Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Pijnbehandeling bij kanker
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Pijnbehandeling bij kanker

Mensen met kanker hebben vaak last van pijn. Vooral bij long- en borstkanker en bij tumoren in het hoofd- en halsgebied is pijn een belangrijk probleem. Deze wordt veroorzaakt door de ziekte zelf (in circa 70% van de gevallen) of door de behandeling. De pijn kan op diverse manieren behandeld worden. Daarbij kijken de behandelaars naar uw persoonlijke situatie.

Vaak wordt de pijn veroorzaakt door een combinatie van de volgende oorzaken: 

  • de ingroei van de weefsels (nociceptieve pijn); 
  • de beschadiging van zenuwen (neuropathische pijn).

Uw pijn kan verergeren door gevoelens van angst, vermoeidheid, depressie en boosheid. Deze zijn bij kanker vaak aanwezig.

Behandeling van pijn

Voordat uw pijn behandeld kan worden, is een goede diagnose nodig. Dit betekent dat er regelmatig onderzoeken plaatsvinden om de oorzaak van de pijn te achterhalen. Medicijnen kunnen onbedoelde bijeffecten hebben als misselijkheid en verstopping (obstipatie). Dit is niet direct een reden om met een bepaald medicijn te stoppen. Vaak vinden bijeffecten alleen in het begin van de behandeling plaats. Met het toevoegen van andere medicijnen gaat dit over. Naast pijnstillende medicatie bestaat de behandeling van kanker daarom vaak uit medicatie om bijeffecten tegen te gaan.

Combinatie van behandelingen
Door verschillende behandelmethoden te combineren, ontstaat een goede verhouding tussen effect en bijeffect. De kwaliteit van uw leven is de leidraad in de pijnbehandeling, die dus toegespitst wordt op uw omstandigheden. Natuurlijk ontvangt u een goede uitleg over de stappen die genomen worden, want ook dit heeft invloed op het pijngevoel. behandeling van kanker daarom vaak uit medicatie om bijeffecten tegen te gaan.

Pijnbehandeling met medicijnen
U neemt uw medicijnen in volgens een vast schema. Als er toch af en toe pijn optreedt (doorbraakpijn), is een extra snel werkende pijnstiller nodig. Zo kan de pijn effectief worden tegengegaan.

Pijn door ingroei van weefsels wordt behandeld volgens een stappenplan. Elke stap bestaat uit een groep medicijnen, in deze volgorde: 

  • stap 1: behandeling met pijnstillers die niet op het centrale zenuwstelsel werken (niet-opioïden)
  • stap 2: behandeling met pijnstillers die licht op het centrale zenuwstelsel werken (zwakke opioïden)
  • stap 3: behandeling met sterke pijnstillers (sterke opioïden)

Pijn door beschadigde zenuwen reageert vaak niet zo goed op het bovenstaande medicatieschema. In overleg met u schrijft de specialist antidepressiva, anti-epileptica of andere medicatie voor. 

Invasieve pijnbehandeling
Bij invasieve therapie wordt een instrument in het lichaam gebracht. De specialist kiest hiervoor als:   

  • de medicijnen onvoldoende effect hebben
  • er te veel bijeffecten zijn
  • een therapie met medicijnen moeilijk haalbaar is

Dit kan op twee manieren:  

  • Een infuus met pijnstillers kan op verschillende manieren worden aangelegd. Onder de huid, in het bloed en via het ruggenmerg.  
  • Een zenuwblokkade is een onderbreking van de pijngeleiding in de zenuw die de pijn veroorzaakt. Hierdoor vermindert het pijngevoel van een deel van het lichaam. Dit kan met: een injectie van vloeistoffen (alcohol, fenol) of met radiofrequente stromen.     

Meer informatie voor u

Meer informatie over pijnbestrijding bij kanker vindt u hier.

Lees meer over palliatieve zorg bij Amphia via onderstaande knop.

Ga naar afdeling Palliatieve zorg

Label