afgesloten garderoberuimte op de afdeling. Laat daarom kostbaarheden zoals sieraden, dure jassen en grote geldbedragen thuis. Kijk ook goed waar u uw spullen legt. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het kwijtraken van spullen of diefstal.

Roken
Amphia is een openbare instelling. Daarom is roken in het ziekenhuis niet toegestaan.

Privacy (AVG)
Amphia gaat veilig om met patiëntinformatie. U leest hier het privacystatement. Ook de dialyseafdeling houdt zich aan de wetgeving rondom privacy. Het visite lopen is daarbij ons speciale aandachtsgebied. Twee keer per jaar wordt er gepland om de nefroloog te spreken op de poli. Eén keer per week wordt er visite gelopen tijdens de dialysebehandeling. We zijn ons ervan bewust dat er 6 patiënten op een unit liggen die mee kunnen luisteren tijdens de visite. Heeft u er bezwaar tegen dat er gesproken wordt over de behandeling tijdens de wekelijkse visitedagen? Dan horen we dat graag en proberen we samen met u naar een oplossing te zoeken. Als u lange tijd op de afdeling ligt, kan er door medepatiënten gevraagd worden waarom u afwezig bent (bijvoorbeeld door ziekte of een transplantatie). Als u absoluut niet wilt dat medepatiënten informatie krijgen over de reden van uw afwezigheid, horen wij dat graag. Geef het door aan uw EVV-er, hij/zij maakt er dan een specifieke opdracht van in het verpleegkundig dossier.

Patiëntrechten en plichten
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’.

Brandveiligheid
Als dialyseafdeling doen wij er alles aan om de dialysebehandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. De dialyseverpleegkundigen worden hiervoor geschoold. Tevens worden er maandelijks veiligheidsrondes gelopen waarbij wordt gecheckt of de afdeling voldoet aan alle voorzorgsmaatregelen bij een calamiteit. Ook is er iedere dag iemand van de technische dienst aanwezig en wordt apparatuur regelmatig gecontroleerd.

2. Locaties
Amphia Breda
Het dialysecentrum bij Amphia Breda heeft 4 units met ieder 6 dialyseplaatsen. Er is een speciale CAPD-kamer aanwezig, voor de begeleiding en opleiding van patiënten die voor peritoneaal dialyse hebben gekozen.

Amphia Oosterhout
Het dialysecentrum  bij Amphia Oosterhout heeft 2 units met in totaal 10 dialyseplaatsen.

Op beide locaties beschikt iedere dialyseplaats over een eigen tv met dvd-speler (gratis), laptopaansluiting, radio en een speciaal leeslampje. Tevens zijn er een beperkt aantal laptops en e-readers op de afdeling te leen. Door omstandigheden van mede-dialysepatienten en ook door personeelstekort op de dialyseafdeling kan er niet altijd rekening gehouden worden met uw voorkeur voor gewenste locatie, dag/dagdeel, vaste plaats of unit en tijd.

3. Taxivervoer van en naar de dialyseafdeling
Voor het vervoer van en naar het dialysecentrum wordt er gebruik gemaakt van een taxi. Uw ziektekostenverzekering vergoedt dit meestal. Op jaarbasis geldt hiervoor een eigen bijdrage. Rijdt u zelf, dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. U wordt op een vaste tijd thuis opgehaald om naar de dialyseafdeling te komen. Dit is geregeld met de taxicentrale. De terugrit naar huis regelt u zelf telefonisch als dit mogelijk is of de verpleegkundige die op dat moment bij u op de unit staat regelt het voor u. Bij klachten over de taxicentrale kunt u dit bespreken met maatschappelijk werk. Maatschappelijk werk zorgt dan dat uw klacht op de juiste manier behandeld wordt.

4. Wat is dialyse
Als de nieren niet meer werken, blijven de afvalstoffen en het vocht in het lichaam zitten. Met dialyse is het mogelijk om afvalstoffen en vocht uit het lichaam te verwijderen.

