Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Behandeling nervus medianus
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Behandeling nervus medianus

U bent verwezen naar de afdeling Pijngeneeskunde in verband met uw chronische pijnklachten. De pijnspecialist of uw neuroloog heeft met u gesproken over een zenuwwortelbehandeling bij de pols. Dit heet ook een behandeling van de nervus medianus. Het doel van deze behandeling is om de pijn te verminderen en daardoor uw functioneren te verbeteren.

In deze folder leest u meer over de voorbereiding, uitvoering en de resultaten van een zenuwwortelbehandeling bij de pols.

Wat is een behandeling van de nervus medianus?
De nervus medianus is de middelste zenuw in uw pols. Deze zenuw loopt van de onderarm naar de handpalm. Wanneer er iets mis is met deze zenuw, kunt u last krijgen van pijn en/of tintelingen, vooral in de middelste vingers van de hand. Zenuwwortels spelen een belangrijke rol bij pijnsignalen. Zenuwen geven deze signalen door aan de hersenen. Bij een zenuwwortelbehandeling beïnvloedt de pijnspecialist deze doorgeeffunctie. Het brein krijgt dus minder pijnsignalen waardoor u in veel gevallen minder pijn ervaart. Hoe lang de behandeling werkt, is bij iedereen verschillend. Dat is moeilijk te voorspellen.

Uw pijnspecialist of neuroloog beoordeelt of u in aanmerking komt voor een behandeling van de nervus medianus ter hoogte van de pols. Indien u beiden achter de behandeling staat, wordt u aangemeld voor deze behandeling.

Ongeveer een week voor de ingreep neemt de afdeling Opname contact met u op over: de geplande datum, informatie over nuchter blijven, uw medicijnen en de afdeling waar u zich mag melden. Op de afdeling Pijngeneeskunde is het nu ook mogelijk dat u direct na het gesprek met de pijnspecialist behandeld wordt. Dit hoort u van te voren.

Belangrijk

 • Gebruikt u bloedverdunners? Als u bloedverdunners (antostollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.
 • Uw andere medicijnen mag u blijven gebruiken zoals u gewend bent. Dit geldt ook voor uw pijnmedicatie.
 • De griepvaccinatie mag niet plaatsvinden twee dagen voor en twee dagen na de behandeling. Andere vaccinaties, zoals reisvaccinaties, mogen niet plaats vinden twee weken voor en twee weken na de behandeling.
 • Op de eerste dag van de behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorgt u dus voor vervoer.

De opname
U mag zich samen met uw begeleider melden in de wachtruimte, zoals vermeld in uw afsprakenbrief. De aanmeldtijd is niet de starttijd van de behandeling. Zodra u aan de beurt bent wordt u opgeroepen om naar de poli Pijngeneeskunde te komen, op de eerste verdieping. Hier wordt u door ons ontvangen en meegenomen naar de behandelkamer.

Let op: informeer uw pijnspecialist als u zwanger bent.


De behandeling duurt ongeveer 10 tot 30 minuten. De totale opname duurt gemiddeld 1 tot 2 uur. De behandeling vindt plaats op de behandelkamer van de polikliniek Pijngeneeskunde.

De uitvoering
Tijdens de behandeling zit u in een stoel en krijgt u een injectie aan de binnenkant van uw pols. De pijnspecialist spuit een verdovingsvloeistof en een ontstekingsremmend middel in. Soms doet hij dit met behulp van een echo-apparaat, dit is afhankelijk van de voorkeur van uw pijnspecialist. De ontstekingsremmers verminderen de zwelling en de irritatie van de zenuw. De zenuw krijgt wat meer ruimte, waardoor de pijn kan verminderen.

Na de behandeling wordt u teruggebracht naar de afdeling. U heeft een pleister op de prikplaats. Een kwartier na de behandeling mag u deze verwijderen. Na de behandeling houden wij u nog even ter observatie op onze afdeling. Als u zich goed voelt mag u na een halfuur weer naar huis. Bent u gestopt met bloedverdunners, dan begint u weer op de avond van de behandeling.

Het kan zijn dat uw hand(en) ‘doof’ aanvoelen. Let u dus op met het vastpakken van bijvoorbeeld een warme kop of beker. Dingen kunnen uit uw handen vallen

Het resultaat
Het resultaat kunt u direct merken door de lokale verdoving. Deze werkt echter uit en dan moet het lichaam de kans krijgen te reageren op de medicijnen die zijn ingespoten. U kunt het effect na vier tot zes weken goed beoordelen. Sommige mensen merken al eerder effect. Het komt ook voor dat aanvullende behandelingen nodig zijn.

Na ongeveer zes weken komt u terug op de polikliniek of wordt u gebeld om het resultaat met u te bespreken. Het kan ook zijn dat u terugverwezen wordt naar uw oorspronkelijke behandelaar, zoals de neuroloog of orthopeed.

Bijwerkingen
De behandeling kan, ondanks onze zorgvuldige uitvoering, een aantal bijwerkingen met zich meebrengen:

 • Het kan zijn dat u last krijgt van napijn, als de verdoving is uitgewerkt. Deze kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Zo nodig kan, in overleg met uw pijnspecialist of huisarts, een andere pijnstiller worden voorgeschreven.
 • Na de behandeling kan de huid op de behandelde plaats wat gevoellozer zijn of aanvoelen als een blauwe plek. Meestal is dit na een paar weken weer weg. Sommige mensen houden hier lang last van.
 • Allergische reactie op een van de gebruikte middelen: tot twee dagen na de behandeling kunt u last krijgen van jeuk, huiduitslag en mogelijke kortademigheid en bloeddrukdaling. Waarschuw in dat geval uw huisarts. Hij kan beoordelen welke behandeling noodzakelijk is.
 • Zowel bij mannen als vrouwen kunnen er na de behandeling opvliegers optreden. Dij vrouwen kan de menstruatie korte tijd verstoord raken.
 • Patiënten met suikerziekte merken soms dat hun bloedsuikers enkele dagen verhoogd zijn.
 • Krijgt u koorts, waarschuw dan uw pijnspecialist of huisarts.

Leefregels

 • U kunt de dag na de behandeling uw activiteiten weer hervatten, tenzij de pijnspecialist anders met u heeft afgesproken.
 • Het is belangrijk om in beweging te blijven waarbij u overbelasting probeert te vermijden.
 • Het is altijd goed om te stoppen met roken en te zorgen voor een lichaamsgewicht passend bij uw lengte, leeftijd en geslacht.

Contact
De afdeling Pijngeneeskunde is geopend van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 16.30 uur. Telefonisch zijn wij te bereiken op (0162) 320 70 40.

Voor vragen over uw opname neemt u contact op met de Afdeling Opname, maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot 16.30 uur, telefoonnummer: (076) 595 30 84.

Meer lezen over Pijngeneeskunde bij Amphia? 

Ga naar afdeling Pijngeneeskunde

Label