Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Zorgpartners

Zorgpartners

Deze informatie is bedoeld voor zorgpartners van Amphia.

Wilt u weten hoe u uw patiënten kunt doorverwijzen naar Amphia of welke service en dienstverlening wij u als zorgpartner bieden? Of wilt u weten welke mogelijkheden tot samenwerking er zijn? Op deze pagina vindt u alle belangrijke informatie.

Contact

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neemt u dan contact op met Karin Jansen, Relatiemanager huisartsen. U kunt een e-mail sturen naar verwijzers@amphia.nl of bellen naar (076) 595 53 63.

Als u zich aanmeldt als nieuwe verwijzer van Amphia ontvangt u alle correspondentie (zoals uitslagen laboratoria en radiologie, specialistbrieven, ontslagberichten) op uw opgegeven (digitale) postadres. Daarnaast krijgt u toegang tot ons zorgverlenersportaal en ontvangt u de maandelijkse Nieuwsbrief Verwijzers. U kunt uw patiënten naar Amphia verwijzen met behulp van ZorgDomein.

Ga naar Zorgdomein

EPD raadplegen

In het Amphia zorgverlenersportaal kunnen huisartsen, het elektronisch patientendossier (EPD) van hun patiënten bij Amphia raadplegen. Ook patiënten hebben toegang tot (een deel van) hun dossier via MijnAmphia. Lees meer over MijnAmphia en welke delen van hun dossier patiënten kunnen inzien via onderstaande knop.

Ga naar mijnAmphia
mijnAmphia

Hieronder vind u een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden over het zorgverlenersportaal. Staat uw vraag er niet tussen? Belt dan naar (076) 595 5363 of stuur uw vraag naar amphiaportaal@amphia.nl.

Aanvragen en aanleveren

Zoekt u informatie over het diagnostiek? Voor het aanvragen van diagnostiek, bestellen van formulieren en het aanleveren van materialen kunt u terecht op onderstaande pagina.

Ga naar Diagnostiek
Lab buisjes

Zorg voor patiënten vindt uiteraard niet alleen plaats binnen de muren van het ziekenhuis. Amphia besteedt daarom veel aandacht aan een goede samenwerking met andere zorgverleners en organisaties in de gezondheidszorg en daarbuiten.

Zoek uw zorgcollega-wbr

Duidelijke werkafspraken zijn belangrijk voor een goede samenwerking. De regionale afspraken die wij met onze zorgpartners hebben zijn terug te vinden op de website van Zoek uw zorgcollega-wbr.

Ga naar de website
Logo Zoek uw zorgaanbieder

Transmuraal melden

Om de samenwerking tussen o.a. huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, thuiszorgteams en Amphia te verbeteren, is er een Transmuraal Meldpunt ingericht. Via het meldpunt kunnen medewerkers van huisartspraktijken, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten, zorgverleners/ondersteuners in de verzorg-, verpleeg- en thuiszorg en Amphia medewerkers situaties melden waarvan geleerd kan worden.

Een melding kan betrekking hebben op een positieve ervaring (een best practice) of kan betrekking hebben op een situatie waarin verbetering mogelijk is. Elke melding heeft tot doel de samenwerking tussen organisaties en zorgverleners te verbeteren en hierdoor een nog betere en veiligere patiëntenzorg te realiseren.

Voor de verwerking van de meldingen en mogelijke verbeteracties, is er een commissie ’Transmuraal melden’ actief. De commissie Transmuraal melden geeft een reactie op meldingen en onderneemt actie, naar aanleiding van de meldingen, om de samenwerking te verbeteren. De commissie komt twee keer per jaar bij elkaar. De leden van de commissie zijn:

  • Allart Nugteren, huisarts in Chaam
  • Caroline van Duffelen, business partner Kwaliteit & Veiligheid
  • Elly Romme, teamleidinggevende transferpunt Amphia
  • Herbert van Wering, kinderarts, lid MSBA
  • Jeroen van Breemen, huisarts in Breda
  • José Verheijden, specialist ouderengeneeskunde bij Mijzo
  • Julie Nouws, projectleider Amphia – Transmurale Zorg
  • Peter Joosten, orthopedisch chirurg
  • Tess van Minde, business partner Kwaliteit & Veiligheid

Een melding kan de directe samenwerking betreffen, maar kan ook gaan over medische inhoudelijke zaken, of bijvoorbeeld over procedures met betrekking tot de patiëntenzorg.

Informeer, indien mogelijk, de betrokkenen wanneer je een melding maakt. Samen met de betrokkenen kun je de situatie van de melding bespreken en wellicht kom je samen tot verbetermaatregelen. Naast het bespreken van de melding, zorgt de registratie van de melding voor het inzichtelijk maken van trends, zodat er ook organisatiebreed verbeteracties ingezet kunnen worden.

Heeft u vragen over het transmuraal melden, dan kunt u contact opnemen met de commissie via het emailadres: transmuraalmelden@amphia.nl.

Een transmurale melding maken? Dan gaat u uw gegevens delen met Amphia. Het formulier dat we hiervoor gebruiken staat op de Zenya website. Zenya is het interne registratiesysteem van Amphia. Uw gegevens worden daar conform de Amphia richtlijnen (zie disclaimer) veilig verwerkt. Door op de link te klikken verlaat u de Amphia website en wordt u doorverwezen naar de Zenya website. Vanuit daar kunt u weer terug naar de Amphia website.

Nieuwsbrief verwijzers

Amphia geeft tien keer per jaar de Nieuwsbrief voor Verwijzers uit, een digitale nieuwsbrief voor de communicatie met huisartsen en andere verwijzers. Het doel van deze nieuwsbrief is verwijzers informeren over actualiteiten en gebeurtenissen in ons ziekenhuis. Denk aan nieuwe en vertrekkende specialisten, wijzigingen in spreekuren, nieuwe ontwikkelingen binnen Amphia of de specialismen, informatie op het gebied van patiëntenvoorlichting.

Wilt zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuurt u dan een email met uw naam, praktijknaam, emailadres en beroepsgroep naar verwijzers@amphia.nl. Op deze manier kunt u zich ook afmelden voor de nieuwsbrief of uw emailadres wijzigen.

Wilt u meer weten over samenwerkingen?

Ga naar samenwerkingen

Label