Behandelingen

 • Thuisdialyse
  In samenwerking met Dianet en Vitaal is er ook de mogelijkheid om thuis te dialyseren. Heeft u hier interesse in, dan kunt u dit aangeven bij de nefroloog en/of verpleegkundige. Zij gaan dan kijken of u voldoet aan de juiste criteria om dit traject op te starten. Het betekent dan dat er aanpassingen aan uw huis moeten plaats vinden en dat u en eventueel uw partner opgeleid gaan worden om de dialysebehandeling zelf te gaan doen. De "huiskamer" dialyse van de thuisdialyse patienten op de afdeling (iedere 12 weken) proberen we waar mogelijk op een aparte kamer te doen, maar soms ontkomen we er niet aan en moeten we de "huiskamer" dialyse op de dialysezaal uitvoeren.
   
 • Hemodialyse
  Bij hemodialyse wordt het bloed buiten het lichaam door een kunstnier gezuiverd. Dit gebeurt door middel van een machine. De eerste dialysebehandeling dialyseert u alleen op een kamer (acute kamer). Op deze wijze kunt u rustig wennen aan de behandeling en omgeving. Er kan dan al gestart worden met voorlichting met betrekking tot uw behandeling. De nefroloog bespreekt samen met u het behandelingsschema. Ook wordt u daarna ingepland voor dialyses op een unit van de dialyseafdeling. Tijdens de hemodialyse gebeurt er veel met uw lichaam. Dialyse kost veel energie, ook al zit u in een gemakkelijke stoel. Door bloeddrukverandering kunt u misselijk worden en/of hoofdpijn krijgen. Doordat er tijdens de dialyse vocht onttrokken wordt aan uw lichaam, kunt u mogelijk kramp krijgen. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Als u tijdens de behandeling klachten krijgt, dan moet u dit vertellen aan de verpleegkundige. Tijdens de dialyse kunt u iets meenemen ter ontspanning, zoals een (puzzel)boek of IPad. Op de afdeling kunt u tv kijken, naar de radio luisteren of gebruik maken van het internet.
   
 • Nacht-hemodialyse
  De dialyseafdeling biedt de mogelijkheid voor nachtelijke dialyse. Dit houdt in dat men vier nachten per week in het ziekenhuis slaapt en dialyseert. De nierfalenverpleegkundige of de verpleegkundige die er tijdens de dialysebehandeling voor u is, kan hierover uitgebreide informatie en een folder geven.

CAPD/APD
Bij deze vorm van dialyse fungeert het buikvlies als een filter. De dialyse vindt in het lichaam plaats. De nefroloog bepaalt samen met u of dit een geschikte behandeling is. De CAPD-verpleegkundige geeft u hierover alle informatie, zodat u hier een goede keuze in kan maken.

Medicatiegebruik
Als nierpatiënt gebruikt u misschien al veel medicatie. Tijdens de dialysebehandeling start er ook weer medicatie op. Ook kunnen er medicijnen gestopt worden. Dit kan soms gegeven worden tijdens de behandeling, zoals ferinject (ijzer) en vitamine D (etalpha). De multivitaminen wordt ook opgestart, deze krijgt u van de afdeling.

De nefroloog houdt tijdens het visite lopen de medicatie in de gaten. Dit gebeurt naar aanleiding van labuitslagen. Om een optimale behandeling te hebben, is het van belang dat u de medicatie goed inneemt.

Dieet
Voordat u ging dialyseren, had u waarschijnlijk al een dieet. Als u start met dialyse wordt er door de diëtiste weer gekeken naar het dieet, maar ook naar het vochtgebruik. Het kan zijn dat u hier beperkingen als advies krijgt, dit is afhankelijk van de urineproductie en de werking van de nieren.

5. Wie zijn er werkzaam op de dialyseafdeling
De dialyseafdeling werkt samen met andere disciplines om zo goed mogelijke zorg te leveren. De nefrologen zijn de hoofdbehandelaars. Deze worden ondersteund door een verpleegkundig specialist. Op het moment dat u een vaste tijd en plaats krijgt toegewezen, krijgt u mogelijk ook een andere nefroloog, dit is afhankelijk van de dag en het dagdeel dat u dialyseert. De dialyseverpleegkundige start bij u de behandeling en u krijgt een Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige (EVV-er) toegewezen.

