Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

TIA Opname voor TIA screening
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

TIA Opname voor TIA screening

Inleiding
Binnenkort wordt u voor een dag-opname op Route 25A afdeling neurologie van het Amphia Ziekenhuis voor een TIA-screening opgenomen.

TIA staat voor Transient Ischemisch Attack. Bij een TIA is er sprake van een tijdelijke onderbreking in de bloedtoevoer naar de hersenen. Dit gaat gepaard met neurologische uitvalsverschijnselen.

Beschrijving van de TIA-screening
Via uw neuroloog of huisarts bent u aangemeld voor de TIA-screening. Doel van de TIA screening is onderzoek verrichten naar de oorzaak van de TIA. De afdeling Opname of de polikliniek assistente licht u in over de datum en het tijdstip waarop u verwacht wordt. Dit is meestal om 7.30-7.45 of 8.00 uur.

Tijdens de dagopname zullen er een aantal onderzoeken plaatsvinden:

 • CT scan van de hersenen, Computer Tomografie is een beeldvormend onderzoek van de hersenen.
 • ECG: er worden enkele hartfilmpjes gemaakt met een ECG apparaat.
 • Duplex; dit echo onderzoek van de bloedvaten van de hals wordt op de afdeling gemaakt. De laborante van de KNF komt u hiervoor ophalen.
 • Bloedonderzoek; er wordt bloed afgenomen en daarom moet u nuchter zijn ( niets eten en drinken vanaf 24.00 uur) Na de bloedafname kunt u op de afdeling ontbijten.
 • Metingen; de bloeddruk, polsslag, temperatuur en zuurstofgehalte worden gemeten, bij binnenkomst en nog 3x tijdens uw verblijf.
 • De verpleegkundig specialist neurologie zal tijdens de opname lichamelijk onderzoek verrichten en uw klachten verder uitvragen.
 • Op aanvraag van de neuroloog/verpleegkundig specialitst kunnen er nog andere onderzoeken plaatsvinden.

Voorbereiding

 • De dag van TIA screening/ opname moet u nuchter zijn in verband met het bloedonderzoek. Dat wil zeggen dat u na 24.00 uur niets meer mag eten of drinken. Als enige uitzondering telt dat u uw medicijnen van deze ochtend wel moet innemen met een glas water.
 • Let op! U mag geen autorijden totdat u de uitslag van de neuroloog heeft ontvangen.
 • Let op! Indien u het medicijn Metformine® of Glucophage® gebruikt, dan dient u op de dag van de TIA screening de inname van dit medicijn tijdelijk te stoppen tot het moment dat u bij de neuroloog diezelfde dag (of de volgende dag) wordt teruggezien. De reden hiervan is dat er soms aanvullend een CT scan met contrastvloeistof gemaakt moet worden en dit niet mogelijk is bij gelijktijdig gebruik van deze twee geneesmiddelen. Als u de CT scan met contrastvloeistof daadwerkelijk heeft gehad, mag u 48 uur na het onderzoek uw Metformine® of Glucophage® weer zoals gebruikelijk volgens voorschrift innemen.
 • Neem uw actuele medicijnen in de verpakking mee naar het ziekenhuis en een lijst met uw huidige medicatie.
 • U hoeft geen extra kleding of handdoeken mee te nemen. Wij adviseren u gemakkelijke kleding te dragen op de dag van de TIA-screening. Dit in verband met het aan- en uitkleden voor de betreffende onderzoeken.
 • Wij adviseren u een leesboek of tijdschrift mee te nemen in verband met het wachten op de verschillende onderzoeken.
 • Er wordt u gevraagd een telefoonnummer van een contactpersoon door te geven.

Opname
Op de dag van de opname meldt u zich bij de receptie van het Amphia ziekenhuis, locatie Molengracht. Hier wordt u in het systeem aangemeld zodat voor de verpleegkundige op de afdeling zichtbaar wordt dat u er bent.

Indien nodig kan een gastvrouw van het ziekenhuis u begeleiden naar de betreffende afdeling. Bij aankomst op de afdeling wacht u in de lounge, hier wordt u door een verpleegkunige opgehaald. Er volgt een kort opname gesprek.

U krijgt voor de duur van de opname een bed toegewezen. Er zijn op deze afdeling alleen 1 persoonskamers. Op de afdeling krijgt u een maaltijd en iets te drinken aangeboden. De verpleegkundige neemt de volgorde van onderzoeken met u door. Op de afdeling kunt u de folders van de onderzoeken doorlezen. Voor de onderzoeken is geen voorbereiding nodig. Voor vragen kunt u terecht bij de verpleegkundige op de afdeling.

Bezoek
Voor patiënten die voor de dagbehandeling komen, gelden in principe geen bezoektijden in verband met de korte opnameduur. Het is niet de bedoeling dat er gedurende de dagopname iemand bij u aanwezig blijft, mocht hier toch een reden voor bestaan, graag bespreken met de verpleegkundige op de afdeling.

Ontslag
Tussen 13.00 en 13.30 uur is de screening afgerond. Rond 13.00 uur krijgt u van de neuroloog en/of verpleegkundig specialist de uitslagen , diagnose en evt. behandelplan. Daarna gaat u met ontslag naar huis, tenzij aanvullend onderzoek nodig is, dan kan het later worden.

Vragen?
Wij helpen u graag. Vragen kunt u stellen aan de verpleegkundige op de afdeling. Voor specifieke vragen omtrent het ziektebeeld TIA kunt u deze stellen bij het eerstvolgende bezoek aan uw neuroloog.

Afdeling Neurologie
Route 25A, locatie Molgengracht
T (076) 595 47 07

Polikliniek Neurologie
T (076) 595 30 26

Overzicht van de onderzoeken
De verpleegkundige van de afdeling zal de tijdstippen met u doornemen. Ieder uur wordt uw bloeddruk gemeten en wordt u aan een monitor aangesloten om een hartritmestrook uit te draaien.

  Tijdstip
CT-scan van de hersenen
 
 
ECG
 
 
Duplex
 
 
Bloedonderzoek  

 

Meer lezen over neurologie bij Amphia?

Ga naar afdeling Neurologie

Label