Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Ganglion stellatum behandeling bij opvliegers
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Ganglion stellatum behandeling bij opvliegers

U bent verwezen naar de afdeling Pijngeneeskunde in verband met uw klachten van opvliegers. De pijnspecialist heeft met u gesproken over een behandeling van het ganglion stellatum. Het doel van deze behandeling is om de klachten van opvliegers te doen verminderen.

In deze folder leest u meer over de voorbereiding, uitvoering en de resultaten van een behandeling van het ganglion stellatum.

Wat is een behandeling van het ganglion stellatum?
Een behandeling van het ganglion stellatum wordt gedaan bij chronische pijn maar ook bij opvliegers.

Een ganglion is een zenuwknoop waar veel zenuwbanen samenkomen. Het ganglion stellatum ligt laag in de hals, naast de zevende nekwervel. Het geeft prikkels door aan de zenuwen over de hormoonhuishouding. Het regelt ook de bloeddoorstroming. Als de regeling verstoord is, veroorzaakt dit overmatig zweten en opvliegers.

Bij de behandeling geeft de pijnspecialist via een naald een lokale verdovingsvloeistof. Het is gebleken dat je daarmee voor langere tijd de signalen van het ganglion kunt verminderen. Sommige mensen merken daardoor vermindering in het aantal opvliegers, anderen in de heftigheid of duur.

Hoe lang de behandeling werkt, is bij iedereen verschillend. Dat is moeilijk te voorspellen. Wanneer het kortdurend werkt, kunnen we de behandeling maximaal 2 keer per jaar herhalen.

Uw pijnspecialist beoordeelt of u in aanmerking komt voor een behandeling van het ganglion stellatum. Indien u beiden achter de behandeling staat, wordt u aangemeld voor deze behandeling. Ongeveer een week voor de ingreep wordt u gebeld door de afdeling Opname over medicijngebruik en de afdeling waar u zich mag melden. U hoeft niet nuchter te zijn voor de behandeling.

Belangrijk

 • Gebruikt u bloedverdunners? Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.
 • Uw andere medicijnen mag u blijven gebruiken zoals u gewend bent. Dit geldt ook voor uw pijnmedicijnen.
 • Op de dag van de behandeling mag u niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorgt u dus voor vervoer.
 • De griepvaccinatie mag niet plaatsvinden twee dagen voor en twee dagen na de behandeling. Andere vaccinaties, zoals reisvaccinaties, mogen niet plaats vinden twee weken voor en twee weken na de behandeling.

De opname
U mag zich samen met uw begeleider melden in de wachtruimte, zoals vermeld in uw afsprakenbrief. Zodra u aan de beurt bent wordt u opgeroepen om naar de poli Pijngeneeskunde te komen, op de eerste verdieping. Hier wordt u door ons ontvangen en meegenomen naar de behandelkamer.

Belangrijk

 • Draag makkelijk zittende kleding
 • Informeer uw pijnspecialist als u zwanger bent, allergisch bent voor contrastvloeistof of een pacemaker of ICD heeft.

Duur
De behandeling duurt ongeveer dertig minuten. De totale opname duurt ongeveer 1 tot 2 uur. De behandelingen vinden plaats op behandelkamer van de afdeling Pijngeneeskunde.

De uitvoering
Tijdens de behandeling ligt u op uw rug op de behandeltafel. U krijgt eerst een plaatselijke verdoving. Vervolgens brengt de pijnspecialist de naald in tot bij de zenuwknoop. Om de juiste plaats van de naald te bepalen, maakt hij gebruik van röntgen- of echo-opnames. Met behulp van contrastvloeistof voert hij nog een extra controle uit. Vervolgens wordt de medicatie ingespoten.

Na de behandeling wordt u teruggebracht naar de afdeling. U heeft een pleister op de prikplaats. Een kwartier na de behandeling mag u deze verwijderen. Na de behandeling houden wij u nog even ter observatie op onze afdeling. Als u zich goed voelt mag u na een halfuur weer naar huis. Bent u gestopt met bloedverdunners, dan begint u weer op de avond van de behandeling.

Let op! Bent u gestopt met bloedverdunners, dan begint u weer op de avond van de behandeling.

Het resultaat
Het resultaat is direct merkbaar.

Na ongeveer zes weken komt u terug op de polikliniek of wordt u gebeld om het resultaat met u te bespreken. Het kan ook zijn dat u terugverwezen wordt naar uw oorspronkelijke behandelaar.

Bijwerkingen
De behandeling kan, ondanks onze zorgvuldige uitvoering, een aantal complicaties en bijwerkingen met zich meebrengen:

 • Een afhangend ooglid of wazig zien. Dit gaat voorbij wanneer de plaatselijke verdoving is uitgewerkt.
 • Een hese stem. Ook dit is van voorbijgaande aard wanneer de plaatselijke verdoving is uitgewerkt.
 • Napijn, als de verdoving is uitgewerkt. Deze kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol volgens bijsluiter). Zo nodig kan, in overleg met uw pijnspecialist of huisarts, een andere pijnstiller worden voorgeschreven.
 • Na de behandeling kan de huid op de behandelde plaats wat gevoellozer zijn of aanvoelen als een blauwe plek. Meestal gaat dit na enkele weken weer langzaam over. Sommige mensen houden hier lang last van.
 • Allergische reactie. U kunt allergisch zijn voor de gebruikte middelen (bijvoorbeeld röntgencontrastvloeistof). U kunt dan tot twee dagen na de behandeling last krijgen van jeuk, huiduitslag en mogelijke kortademigheid. Waarschuw in dit geval uw huisarts. Hij kan beoordelen welke behandeling noodzakelijk is.
 • Krijgt u koorts, waarschuwt u dan uw pijnspecialist of huisarts.
 • Een zeldzame complicatie is een klaplong, veroorzaakt door het aanprikken van het longvlies. In dat geval blijft u opgenomen in het ziekenhuis.
 • Als u thuis benauwd wordt, neemt u dan altijd contact op met uw huisarts.
 • Slikklachten, dit duurt maar kort en is van voorbijgaande aard.
 • Een warm gevoel in uw nek, wang of arm
 • Een bloeduitstorting, dit kan ontstaan als er een bloedvaatje geraakt is tijdens de behandeling. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook napijn.

Leefregels

 • U kunt de dag na de behandeling uw activiteiten weer hervatten, tenzij de pijnspecialist anders met u heeft afgesproken.

Vragen?
De afdeling Pijngeneeskunde is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur. Vragen over uw pijnbehandeling kunt u stellen via het telefoonnummer [0162] 32 70 40.

Voor vragen over uw opname neemt u contact op met de Afdeling Opname, maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot 16.30 uur, op telefoonnummer: (076) 595 30 84.

Meer lezen over Pijngeneeskunde bij Amphia? 

Ga naar afdeling Pijngeneeskunde

Label