Maatschappelijk werk en de diëtiste komen met regelmaat langs, ook als er een zorgvraag is. Andere disciplines worden waar nodig ingeschakeld door de nefroloog, denk aan de vaatchirurg, wondconsulente etc. Op de afdeling is ook een technische dienst aanwezig die de machines in goede conditie houden, zij kunnen ook op de units lopen bij problemen. De voedingsassistent zorgt tijdens de behandeling voor een versnapering.

Het dialyseteam bestaat uit twee ‘Meewerkend Team Leidinggevenden’. Als u op de dialyseafdeling binnenkomt zijn er één of twee secretaresses werkzaam waar u eventueel wat aan kan vragen. Verder zijn er dialyseassistentes en vrijwilligers werkzaam

6. Aansluittijden
Bij aanvang van dialyse krijgt u een schema met de dialysetijden voor uw dialysebehandeling. Dit zijn richttijden. Rond die tijd wordt u aangesloten. Het kan soms zijn dat het later wordt, dit heeft vaak te maken met drukte op de afdeling. Wij vragen hiervoor uw begrip. We zijn namelijk van mening dat elke dialysepatiënt aandacht en rust moet krijgen, vooral met betrekking tot het aanprikken van de shunt.

7. Wegen voor en na dialyse
Voor en na de dialysebehandeling wordt u gewogen. Dit is voor de behandeling van groot belang, vooral als een patiënt niet (voldoende) plast. De dialyseverpleegkundige gaat uit van een streefgewicht. Aan het begin van de dialyse wordt u uitgerekend naar dat streefgewicht, op het einde is er controle door opnieuw te wegen. Hierop kan de nefroloog ook zijn beleid bepalen.

8. Visitedagen van de nefrologen
Er zijn 6 nefrologen aan onze afdeling verbonden. Afhankelijk van de dagen dat u gaat dialyseren wordt er een nefroloog toegewezen. Zij lopen op vaste dagen visite. Op deze dagen komen ze wekelijks bij u langs tijdens de Hemodialysebehandeling en bespreken ze met u het beleid met betrekking tot de dialyse. Ook kunt u op die dag aangeven of u recepten nodig heeft. Nachtpatiënten hebben 1x in de 4 weken overleg met hun nefroloog, dit is vroeg in de ochtend, na de nachtdienst. PD-patiënten hebben 1x in de 6 weken overleg met betrekking tot hun beleid. Bij problemen kan dit natuurlijk altijd eerder aangegeven worden door de verpleegkundigen en wordt er eventueel eerder contact opgenomen met de nefroloog. Thuis-hemodialysepatiënten komen regelmatig een huiskamerdialyse doen op de dialyseafdeling en regelmatig komen ze op poli controle bij de nefroloog. Dit wordt om en om ingepland.

9. Toegang tot de bloedbaan
Met hemodialyse worden afvalstoffen en overtollig vocht verwijderd uit het bloed met behulp van een filter (= kunstnier). Om voldoende bloed naar en van de kunstnier te leiden is een toegang tot de bloedbaan noodzakelijk. Deze toegang tot de bloedbaan moet aan verschillende eisen voldoen. Hij moet makkelijk toegankelijk en regelmatig te gebruiken zijn. Dit kan doormiddel van een katheter in een groot bloedvat (voor tijdelijk of voor een langdurig gebruik) of door het gebruik van een shunt. De shunt is een verbinding tussen een slagader en een ader die door middel van een operatie wordt gemaakt. Een infoboekje voor verdere uitleg hierover krijgt u op de dialyseafdeling.

10. Niertransplantatie
Per patiënt wordt er door de nefroloog bekeken of hij of zij in aanmerking komt voor transplantatie. Er zijn verschillende criteria waar aan moet voldoen. Ook zijn er verschillende manieren om getransplanteerd te worden, namelijk via familiedonatie, donor of cross-over. De nefroloog bespreekt met u de mogelijkheden, zodat u op de hoogte bent van het genomen beleid. De transplantatieverpleegkundige plant een gesprek met u in en vertelt hier meer over.

