Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Zorgpartners

Zorgpartners

Deze informatie is bedoeld voor zorgpartners van Amphia.

Wilt u weten hoe u uw patiënten kunt doorverwijzen naar Amphia of welke service en dienstverlening wij u als zorgpartner bieden? Of wilt u weten welke mogelijkheden tot samenwerking er zijn? Op deze pagina vindt u alle belangrijke informatie.

Contact

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neemt u dan contact op met Karin Jansen, Relatiemanager huisartsen. U kunt een e-mail sturen naar verwijzers@amphia.nl of bellen naar (076) 595 53 63.

Als u zich aanmeldt als nieuwe verwijzer van Amphia ontvangt u alle correspondentie (zoals uitslagen laboratoria en radiologie, specialistbrieven, ontslagberichten) op uw opgegeven (digitale) postadres. Daarnaast krijgt u toegang tot ons zorgverlenersportaal en ontvangt u de maandelijkse Nieuwsbrief Verwijzers. U kunt uw patiënten naar Amphia verwijzen met behulp van ZorgDomein.

Ga naar Zorgdomein

EPD raadplegen

In het Amphia zorgverlenersportaal kunnen huisartsen, het elektronisch patientendossier (EPD) van hun patiënten bij Amphia raadplegen. Ook patiënten hebben toegang tot (een deel van) hun dossier via MijnAmphia. Lees meer over MijnAmphia en welke delen van hun dossier patiënten kunnen inzien via onderstaande knop.

Ga naar mijnAmphia
mijnAmphia

Hieronder vind u een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden over het zorgverlenersportaal. Staat uw vraag er niet tussen? Belt dan naar (076) 595 5363 of stuur uw vraag naar amphiaportaal@amphia.nl.

Aanvragen en aanleveren

Zoekt u informatie over het diagnostiek? Voor het aanvragen van diagnostiek, bestellen van formulieren en het aanleveren van materialen kunt u terecht op onderstaande pagina.

Ga naar Diagnostiek
Lab buisjes

Zorg voor patiënten vindt uiteraard niet alleen plaats binnen de muren van het ziekenhuis. Amphia besteedt daarom veel aandacht aan een goede samenwerking met andere zorgverleners en organisaties in de gezondheidszorg en daarbuiten.

Zoek uw zorgcollega-wbr

Duidelijke werkafspraken zijn belangrijk voor een goede samenwerking. De regionale afspraken die wij met onze zorgpartners hebben zijn terug te vinden op de website van Zoek uw zorgcollega-wbr.

Ga naar de website
Logo Zoek uw zorgaanbieder

Transmuraal melden

Om de samenwerking tussen huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en Amphia te verbeteren, is er een Transmuraal Meldpunt ingericht. Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten, Amphia medewerkers en andere ketenpartners kunnen gebeurtenissen melden waarvan geleerd kan worden. Elke melding heeft tot doel om de samenwerking te verbeteren en een nog betere en veiligere patientenzorg te realiseren.

De transmurale commissie zorgt voor reactie op de melding en onderneemt naar aanleiding van de meldingen actie om de samenwerking te verbeteren. De commissie komt 2x per jaar bij elkaar. De leden van de commissie zijn:

  • Nicole Rockx, huisarts in Zevenbergen
  • Jeroen van Breemen, huisarts in Breda
  • Anja Vaessen, kinderarts, lid MSB-A
  • Peter Joosten, orthopedisch chirurg
  • Caroline van Duffelen, ambtelijk secretaris

Een melding kan gaan over zowel een positieve als een negatieve ervaring. Het kan de directe samenwerking betreffen, maar ook gaan over medische inhoudelijke zaken, of bijvoorbeeld over procedures met betrekking tot de patiëntenzorg. Informeer de betrokkenen wanneer je een melding maakt.

Een transmurale melding maken? Dan gaat u uw gegevens delen met Amphia. Het formulier dat we hiervoor gebruiken staat op de iProva website. iProva is het interne registratiesysteem van Amphia. Uw gegevens worden daar conform de Amphia richtlijnen (zie disclaimer) veilig verwerkt. U verlaat de Amphia website en gaat naar de iProva website. Vanuit daar kunt u weer terug naar de Amphia website.

Nieuwsbrief verwijzers

Amphia geeft tien keer per jaar de Nieuwsbrief voor Verwijzers uit, een digitale nieuwsbrief voor de communicatie met huisartsen en andere verwijzers. Het doel van deze nieuwsbrief is verwijzers informeren over actualiteiten en gebeurtenissen in ons ziekenhuis. Denk aan nieuwe en vertrekkende specialisten, wijzigingen in spreekuren, nieuwe ontwikkelingen binnen Amphia of de specialismen, informatie op het gebied van patiëntenvoorlichting.

Wilt zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuurt u dan een email met uw naam, praktijknaam, emailadres en beroepsgroep naar verwijzers@amphia.nl. Op deze manier kunt u zich ook afmelden voor de nieuwsbrief of uw emailadres wijzigen.

Wilt u meer weten over samenwerkingen?

Ga naar samenwerkingen

Label