11. Patiëntenverificatie en VTGM
Voordat er gestart wordt met de dialysebehandeling, wordt er elke behandeling gevraagd naar uw naam en geboortedatum. Dit heet patiëntenverificatie. We doen dit om zeker te weten de juiste patiënt op de juiste plaats te hebben. VTGM is de benaming met betrekking tot medicatie geven. Ook hier zijn strenge eisen aan verbonden. De verpleegkundige moet zo min mogelijk gestoord worden en draagt daarom een hesje met “niet storen” tijdens het toedienen en/ of klaarmaken van medicijnen. Ook wordt er voor toediening van bloed weer de naam en geboortedatum gevraagd. Wij vragen uw medewerking hiervoor.

12. Bezoek tijdens de dialysebehandeling
Tijdens de dialysebehandeling is bezoek toegestaan, mits daarvoor toestemming is gevraagd bij de verpleegkundige waar de dialysepatiënt ligt. Het kan zijn dat door drukte en/ of het onwel worden van een medepatiënt er gevraagd wordt even geduld te hebben voordat u de afdeling op mag, of dat het niet uitkomt door calamiteiten op de unit. Er zijn maximaal 2 bezoekers per dialysestoel toegestaan. We vragen bezoek om niet te lang te blijven. Ook kan het zijn dat er aan het bezoek gevraagd wordt om even in het zitje plaats te nemen als het niet zo goed gaat met een patiënt of als een arts visite gaat lopen. Het kan soms voorkomen dat bezoek een hele dialysebehandeling bij een medepatiënt zit, hiervan is de dialyseverpleegkundige dan op de hoogte. Er is in dit geval toestemming voor gegeven. Dit wordt per patiënt bekeken. Wij vragen uw begrip hiervoor. Dialyse: Informatieboek
 

13. Bereikbaarheid en feestdagen
De dialyseafdeling is open op:

Amphia Breda
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : 7.00 u – 7.00u
Woensdag en zaterdag : 7.00 u – 21.00 u
Zondag : gesloten

Amphia Oosterhout
Maandag, woensdag, vrijdag : 7.00 u – 19.15 u
Dinsdag, donderdag, zaterdag : 7.00 u – 15.30 u
Zondag : gesloten

Ook heeft de afdeling een bereikbaarheidsdienst, deze is via de ziekenhuisreceptie te bereiken bij problemen. Dus niet voor vragen die kunnen wachten tot de volgende dialyse.

14. Gebruik van faciliteiten tijdens de dialysebehandeling
Tijdens uw dialysebehandeling kunt u televisie kijken. Het is ook mogelijk om een dvd mee te nemen die via de televisie afgespeeld kan worden. Er is ook een Daisy-speler op de afdeling om luisterboeken te beluisteren. Tijdens de dialysebehandeling kunt u ook actief bezig zijn door te fietsen tijdens de behandeling. Dit kunt u bij de dialyseverpleegkundige aanvragen. Daarnaast is het mogelijk om een eigen iPad, iPod of laptop of iets te lezen van thuis mee te nemen. Dit neemt u dan na de dialysebehandeling weer mee naar huis.

15. Overlegvormen over uw zorgbehandeling
Anamnese
1 keer per jaar wordt met u de zogenaamde anamnese doorgenomen. Dit is een vraaggesprek met u (eventueel met partner) en een dialyseverpleegkundige waarbij gegevens van u verzameld en vastgelegd worden zodat we u de juiste zorg kunnen bieden.

MDO
We streven er naar om 1 keer per jaar een MDO (multidisciplinair overleg) in te plannen. Dit houdt in dat er met de nefroloog, dialyseverpleegkundige, maatschappelijk werkster en diëtiste besproken wordt hoe het met u gaat, zowel thuis als tijdens de dialysebehandeling. Hierbij bent u niet aanwezig. Een verslag van dit overleg en eventuele afspraken die gemaakt zijn, worden wel aan u teruggekoppeld.

Halfjaarlijkse controle 1 keer per half jaar wordt u uitgenodigd voor een halfjaarlijkse controle bij u nefroloog. Enkele weken voor deze controle wordt er een hartfilmpje (ECG) voor de dialyse en een longfoto (X-thorax) na de dialyse gemaakt. Deze uitslag wordt dan besproken tijdens de halfjaarlijkse controle. De nefroloog neemt dan ook de tijd om eventueel lichamelijk onderzoek te doen en met u in gesprek te gaan over de dialysebehandeling en uw gezondheid. De halfjaarlijkse controle wordt gepland vooraf aan een dialysebehandeling zodat u niet extra naar het ziekenhuis hoeft te komen. Het is in sommige situaties wenselijk dat er een familielid bij aanwezig is. Dit zal dan worden aangegeven.

Halfjaarlijkse evaluatie
Ieder half jaar wordt door de EVV–er (eerst verantwoordelijke verpleegkundige) de halfjaarlijkse evaluatie gedaan. In deze evaluatie worden vragen besproken die betrekking hebben op de afdeling en u. In de halfjaarlijkse evaluatie worden vragen gesteld over de tevredenheid van de afdeling, de taxidienst, behandelend arts, verpleegkundige en andere mensen die werkzaam zijn op de dialyseafdeling. Er wordt ook gevraagd of u op de hoogte bent van hoe de (brand)veiligheid hier op de afdeling is geregeld en hoe u de pijn en angst ervaart bij het aanprikken van de shunt. Aan het einde van ieder jaar kunt u de afdeling een cijfer geven. Deze halfjaarlijkse evaluatie geeft ons duidelijkheid over de kwaliteit van zorg op de afdeling. Het zo eerlijk mogelijk beantwoorden van de vragen geeft ons de mogelijkheid om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Er wordt ook om de zoveel jaar een algemeen kwaliteitsonderzoek gehouden vanuit het ziekenhuis. Dit vult u anoniem thuis in.

Medicijncontrole
1x in de 3 maanden wordt door de EVV–er de medicijncontrole gedaan. Er wordt gevraagd of u een recente medicatielijst van de apotheek mee wilt brengen. Als u de medicijnen zelf beheerd, wordt er ook weleens gevraagd om zelf de medicijnen samen met de medicatielijst te controleren. Wij kunnen ook via de fax een medicatielijst vanuit de apotheek opvragen. Wij zorgen er samen met de nefroloog voor dat de medicatielijst op de dialyseafdeling klopt met wat u thuis aan medicijnen gebruikt. Ook is het belangrijk dat u thuis goed de voorgeschreven medicijnen inneemt om u behandeling zo optimaal mogelijk te maken.

Uitslagen van onderzoeken en bloedprikken
In het begin van iedere maand (meestal in de eerste week van een nieuwe maand) wordt er bloed afgenomen. Deze uitslag wordt door de nefroloog en/of EVV-er met u besproken. Als u een onderzoek hebt gehad via de nefroloog, wordt deze uitslag tijdens de visite van de nefroloog met u besproken. Als de nefroloog het nodig vindt om een extra poli afspraak te maken om de uitslag te bespreken, dan wordt dit aan u door gegeven.

Kt/V
De adequaatheid van de dialyse wordt uitgedrukt in Kt/V. Dit wil zeggen dat we hiermee berekenen hoe effectief de dialyses voor u zijn. Dit wordt 1 keer in de 3 maanden berekend in een programma waarin allerlei gegevens staan. Aan u wordt gevraagd, indien u nog plast, om 24 uur urine te sparen. Op de dialyse wordt er dan 1 keer voor en na de dialyse bloed afgenomen uit de shunt of dialysekatheter. De volgende dialyse wordt er nog een keer vooraf aan de dialyse bloed afgenomen. De uitslag wordt bekeken door de nefroloog.

Verpleegplannen
In een verpleegplan wordt duidelijk omschreven welke verpleegproblemen er spelen tijdens de dialysebehandeling voor u als patiënt. Het verpleegplan wordt 1 keer in de 3 maanden bijgesteld en geëvalueerd door de EVV- er. Dit gebeurt in overleg met u.

Flowmeting
1 keer in de 6 weken wordt de flow in de shunt gemeten. Dit gebeurt met een apparaat. Dit is een flowmeter. Er wordt dan een zoutoplossing via de machine ingespoten. De flowmeter meet de snelheid waarmee de zoutoplossing door de shunt gaat. Hieruit komt dan een uitslag. Bij een uitslag die verminderd of slecht is wordt overlegd met de nefroloog. Vanuit hier wordt eventueel verder onderzoek gedaan zoals bijvoorbeeld het maken van foto’s van de shunt.

16. Klachten
Wat te doen bij klachten. Als u ergens niet tevreden over bent, dan horen wij dat graag. Alleen dan kunnen wij, samen met u, onze dienstverlening verbeteren. U kunt uw klacht het beste bespreken met degene over wie uw onvrede gaat. Dit kan elke zorgverlener of medewerker van ons ziekenhuis zijn. Met deze persoon kunt u bespreken wat volgens u is misgegaan en wat u samen kunt doen om het op te lossen.

De klachtenfunctionaris Mocht het rechtstreeks bespreken van uw onvrede niet leiden tot de gewenste oplossing, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen u en de betrokken zorgverlener/afdeling en stelt zich onafhankelijk op. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en de klachtenfunctionaris onderneemt in overleg met u actie. Een klacht indienen kan telefonisch (076 595 30 59), per brief of online via het klachtenformulier. Een brief kunt u richten aan: Amphia t.a.v. klachtenfunctionaris Antwoordnummer 489 4800 WE Breda

17. Dialyse en vakantie
Als dialysepatiënt bestaat de mogelijkheid om op vakantie te gaan in Nederland of in het buitenland. U dient zelf te kijken waar u dan kunt dialyseren. Maatschappelijk werk kan hier eventueel hulp bij bieden. Het is wel belangrijk om te weten dat niet ieder dialysecentrum in het buitenland op dezelfde manier met dialyse en hygiëne omgaan zoals hier in Nederland, dus kijk goed naar waar u gaat dialyseren. Eventueel kan uw nefroloog of maatschappelijk werk u hierin adviseren bij begeleiden. Er moet toestemming van de nefroloog gegeven worden om op vakantie te gaan. Geef tijdig aan dat u op vakantie wil gaan zodat maatschappelijk werk en de EVV-er de papieren kunnen regelen zodat u goed voorbereid op vakantie gaat. Als u 2 maanden of langer op vakantie gaat dan heeft u bij terugkomst van vakantie in ons dialyse centra geen vaste dialyse locatie, tijd, en plaats meer. Dit wordt dan opnieuw bekeken.

18. Patiëntenvereniging Digna
Als dialyseafdeling hebben wij een patiëntenvereniging genaamd Digna. Deze vereniging zorgt ervoor dat u in contact komt met lotgenoten, bijvoorbeeld via een dagje uit. Heeft u interesse om lid te worden dan horen wij dit graag. U krijgt dan een folder van ons mee.

19. VMS-richtlijnen
VMS-richtlijnen zijn onderwerpen die het ziekenhuis belangrijk vindt. Hier wordt extra aandacht aan besteed. Dit om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Deze onderwerpen worden ook regelmatig besproken binnen het ziekenhuis en er wordt bekeken hoe hier het beste mee omgegaan kan worden. Ook zijn er extra richtlijnen en scholing binnen het ziekenhuis over deze onderwerpen. Een aantal van deze onderwerpen zijn: wondinfecties, medicijnen, kwetsbare ouderen, pijn en vallen.

20.Tot slot
We hopen dat deze folder u helpt bij de vele informatie die u ter oren komt als u aan de dialyse gaat. We begrijpen dat er veel op u afkomt. Bij vragen willen we nogmaals benadrukken dat u te allen tijde naar ons toe kan komen. Problemen zijn er om opgelost te worden. Wij hopen dat we uw verblijf tijdens de dialysebehandeling zo aangenaam mogelijk kunnen maken.

Meer lezen over interne geneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Interne Geneeskunde

Label